Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Plán na týden od 11. 6. 2019 do 15. 6. 2019

Pondělí

- 08:30- 12:00 3.B Pokračování ročníkového projektu - návštěva Národního divadla. S sebou doklad na MHD. doprovod: Salvetrová, Reichová

- 11:55- 13:35 5.A Preventivní program Každý se může rozhodnout, aneb příprava na přechod na druhý stupeň. doprovod: Jakubčíková, Keřkovská, Lempochnerová

- 14:00 Termín předání textů vysvědčení žáků 5., 7. - 8.roč ke konzultaci speciálním pedagogům.

- 17:05 Poslední setkání vychovatelů ŠD/ŠK tentokrát na školním dvorku.

 

Úterý

- 08:30- 12:00 4.A Návštěva Grébovky - dendrologická procházka s průvodcem. doprovod: K. Benešová

- 10:05- 10:50 3.A Rodinná a sexuální výchova. doprovod: Eva Šimánková (Lucie Bečvářová)

- 11:00- 11:45 3.C Rodinná a sexuální výchova. doprovod: Eva Šimánková (Eva Varhulíková)

- 11:55- 12:40 3.B Rodinná a sexuální výchova. doprovod: Eva Šimánková (Renata Salvetrová)

- 11:55- 13:35 5.B Preventivní program Každý se může rozhodnout, aneb příprava na přechod na druhý stupeň. Prosíme o volnou učebnu (např. 26). doprovod: Jakubčíková, Keřkovská, Nádvorníková

- 13:35- 15:10 8.r. V případě pěkného počasí proběhne výuka Sportovek 7. a 8. ročníku v Grébovce. doprovod: Tereza Číhalová

- 14:05- 15:40 8.r. V případě pěkného počasí proběhne výuka DZ 7. + 8. ročník v Grébovce. doprovod: Jančová

- 16:10 Jednání pedagogické rady v učebně 10.

 

Středa

- Účast na sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku ve dnech 13.6.-15.6. doprovod: Keřkovská

- 08:00- 10:00 Oprava žaluzií v učebně 26.

- 09:00- 13:00 4.r. Návštěva 10. ročníku Vědohraní v budově MFF UK v Tróji. doprovod: Benešová K., Novotná M., Tůmová, Novotná K.

- 12:40- 13:35 9.r. Španělské skupiny. Návštěva mexické restaurace - praktické využití slovní zásoby. Po akci samostatný rozchod. doprovod: pí uč. Jančová, p. uč. Rukavička

 

Čtvrtek

- 07:15- 16:15 3.r. Celodenní výlet třetího ročníku do Mirákula. S sebou jídlo a pití na celý den, sportovní obuv, plavky a malý ručník, baterku (čelovku), popř. kapesné, pláštěnku. doprovod: Uzlová, Varhulíková, Hanusová, Bečvářová, Mikešová, Kočová V.

- 08:00- 08:45 Pravidelná schůzka se speciální pedagožkou PPP Praha 2. doprovod: Hanychová, Jakubčíková

- 08:30- 12:00 4.B Dendrologická exkurze do parku na území městské části Praha 2. Sraz před školou v 8:30. S sebou penál, Záznamník, angličtina, přezuvky, svačina. doprovod: Novotná M.

- 09:00- 11:00 Žáci 1.- 2.roč. se zúčastní štafetových soutěží v rámci Loncupu.

- 10:00- 13:00 2.B Fotografický kurz - pan Krupička nám ukáže něco málo ze svého umění a naučí nás fotit. doprovod: Kočová M., Krupička P.

- 19:00- 09:00 5.r. Přespávání 5. ročníku, kdy bude hlavní zkouška divadelního představení. S sebou večeři, snídani i svačinu, spacák, polštářek a karimatku, scénář, Záznamník, penál a učení na pátek. V pátek pak půjdeme do Grébovky na piknik - takže piknikové deky a svačinky :-) doprovod: Lempochnerová, Nádvorníková

 

Pátek

- 07:10- 07:45 6.r. Pietní akt - poslední schůzka 6. ročníku v tomto školním roce. S sebou rakvičky, věnečky a černou kávu. Poslední sbohem proběhne v učebně č. 26.

- 08:00- 13:35 8.r. Laboratorní práce z chemie a bloková výuka v 8. ročníku dle speciálního rozvrhu. doprovod: vyučující dle rozvrhu

- 08:30- 12:00 3.C Pokračování ročníkového projektu - návštěva Národního divadla. S sebou doklad na MHD. doprovod: Varhulíková, Hanusová

- 09:00- 16:00 2.r. Celodenní výlet do ZOO Praha. doprovod: pí uč. Uhlířová, Kočová M., Tošnerová, Bauerová, Hamerníková

- 09:00- 10:00 4.C Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské ulici. doprovod: Tůmová, Novotná K

- 09:10- 12:20 1.B Beseda o povolání. Návštěva stadionu SPARTA PRAHA na Letné. Zahrajeme si i fotbal. S sebou: batoh, svačinu, pití, přezůvky, sportovní oblečení a obuv. doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

- 10:00 Termín pro zadání textů vysvědčení netřídními učiteli na školní web, provedení případného dodatečného žlutého hodnocení a převodů na známky pro 8. a 9. ročník.

- 10:00- 11:30 4.B Závěrečné setkání v rámci programu Naše město na téma Sousedíš. Tentokrát bude akce probíhat v okolí školy. doprovod: Novotná M.

- 14:00- 16:00 3.r. Vycházka na dětské hřiště Gutovka - Strašnice. doprovod: Uzlová, Mikešová

 

Poznámky