Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 18. 5 do 24. 5

Pondělí

20. 5

7.r. 08:00- 11:45 Speciální rozvrh mezi 1. a 4. vyuč. hodinou dle rozpisu 7.A - ČP, ČS, MF, ČJ 7.B - ČJ, MF, ČS, ČP doprovod: učitelé 7. ročníku dle rozpisu

09:00- 13:35 Náslechy v hodinách - V. Morávková ze ZŠ Josefa Ressla v Pardubicích. doprovod: Z. Richtermocová

11:00 Jednání školního parlamentu.

5.A 15:00- 17:30 Jarmark k zakončení projektu Abeceda peněz na pobočce v Jugoslávské ulici. doprovod: Benešová

Úterý

21. 5

7.r. 08:00- 12:40 Speciální rozvrh mezi 1. a 5. vyuč. hodinou dle rozpisu 7.A - ČJ, ČP, ČS, AJ, ŠJ/ČJ 7.B - ČP, ČS, ČJ, AJ, MF doprovod: učitelé 7. ročníku dle rozpisu

3.A 11:00- 12:00 Návštěva knihovny doprovod: Uhlířová

2.C 11:50- 12:30 Návštěva knihovny v Záhřebské, vracení a půjčování knížek. Tašku na knížky a průkazku s sebou. doprovod: Vrbická

14:00- 18:00 Dílna "Metody vyučování čtení" s paní Olgou Zelinkovou. doprovod: pedagogové 1.stupeň a zájemci

8.r. 14:00- 15:40 V případě příznivého počasí vyrazí žáci DZ praktika (7. + 8. ročník) pod vedením Josefa na vycházku po Olšanských hřbitovech (již jednou odloženo). S sebou Záznamník, lítačku, psací potřeby, sešit. Sraz u akvárka. doprovod: Jančová

Středa

22. 5

9.r. 07:40- 15:00 Exkurze do Památníku Vojna u Příbrami. S sebou Záznamník, velkou svačinu, vhodné oblečení, psací potřeby, kapesné. Sraz v 7:40 na náměstí Míru, rozchod v cca 15:00 tamtéž. (Odjezd autobusu v 8:00) doprovod: Jančová, Vorlíček

08:00- 18:00 Václav Nádvorník se účastní zasedání národního kabinetu informatiky a ICT.

7.A 08:00- 13:00 "Zachraňme mokřad" - exkurze do mokřadu Na Beránku s doprovodným programem. Sraz 8:00 před budovou školy. S sebou nepromokavou obuv (holinky), případně i oblečení, dlouhé kalhoty, svačinu, propisku. doprovod: Zuzana Jasanová

7.B 08:00- 13:00 "Vodní ekosystém Modřanských tůní" - exkurze s doprovodným programem. S sebou: nepromokavou obuv (holinky), případně i oblečení, dlouhé kalhoty, svačinu, propisku. doprovod: Veronika Nádvorníková

5.r. 11:55- 13:35 Turnaj ve vybíjené v rámci Loncupu.

4.A 12:00- 12:40 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová V.

13:00- 13:30 Schůzka s kolegyní (psycholožkou) z PPP Praha 2. doprovod: Jakubčíková, Baxová

Čtvrtek

23. 5

07:00 V ranních hodinách návrat ze zahraničního zájezdu do Nizozemí na náměstí Míru. Bude upřesněno na webu školy.

3.r. 07:45 Ročníková schůzka v učebně 35. doprovod: tým 3. ročníku

2.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 2. tříd

7.A 08:00- 13:00 "Vodní ekosystém Modřanských tůní" - exkurze s doprovodným programem. S sebou: nepromokavou obuv (holinky), případně i oblečení, dlouhé kalhoty, svačinu, propisku. doprovod: Eliška Polívková

7.B 08:00- 13:00 "Zachraňme mokřad" - exkurze do mokřadu Na Beránku s doprovodným programem. S sebou: nepromokavou obuv (holinky), případně i oblečení, dlouhé kalhoty, svačinu, propisku. doprovod: Nikola Dvořáčková

8.r. 08:30- 11:00 Projekce pro žáky 8. a 9. ročníku v kině Světozor - dokument King Skate. Návrat na 5. vyučovací hodinu. doprovod: Jančová, Vorlíček, Mullerová, Chaluš

09:00- 12:40 Náslechy v hodinách - V. Morávková ze ZŠ Josefa Ressla v Pardubicích. doprovod: Z. Richtermocová

10:00- 12:00 Setkání organizací pracujících s ohroženými dětmi na Praze 2 a zástupců škol (OSPOD Prahy 2). doprovod: Dusová

10:05- 10:50 Návštěva dětí z Mateřské školky Čtyřlístek - děti se podívají na hodinu pí uč. Jančákové a do 1. tříd. doprovod: pí uč. Jančáková (není nutné suplování)

10:05- 12:00 V rámci Loncupu proběhnou štafety s míčem. doprovod: pí uč. Číhalová, Ševčíková

Pátek

24. 5

Volný den stanovený ředitelem školy z důvodu konání voleb do Evropského parlamentu. Zrušen provoz školy, školní družiny, školního klubu i školního stravování.

Poznámka

V průběhu celého týdne od 20. do 23.5. budou probíhat prezentace preventivních programů žáků 8.ročníku ve třídách 3.- 5.ročníku. Prezentace probíhají dle rozpisu, který mají k dispozici jak žáci, tak vyučující. S dotazy se obracejte na pí uč. Jančákovou.

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán