Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 25. 5 do 31. 5

Pondělí

27. 5

7.r. 08:00- 08:45 Chlapecké a dívčí týmy ze VII. A a B odehrají utkání v přehazované v rámci Lon Cupu. doprovod: pí uč. Číhalová a pí uč. Dvořáčková

1.r. 09:15- 12:00 Návštěva divadelního představení "Kocourek Modroočko" v Divadle Korunní. doprovod: Lempochnerová, Kubenková

10:05- 11:45 Vybraní žáci 4., 5. a 6. ročníku se zúčastní výzkumného projektu Fakulty sociálních věd UK, Praha. Rozhovory proběhnou v budově školy. doprovod: Novotná M.

14:00- 17:15 Výuka matematiky Hejného metodou po deseti letech - seminář pořádaný nakladatelstvím FRAUS. doprovod: Novotná M., Benešová

6.r. 15:05- 16:00 Na pravidelné ročníkové schůzce se v učebně 12 sejde tým 6. ročníku.

Úterý

28. 5

07:15- 08:00 Výkazy práce na měsíc květen.

5.C 09:00 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské ulici.

4.C 10:00- 10:50 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Varhulíková, Hanusová

11:00- 13:35 Vybraní žáci 8. ročníku se účastní obvodního kola Pythagoriády v ZŠ Na Smetance.

3.B 11:00- 11:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová M.

11:45- 12:45 Výkazy práce na měsíc květen.

13:35- 15:00 7.r. a 8.r. Sport a pohybové aktivity proběhnou venku. S sebou: pití, opencard/lítačka, Záznamník, obuv na ven. Sejdeme se převlečení v přízemí školy ve 13:35. doprovod: pí uč. Dvořáčková

14:00- 16:00 Výkazy práce na měsíc květen.

7.r. 14:05- 15:40 LJP 7. a 8. ročník: V případě hezkého počasí strávíme hodiny v Grébovce. Tvorba v plenéru. doprovod: Polívková

2.r. 15:30- 16:30 Ročníková schůzka věnovaná přípravě programu OP Sedmihorky. doprovod: Tým pedagogů 2. tříd

16:00- 17:00 Schůzka jazykářů. doprovod: učitelé jazyků

Středa

29. 5

6.r. 08:00- 08:45 Chlapecké a dívčí týmy ze VI. A a B odehrají utkání v přehazované v rámci Lon Cupu. doprovod: pí uč. Číhalová a pí uč. Dvořáčková

10:00- 14:00 Návštěva učitelů ze ZŠ Rokycany.

9.r. 12:00- 15:00 12:00 - 13:00 a 14:00 - 15:00 náhradní termíny pro Sciotestování Dovednosti pro život. doprovod: Vavřinová

6.r. 13:00- 17:00 Finále střelecké soutěže družstva vybraných žáků 6. a 7. ročníku. Apolinářská zahrada. Návrat do školy. doprovod: Voráč

5.B 15:00- 17:30 Jarmark k zakončení projektu Abeceda peněz na pobočce v Jugoslávské ulici. doprovod: Novotná M.

17:05 Pravidelné setkání vychovatelů ŠD/ŠK v učebně 33. doprovod: vychovatelé ŠD/ŠK

Čtvrtek

30. 5

09:00 Proběhne archivní kontrola Archivem hl. m. Prahy. doprovod: p. uč. Ševčík

6.r. 09:00- 16:30 Ve dnech 30.5.- 2.6. se koná ozdravný pobyt v kempu Cihelna. Sraz ve čtvrtek 30.5. v 9:00 na hl. nádraží, návrat v neděli 2.6. v 16:30 tamtéž. doprovod: pí uč. Kyznarová, Richtermocová, Ševčíková a p. uč. Nádvorník

5.C 10:05- 12:40 Malování v plenéru (na školním dvoře nebo v Grébovce) del počasí. doprovod: pí uč. Kolouch Pokorná

1.A 10:15- 11:45 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Lempochnerová

9.r. 11:00- 15:00 Termín pro dopsání testů a eventuálních oprav z MF, učebna 22. doprovod: Vavřinová

2.B 11:45- 12:45 Pravidelná návštěva městské knihovny. S sebou: průkazku a knížky. doprovod: Karla Bartusková

7.r. 14:00- 15:00 Ročníková schůzka v kabinetě fyziky. doprovod: učitelé 7. ročníku

15:00 Pravidelná schůzka týmu pedagogů 8. ročníku.

7.r. 18:15- 21:15 Žáci 7. ročníku se účastní spolu s některými učiteli derniéry představení Sen noci svatojánské v Divadle Na Fidlovačce. Možný společný odchod od školy v 18:15, nebo setkání před divadlem v 18:40. Po skončení divadla žáci odcházejí domů sami, nebo s rodiči. doprovod: Polívková

Pátek

31. 5

5.r. 07:45- 08:45 Ročníková schůzka v učebně 24.

09:00- 15:00 Náslech studentů funkčního studia CŽV - studium pro ředitele.

2.B 09:00- 09:45 Beseda o povolání - kreativní art ředitel agentury MUSTARD, Jan Houdek. doprovod: Jan Houdek, Karla Bartusková

2.A 09:50- 10:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná K, Kühnová L.

4.B 11:50- 12:45 Tradiční návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Horáková, Reichová

14:00- 16:00 Akce ŠD: II.A, III.B, III.C a 4. ročník - Vycházka na Folimanku ke školní lípě a na dětské hřiště. S sebou: psací potřeby, pastelky, svačina a pití. doprovod: Bauerová, Hamerníková, Mikešová, Uzlová

1.A 14:00- 16:15 Akce ŠD: návštěva hřiště U Vodárny, doprovod: Holíková

1.B 14:00- 14:45 Sportovní hrátky v aule školy. doprovod: Cajthamlová

2.B 14:00- 16:15 V rámci ŠD půjdeme do Národního památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici. doprovod: Roháčková

Poznámka

V průběhu celého týdne od 27. do 31.5. budou probíhat prezentace preventivních programů žáků 8.ročníku ve třídách 3.- 5.ročníku. Prezentace probíhají dle rozpisu, který mají k dispozici jak žáci, tak vyučující. S dotazy se obracejte na pí uč. Jančákovou.

10:00 sraz žáků 2. ročníku na nám. Míru -. odjezd na zotavovací pobyt

V průběhu celého týdne (8:00 - 16:00) probíhá dle rozpisu ústní část Malých maturit.

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán