Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Plán na týden od 13. 5. 2019 do 17. 5. 2019

Pondělí

- 08:15 1.r. Odjezd na zotavovací pobyt na Baurův dvůr, sraz v 8:15 u sv. Ludmily. doprovod: Lempochnerová, Holíková, Kubenková, Cajthamlová, Šišková

- 10:00 Proběhne prohlídka budovy školy z hlediska požární bezpečnosti, namátková kontrola dodržování BOZP a školení požární hlídky.

- 10:00- 13:35 Vybraní žáci 6.- 9. ročníku se zúčastní soutěže Boulder Pohár 2019 v Boulder Baru, U Výstaviště 230/11, Praha 7 - Holešovice. doprovod: pí.uč. Číhalová

- 10:05- 11:00 Vybraní žáci 4., 5. a 6. ročníku se zúčastní výzkumného projektu Fakulty sociálních věd UK, Praha. Rozhovory proběhnou v budově školy. doprovod: Novotná M.

- 13:00 5.B Preventivní program proti obezitě, bulimii a anorexii připravený žáky 8. ročníku v učebně 23. doprovod: Novotná M., žáci 8. ročníku

- 15:05- 16:00 6.r. Na ročníkové schůzce se sejde tým 6. ročníku v učebně 12.

- 17:30 5.r. Společná třídní schůzka pro 5. ročník v učebně 02 (jídelna). Po několika obecných informacích bude hlavní náplní červnový výlet na rafty. doprovod: Benešová, Novotná M., Pokorná

 

Úterý

- 07:30- 13:35 Vybraní žáci ze 4.- 5. ročníku se v úterý 14.5. zúčastní obvodního kola ve vybíjené na venkovním hřišti ZŠ Botičská, Praha 2. Doprovod: pí uč. Číhalová, pí uč. Dvořáčková

- 09:00- 11:45 4.r. Projekt o Kanadě pro žáky 4. ročníku. doprovod: V. Rokosová, J. Mikešová, V. Kočová

- 09:00- 12:40 9.r. Písemná část Malých maturit doprovod: Vavřinová, Jančová, Vorlíček

- 13:35- 14:55 7.r. a 8.r. Sport a pohybové aktivity proběhnou venku. S sebou: pití, opencard/lítačka, Záznamník, obuv na ven. Sejdeme se převlečení v přízemí školy ve 13:35. doprovod: pí uč. Dvořáčková

- 14:00- 15:40 7.r. a 8.r. V případě příznivého počasí vyrazí žáci DZ praktika na vycházku po Olšanských hřbitovech pod vedením Josefa. Rozchod samostatný od Flory. doprovod: Jančová

- 16:00 P. uč. Ševčík se účastní jednání Komise výchovy a vzdělávání MČ Praha 2.

- 16:10 Jednání garantů v učebně 12.

 

Středa

- Účast na teoreticko-dovednostní části terapeutického výcviku ve dnech 15.-18.5. doprovod: Keřkovská

- 09:00- 12:40 9.r. Písemná část Malých maturit doprovod: Vavřinová, Jančová, Vorlíček

- 15:00- 18:00 5.C Jarmark k zakončení projektu Abeceda peněz na pobočce v Jugoslávské ulici. doprovod: Pokorná

 

Čtvrtek

- 07:30- 13:00 Vybrané slečny z 8.ročníku a z IX.B a IX.C se zúčastní OK v přehazované na venkovních hřištích areálu MFF UK Ke Karlovu 3, Praha 2. doprovod: pí uč. Ševčíková

- 07:30- 13:45 Vybraní žáci ze 6. - 8. ročníku se zúčastní krajského kola v OVOV. doprovod: pí uč. Číhalová

- 08:00- 08:45 Pravidelná schůzka se speciálním pedagogem PPP Praha 2. doprovod: Jakubčíková, Baxová

- 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka pedagogů 4.ročníku v učebně 24. doprovod: Tým pedagogů 4.ročníku

- 09:00- 14:00 P. uč. Ševčík se účastní semináře zaměřeného na novelu Zákona o ped. pracovnících.

- 09:00- 12:40 9.r. Tančíme!!! 9:00-11:45 prosíme o aulu. 11:55-12:40 třídní ve třídách (9.A - Ra), reflexe projektu. doprovod: Richtermocová, Rukavička a třídní učitelé

- 09:15- 12:40 2.C Návštěva Kláštera sv. Anežky České - program: Barevný svět. S sebou: batůžek, svačinu, penál, pití. doprovod: Vrbická

- 14:05- 16:00 9.r. Návštěva Planetária Praha - program Noční obloha 8K; Rozchod samostatný po skončení akce.; S sebou: Záznamník, lístky na MHD doprovod: Vavřinová, Jančová, Vorlíček

 

Pátek

-  1.r. Návrat ze zotavovací pobytu kolem 13:00 hod. ke sv. Ludmile.

-  8.r. Termín pro předání předběžných převodů na známky za II. pololetí.

- 08:05- 10:00 5.r. Poutníci – „Putování za country“. Žáci se dozví, jak vznikl hudební styl bluegrass a country, jak se hraje na banjo a mandolínu, jak se tato hudba dostala k nám a co všechno se dá zahrát na již zmíněné hudební nástroje. doprovod: Benešová, Novotná M., Siberová

- 09:00- 15:00 Proběhnou náslechy studentů CŽV - funkční studium pro ředitele.

- 09:00- 10:15 2.B Beseda o povolání rodiče - mateřská dovolená. Vývojové fáze člověka (novorozenec, kojenec, batole). doprovod: Kristýna a Prokop Kalivodovi, Karla Bartusková

- 11:00- 12:40 5.r. Žáci DZ praktika (5. a 6. ročník) vyrazí na vycházku po domovních znameních staré Prahy, konkrétně na Staroměstské náměstí. Vycházka se koná pouze za příznivého počasí. S sebou lítačku, sešit, psací potřeby, Záznamník. Sraz v 11.00 u učebny 01. doprovod: Jančová

- 13:00- 13:30 5.r. Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná M.

- 14:00- 15:45 Akce ŠD (2.B a 2.C): Praktická cvičení první pomoci vedená lektorem Červeného kříže V Koubkově ulici. Vstupné 50 Kč. doprovod: Reichová, Roháčková

- 14:15- 15:30 Akce ŠD (4.ročník): Pohybové a míčové hry v tělocvičně. doprovod: Mikešová, Uzlová

 

Poznámky

- 07:45- 16:00 Vybraní žáci ze 2.- 9. ročníku se v sobotu 18.5. zúčastní florbalového turnaje SOBOTA OPEN v celkem 4 kategoriích. doprovod: pí uč. Ševčíková a p. uč. Maudr

- 21:45 V neděli 19.5. v 21:45 sraz účastníků zájezdu do Nizozemí na náměstí Míru.