Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Plán na týden od 5. 11. 2019 do 9. 11. 2019

Pondělí

- 07:15- 14:15 Vybraní žáci ze 4. a 5. ročníku se zúčastní florbalového turnaje v rámci čeps cup. doprovod: pí uč. Ševčíková

- 15:05- 16:00 6.r. Schůzka týmu pedagogů 6. ročníku na pravidelné ročníkové schůzce UH.

 

Úterý

- 07:45- 12:15 Vybraní žáci ze 6. a 7. ročníku se zúčastní OK ve stolním tenise. doprovod: bude upřesněno

- 08:00- 08:45 6.A Prohlídka výstavy o Anně Frankové ve škole. doprovod: pí uč. Jančáková

- 09:00- 10:15 2.B Pravidelná návštěva městské knihovny. S sebou: průkazku a knížky. doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

- 10:00- 12:00 6.A V rámci Týdne vědy a techniky se žáci zúčastní únikové hry Osudové osmičky. doprovod: pí uč. Richtermocová

- 11:30- 13:30 6.B V rámci Týdne vědy a techniky se žáci zúčastní únikové hry Osudové osmičky. doprovod: p.uč. Nádvorník

- 11:45- 12:45 3.C Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Tošnerová

- 14:05- 15:40 7.r. DZ praktika 7. + 8. ročník se v případě příznivého počasí vydá na vycházku po Žižkově. S sebou lítačku, psací potřeby. Sraz u akvárka. doprovod: Jančová

- 16:10 Pravidelné jednání garantů v učebně 12.

 

Středa

- 08:00- 09:45 8.B Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Chaluš, Jakubčíková

- 09:00- 13:00 V rámci prvního asistentského dne v tomto školním roce se se žáky vydáme do Obecního domu na výstavu s názvem "28. říjen". Poté si prohlédneme nově opravený orloj a přilehlé významné budovy na Staroměstském náměstí. doprovod: Hanusová, Mrázková

- 09:00- 13:00 3.r. Návštěva divadelního představení Hurvínek mezi osly, s sebou batůžek, záznamník, svačinu a pití, 2 lístky na MHD anebo lítačku, přezůvky doprovod: Uhlířová, Tošnerová, Kočová

- 10:05- 11:45 6.A Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Richtermocová, Keřkovská

- 10:05- 10:50 6.B Návštěva výstavy o Anně Frankové ve škole. doprovod: pí uč. Jančáková

- 10:15- 12:45 5.r. Návštěva festivalu Týden vědy a techniky - science show v Městské knihovně na Mariánském náměstí. doprovod: Benešová K., Novotná M., Tůmová

- 11:00 Jednání školního parlamentu.

- 11:55- 12:40 7.B Návštěva výstavy o Anně Frankové ve škole. doprovod: pí uč. Jančáková

 

Čtvrtek

- 07:15- 07:50 9.r. Pravidelná schůzka učitelů 9. ročníku

- 07:45- 12:15 Vybrané žákyně a vybraní žáci z 8. a 9. ročníku se zúčastní OK ve stolním tenise. doprovod: pí uč. Čihalová

- 07:45 3.r. Ročníková schůzka v učebně 33.

- 08:00- 08:45 2.r. Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 2. tříd, Eva Varhulíková, Iveta Jakubčíková

- 10:05- 10:50 7.A Navštíví výstavu Anny Frankové ve škole. doprovod: pí uč. Jančáková

- 11:00- 11:45 5.B Navštíví výstavu o Anně Frankové ve škole. doprovod: Novotná M.

- 14:00- 15:00 1.A Akce ŠD: batikování triček, doprovod: Holíková, Kočová V.

- 15:10 8.r. Pravidelná schůzka týmu 8. ročníku.

- 17:00 4.r. Přespávání ve škole spojené s dobrodružnou večerní návštěvou Národního muzea. Sraz v kmenových třídách. S sebou karimatku, spacák, věci na spaní, hygienické potřeby, jídlo dle domluvy, baterku. doprovod: Varhulíková, Hanusová, Kočová, Horáková, Reichová, Mikešová

 

Pátek

- Termín průběžného (modrého) hodnocení žáků I. stupně.

- 09:00- 09:45 9.r. Skupina němčinářů pí uč. Hamerníkové: Vycházka na náměstí Míru - prezentace památek Prahy. S sebou: Záznamník, sešit na NJ, psací potřeby, podklady pro svou prezentaci. Sraz v 8:55 před učebnou 01. (Akce se koná pouze za příznivého počasí) doprovod: Hamerníková

- 09:55- 11:00 2.C Návštěva knihovny v Záhřebské, vracení knížek a půjčování nových. Kartičky do knihovny s sebou. doprovod: Vrbická

- 10:40- 12:00 4.B Výstava Keltové - s výkladem pana Militkého, který výstavu vytvořil. doprovod: Horáková, Reichová

- 11:20- 12:40 4.C Výstava Keltové - s výkladem pana Militkého, který výstavu vytvořil. doprovod: Varhulíková, Hanusová

- 12:00- 13:20 4.A Výstava Keltové - s výkladem pana Militkého, který výstavu vytvořil. doprovod: Kočová V., asistent pedagoga

- 12:50- 13:30 5.A Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: K. Benešová

- 14:00- 15:30 Akce ŠD: Turnaj ve vybíjené žáků 3. a 4. ročníku v aule a tělocvičně. doprovod: Bauerová, Hamerníková, Mikešová, Uzlová

- 14:00- 15:00 1.r. Akce ŠD pro 1. ročník - JAK SE DĚLÁ PÍSNIČKA, cena za žáka je 60,- Kč. doprovod: Cajthamlová, Holíková

- 14:00- 16:15 2.B V uč.37 proběhne výtvarná dílna. doprovod: Roháčková

- 14:00- 16:00 2.C Malování indiánských triček. Prosím každého, aby donesl bílé tričko. doprovod: Reichova

 

Poznámky