Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Plán na týden od 15. 1. 2018 do 19. 1. 2018

Pondělí

- 09:00- 13:00 3.C Golem - 5. mise ročníkového projektu. doprovod: Varhulíková, Hanusová

- 09:00- 10:50 4.A Program primární prevence zaměřený na klima třídy vedený externím lektorem Vítkem Hrbáčkem. doprovod: Benešová, Keřkovská

- 11:00- 12:40 4.B Program primární prevence zaměřený na klima třídy vedený externím lektorem Vítkem Hrbáčkem. doprovod: Novotná, Keřkovská

- 13:00- 13:35 5.B Pokračování v projektu Krokus. doprovod: Lempochnerová

 

Úterý

- 09:00- 09:50 Návštěva knihovny v Záhřebské - ukončení celoročního projektu "Lovci perel". Účastní se děti 1. stupně, které získaly Moriony (peníze) za vyplněné čtenářské listy. Sraz je v 9:00 před školou. Prosíme, aby si děti před odchodem uložily aktovky ve třídách. doprovod: L. Kühnová, V. Kočová

- 09:00- 10:50 4.C Program primární prevence zaměřený na klima třídy vedený externím lektorem Vítkem Hrbáčkem. doprovod: Tůmová, Hanychová

- 10:05- 11:05 2.C Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Tošnerová

- 10:50- 11:45 3.A Pravidelná návštěva knihovny, kartičky a knihy s sebou. doprovod: Bečvářová, Kočová V.

- 12:00- 12:30 4.B Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná M., Novotná K.

- 12:00- 13:00 4.C Žáci, kteří se účastnili hry Lovci perel pořádané Městskou knihovnou a mají naspořené moriony, se zúčastní vyhlášení a jarmarku v knihovně v Záhřebské ulici. Nezapomeňte si doma své MORIONY! doprovod: Novotná K.

- 14:00- 15:40 8.r. Žáci DZ praktika (7. + 8.ročník) navštíví výstavu Komunismus a jeho epocha (nám. Jiřího z Poděbrad). Sraz u akvária v 14.00, s sebou Záznamník a dva lístky na dopravu. doprovod: pí uč. Jančová

- 16:10 Jednání garantů v učebně 12.

 

Středa

- 17:05 Pravidelná schůzka vychovatelů ŠD/ŠK. doprovod: vychovatelé ŠD/ŠK

 

Čtvrtek

- 07:30- 08:45 5.r. Ročníková schůzka 5. ročníku na obvyklém místě. doprovod: tým pedagogů 5. ročníku

- 08:00- 08:45 1.r. Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 1. tříd, Eva Varhulíková, Iveta Jakubčíková

- 08:05- 08:45 4.r. Pravidelná schůzka týmu 4. ročníku v uč. 38. doprovod: tým 4. ročníku

- 10:00 Přistaven velkoobjemový kontejner na likvidaci odpadu.

 

Pátek

- Účast na sebezkušenostním výcviku ve dnech 19.- 21. 1. 2018. doprovod: Jakubčíková

- 07:10- 07:45 6.r. Pravidelná schůzka 6. ročníku ve známý čas na známém místě.

- 09:00- 11:45 1.r. Beseda pro děti na téma:"Zvířata kolem nás". Třída I.A od 9 hodin, I.B od 10:05 a I.C od 11 hodin ve svých učebnách. doprovod: Lektorka, třídní učitelky

- 09:00- 13:00 3.A Golem - 5.mise ročníkového projektu. doprovod: Bečvářová L., Kočová V.

- 10:05 Jednání školního parlamentu.

- 14:00- 16:00 Děti ze ŠD I.B, 4.ročmíku a školního klubu půjdou do muzea historických nočníků a toalet. Majitelé muzea pro děti připravili neobvyklou výpravu časem pod názvem "Výprava za stříbrným nočníkem". Vstup je 60 Kč. doprovod: Roháčková, Voráč, Holíková

- 14:00- 17:00 Výtvarné ateliéry v NG ve Veletržním paláci pro ŠD I.A, II.B a celý 3.ročník. Odchod od školy ve 14:00 hod, návrat v 17:00 hod. Vstup 50 Kč. doprovod: Bauerová, Mikešová, Uzlová

- 14:00- 16:15 2.r. II.A + II.C-vycházka na Petřín spojená s návštěvou Zrcadlového bludiště na Petříně. Vstupné: 70,-. S sebou: 2x jízdenka nebo průkazka na MHD, vhodné teplé oblečení a obuv. doprovod: Hamerníková, Neuhauserová

 

Poznámky