Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Plán na týden od 8. 10. 2018 do 12. 10. 2018

Pondělí

- 08:00- 08:40 1.r. Ročníková schůzka 1.ročníku v uč.33.

- 08:00 5.r. Odjezd přihlášených žáků 5. ročníku na zotavovací pobyt -hotel Kavka, Malá Skála. Sraz v 8:00 na Náměstí Míru, odjezd v 8:30.

- 09:00- 10:50 7.A Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Polívková, Keřkovská

- 11:00- 12:40 4.C Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Varhulíková, Jakubčíková

- 14:00- 15:00 Třídy II.A a III.B budou v družině provádět přírodovědné pokusy. doprovod: Rančáková, Sokolíková, Bauerová

- 18:00 Setkání příznivců Nadačního fondu Puštík v učebně 12.

 

Úterý

- 08:15- 17:00 Seminář: Drobné hry pro děti mladšího školního věku II. doprovod: Holíková

- 09:00- 10:15 2.B Pravidelná návštěva městské knihovny. S sebou: průkazku a knížky na vrácení. doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

- 09:55- 10:40 4.A Pravidelná návštěva knihovny v ul. Záhřebská. doprovod: Bečvářová, Kočová V.

- 10:40- 13:30 4.A Proměny přírody na podzim - procházka v Grébovce, ekosystém parku. doprovod: Bečvářová, Kočová V.

- 13:50- 14:50 2.C Přírodovědné pokusy v družině doprovod: Reichova, Rančáková, Sokolíková

- 14:05- 15:40 8.r. Žáci DZ praktika 7. a 8. ročník se v případě příznivého počasí účastní vycházky po Vinohradech. S sebou: Záznamník, psací potřeby, sešit na psaní poznámek doprovod: Jančová

- 16:10 Pravidelné jednání garantů v učebně 12.

 

Středa

- 08:30- 09:00 Schůzka s psycholožkou z PPP Praha 2. doprovod: Hanychová, Jakubčíková

- 09:00- 10:50 4.B Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Horáková, Keřkovská

- 09:15- 12:15 2.r. Plavecký kurz pro žáky 2.tříd. S sebou: teplé oblečení i čepici na ven, plavky, podepsanou čepici do bazénu, ručník, gumičku, pití a svačinu. Vše v batohu. Přezůvky pouze do školy. doprovod: Třídní učitelky, Libuše Kühnová

- 10:00- 10:50 6.r. Pilotní ověřování testu matematické gramotnosti firmy SCIO. doprovod: p. uč. Nádvorník

- 11:00- 12:40 4.A Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Bečvářová, Keřkovská

- 11:00- 11:45 6.r. Pilotní ověřování testu matematické gramotnosti firmy SCIO. doprovod: p. uč. Nádvorník

- 11:45- 12:45 3.C Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Tošnerová

 

Čtvrtek

- 07:45 3.r. Ročníková schůzka v učebně 35

- 08:00- 08:45 2.r. Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 2. tříd

- 09:00- 10:50 2.B Preventivní program zaměřený na kamarádské vztahy ve třídě. doprovod: Keřkovská, Jakubčíková

- 11:00- 13:00 2.A Preventivní program zaměřený na kamarádské vztahy ve třídě. doprovod: Keřkovská, Jakubčíková

- 12:30- 16:00 Metodický seminář, který pořádá Oxford University Press. doprovod: V. Rokosová

- 13:30- 16:30 P. uč. Ševčík se účastní s vybranými žáky projektu Dětská chuťovka.

- 13:30- 15:40 9.r. V rámci odpolední výuky návštěva Pragovky ve Vysočanech. S sebou Záznamník z Londýnské, jízdenky MHD nebo platnou Lítačku. doprovod: pí. uč. Jančová, Vavřinová, p. uč. Vorlíček

- 14:05 7.r. Pravidelná ročníková schůzka 7.ročníku na detašovaném pracovišti NP. doprovod: učitelé 7. ročníku

- 15:00 Pravidelná ročníková schůzka učitelů 8. ročníku (UH).

- 18:40- 20:50 Klub mladého diváka (přihlášení žáci 9. a 8. ročníku)- představení v divadle Jatka 78. Sraz na I.P. Pavlova v 18:40. Rozchod od divadla samostatný. doprovod: Jančová, Mullerová

 

Pátek

- Volný den stanovený ředitelem školy z důvodu konání voleb - zrušen provoz školy v plném rozsahu.

-  5.r. Návrat žáků 5. ročníku ze zotavovacího pobytu v odpoledních/večerních hodinách. Více info v pátek 12.10 na webu školy.

 

Poznámky