Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 28. 9 do 4. 10

Pondělí

30. 9

3.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka 3. ročníku v učebně číslo 32.

6.r. 09:00 Odjezd na adaptační kurz v RA Pecka. Sraz v 8:30 před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru. doprovod: Číhalová, Dvořáčková, Hamerníková, Baxová, Dusová, Novotná M., Vondrová

1.A 09:45- 11:00 Návštěva knihovny v Záhřebské - úvodní povídání o tom, jak to v knihovně chodí. doprovod: K. Benešová, A. Šichtová

1.C 10:45- 12:00 Návštěva knihovny v Záhřebské - úvodní povídání o tom, jak to v knihovně chodí. doprovod: T. Pokorná

4.B 11:15- 13:30 Komentovaná prohlídka Keltů v nové budově Národního muzea. doprovod: Kočová M.

Úterý

1. 10

07:30- 13:00 Vybraní žáci ze 7.- 9. ročníku budou reprezentovat školu na OK v malé kopané, které se uskuteční na venkovních hřištích ZŠ Botičská. doprovod: pí uč. Ševčíková, p. uč. Vorlíček,

4.B 10:00- 13:15 Vycházka Klíč od Prahy 2, na sebe vhodné oblečení na ven dle počasí a batůžek se svačinou a pitím. doprovod: Kočová M.

4.C 11:45- 12:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Žáková

14:00 Úvodní setkání pedagogů přihlášených na letošní výcvik videotrénink interakcí v učebně 22.

8.r. 14:05- 15:40 Žáci DZ praktikum (7. a 8. ročník) podniknou první z vycházek po Praze - Vinohrady a okolí. S sebou Záznamník, psací potřeby. Sraz ve 14:00 u akvárka. doprovod: Jančová

16:00- 17:00 Schůzka jazykářů, místo bude upřesněno. doprovod: učitelé jazyků

Středa

2. 10

08:00- 16:30 Pí uč. Vavřinová se účastní Festivalu bezpečného Internetu v Národní technické knihovně v Praze.

10:00- 11:00 P. uč. Ševčík se účastní jednání týmu SVI MČ Praha 2.

9.r. 11:00- 12:40 Žáci předmětu DDS - 4. a 5. hodinu "Cesta revoluce" - místa 17. listopadu. Vycházka Prahou, s sebou lítačku, sešit a psací potřeby. Sraz v 11:00 u akvárka. doprovod: Jančová

15:00 Pravidelná schůzka učitelů 9. r. na d. p.

Čtvrtek

3. 10

08:00- 08:45 Pravidelná schůzka se speciální pedagožkou PPP Praha 2. doprovod: Jakubčíková

4.r. 08:15 Schůzka 4. ročníku v učebně 35. doprovod: tým 4. ročníku

8.r. 09:00- 09:45 První diskuze k tématu volba povolání s Lukášem Keclíkem. Prosíme o učebnu 13. doprovod: pí uč.Polívková, Nádvorníková, p. Keclík

9.r. 09:00- 11:45 Návštěva koncertu v paláci Akropolis. doprovod: Jančová, Müllerová

3.r. 19:00- 13:35 Zahájení našeho projektu ZA TAJEMSTVÍM PRAHY. Procházka se strašidly po Praze 2 - akce pro děti a rodiče. Poté PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLE. doprovod: třídní učitelky, Líba Kühnová, rodiče žáků

Pátek

4. 10

2.A 09:00- 10:00 Návštěva knihovny v Záhřebské ulici. První půjčování knih. doprovod: M. Lempochnerová

3.r. 09:00- 13:35 Projektový den - práce ve skupinách zaměřená k našemu projektu ZA TAJEMSTVÍM PRAHY. doprovod: třídní učitelky, Líba Kühnová

4.C 09:00- 12:00 Vycházka k Botiči Klíč od Prahy 2. S sebou batůžek se svačinou a pitím, záznamník, přezůvky a vhodné oblečení na ven dle počasí. Sraz před školou. doprovod: Žáková

2.B 10:00- 11:00 Návštěva knihovny v Záhřebské. První půjčování knih. doprovod: V. Reichová

4.A 10:55- 12:15 Návštěva knihovny. doprovod: Uhlířová

5.r. 11:00 Návrat žáků 5. ročníku ze zotavovacího pobytu na nám. Míru.

4.B 11:50- 12:40 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová M.

14:00- 17:00 Akce ŠD: Návštěva areálu dobrovolných hasičů v Suchdole. Vyzkoušení hasičské techniky. Týká se I.A + části I.C, III.A, IV.A a IV.C. doprovod: Bauerová, Mikešová, Uzlová

1.B 14:00- 16:00 Akce ŠD: V kmenové třídě proběhne výtvarná dílna kocourka Modroočka. doprovod: Roháčková

2.r. 14:00- 16:00 Turnaj ve vybíjené v rámci 2.ročníku a další míčové hry na školním dvoře. doprovod: Holíková, Reichová

Poznámka

Sobota 5.10. mezi 12:00 a 12:30 návrat z adaptačního kurzu v RA Pecka na náměstí Míru.

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán