Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 1. 6 do 7. 6

Pondělí

3. 6

08:00- 11:00 Turnaj v basketbale žáků 8.- 9.r. v rámci Loncupu v tělocvičně. doprovod: pí uč. Ševčíková, p. uč. Ševčík

09:00 4. ročník odjíždí na zotavovací pobyt z nám. Míru v 9:30.

9.r. 10:05- 13:35 Bloková výuka 2x2: Preventivní program (Prevence pohlavních chorob; Extrémismus); žáci 9. ročníku budou rozděleni do dvou skupin. doprovod: Jančová, Vorlíček

9.r. 14:00- 15:00 Opravné testy písemných částí MM v učebně 01. doprovod: Jančová

15:00- 17:00 Kroužek včelaříků navštíví za příznivého počasí včelařskou expozici v Botanické zahradě v Tróji. S sebou lístky/průkazku MHD. Návrat do školy. doprovod: Voráč

Úterý

4. 6

9.r. 06:20 Sraz na náměstí Míru - odjezd na zahraniční pobyt v Polsku. doprovod: Vavřinová, Jančová, Vorlíček, Silný

3.C 11:45- 12:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Tošnerová

13:35- 15:00 7.r. a 8.r. Sport a pohybové aktivity proběhnou venku. S sebou: pití, opencard/lítačka, Záznamník, obuv na ven. Sejdeme se převlečení v přízemí školy ve 13:35. Snad už bude hezké počasí :). doprovod: pí uč. Dvořáčková

8.r. 14:05- 15:40 LJP 7. a 8. ročník - se v případě hezkého počasí vydá do Grébovky - tvorba v plenéru. doprovod: Polívková

16:00- 18:00 Závěrečné setkání účastníků kurzu Mindfulness.

Středa

5. 6

1.r. 09:00- 12:00 Pokračování projektu "Kolegiální podpora". doprovod: Kubenková, Lempochnerová, Mgr.Kloboučková

11:00 Od středy 5.6. do pátku 7.6. bude probíhat reciproční výměna žáků ze ZŠ Frýdlant nad Ostravicí. Žáci budou mít své zázemí v místnostech 03 a 04. Provoz 04 je beze změn, třída 03 jim bude k dispozici po celé tři dny. Příchod žáků do školy dnes v 11:00. doprovod: pí uč. Nádvorníková

6.r. 15:05- 16:30 Odvetné fotbalové utkání proti Lauderovým školám se uskuteční na venkovním hřišti ZŠ Jana Masaryka. Účastní se kluci z 5. a 6. ročníku. doprovod: pí uč. Ševčíková

Čtvrtek

6. 6

08:10- 08:40 Krátká schůzka 1. stupně a asistentů pedagoga v učebně 23. PŘELOŽENO NA 13.6.

5.C 09:00- 13:35 Návštěva Veletrhu vědy v Letňanech. Science aktivity a dílny. (Více informací o akci http://www.veletrhvedy.cz/cz/). Odcházet od školy budeme krátce po 9 hodině, sraz bude normálně v 9:00 ve třídě. Návrat bude do 13:30. Akce je zdarma. S sebou: batůžek, opencard/lítačka, záznamník, svačina a pití. doprovod: Pavla Kolouch Pokorná

5.r. 16:30- 17:30 Přihlášení žáci 5. ročníku se účastní komentované prohlídky Národního památníku heydrichády. Odchod od školy v 16:30. Prohlídka od 17 hodin. doprovod: Pokorná, Novotná M., rodiče žáků

Pátek

7. 6

9.r. 06:15 Předpokládaný návrat ze zahraničního zájezdu do Polska. doprovod: Vavřinová, Jančová, Vorlíček, Silný

2.r. 09:00- 11:00 Kolem 11:00 návrat žáků 2. tříd ze zotavovacího pobytu. doprovod: Tým pedagogů 2. tříd

9.r. 11:00 Termín pro zadání textů vysvědčení netřídními učiteli na školní web.

3.r. 12:00- 17:00 Akce ŠD: Návštěva firmy Rodas v Šestajovicích. Vstupné: 135,- (v ceně výroba svíček, koupelnové soli, čokolády+zajištění drobného občerstvení), s sebou: průkazka na MHD+lístek (na autobus 303), kapesné dle uvážení. doprovod: Bauerová, Hamerníková, Lempochnerová, Uzlová

5.A 12:50- 13:30 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: K. Benešová

1.A 14:00- 15:00 Akce ŠD: sportovní odpoledne v aule školy - florbal. doprovod: Holíková, žáci 8. ročníku

Poznámka

8.6. návrat 4. ročníku ze zotavovacího pobytu kolem 12 hodiny.

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán