Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Plán na týden od 14. 1. 2019 do 18. 1. 2019

Pondělí

- 10:50- 11:45 1.A Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Lempochnerová

- 14:00- 17:00 V učebně 12 proběhne jednání pracovní skupiny NIDV. Ped. intervence přesunuta do učebny 01.

 

Úterý

- 09:00- 10:50 5.C Preventivní program zaměřený na poskytování zpětné vazby "Umíme druhému sdělit, co se nám v jeho chování líbí a co nelíbí". doprovod: Tůmová, Keřkovská, Vondrová

- 10:30- 19:00 Účast na mentorské zkoušce v Pardubicích. doprovod: Novotná M.

- 11:00 3.A Návštěva knihovny doprovod: Uhlířová

- 13:00- 13:35 5.B Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: suplující učitel

- 16:10 Pravidelné jednání garantů v učebně 12.

 

Středa

- 10:05- 11:45 5.B Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě. doprovod: Keřkovská, Vondrová, Novotná

- 12:00- 12:40 4.A Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová V.

 

Čtvrtek

- 07:00- 14:00 Krajské kolo ve florbale dívek 8.- 9. ročník na stadionu Kotlářka, Praha 6. doprovod: pí uč. Číhalová

- 07:45 3.r. Ročníková schůzka v učebně 35 doprovod: tým 3. ročníku

- 08:00- 08:45 2.r. Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 2. tříd, Eva Varhulíková, Iveta Jakubčíková

- 10:05- 12:30 5.A Návštěva pobočky České spořitelny v Jugoslávské ulici v rámci programu Abeceda peněz. doprovod: Benešová

- 12:15- 13:15 3.B Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová M.

- 12:40- 18:00 Pí uč. Uhlířová se účastní semináře Čtení o páté.

- 13:50- 14:30 9.r. Prezentace středních škol - Střední ScioŠkola v učebně 13. doprovod: Vavřinová, Jančová, Vorlíček

- 15:00 Setkání týmu 8. ročníku na blíže určeném místě.

 

Pátek

- 07:45- 08:45 5.r. Pravidelná ročníková schůzka týmu 5. ročníku v uč. 24.

- 14:00- 16:30 Akce ŠD - Návštěva kina Pilotů, film Gritz, vstupné 70 Kč. Týká se všech oddělení ŠD s možnou účastí žáků ŠK. doprovod: vychovatelky ŠD

 

Poznámky