Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Plán na týden od 20. 5. 2020 do 24. 5. 2020

Pondělí

- 08:00- 11:45 7.r. Speciální rozvrh mezi 1. a 4. vyuč. hodinou dle rozpisu
7.A - ČP, ČS, MF, ČJ
7.B - ČJ, MF, ČS, ČP doprovod: učitelé 7. ročníku dle rozpisu

- 09:00- 13:35 Náslechy v hodinách - V. Morávková ze ZŠ Josefa Ressla v Pardubicích. doprovod: Z. Richtermocová

- 11:00 Jednání školního parlamentu.

- 15:00- 17:30 5.A Jarmark k zakončení projektu Abeceda peněz na pobočce v Jugoslávské ulici. doprovod: Benešová

 

Úterý

- 08:00- 12:40 7.r. Speciální rozvrh mezi 1. a 5. vyuč. hodinou dle rozpisu
7.A - ČJ, ČP, ČS, AJ, ŠJ/ČJ
7.B - ČP, ČS, ČJ, AJ, MF doprovod: učitelé 7. ročníku dle rozpisu

- 11:00- 12:00 3.A Návštěva knihovny doprovod: Uhlířová

- 11:50- 12:30 2.C Návštěva knihovny v Záhřebské, vracení a půjčování knížek. Tašku na knížky a průkazku s sebou. doprovod: Vrbická

- 14:00- 18:00 Dílna "Metody vyučování čtení" s paní Olgou Zelinkovou. doprovod: pedagogové 1.stupeň a zájemci

- 14:00- 15:40 8.r. V případě příznivého počasí vyrazí žáci DZ praktika (7. + 8. ročník) pod vedením Josefa na vycházku po Olšanských hřbitovech (již jednou odloženo). S sebou Záznamník, lítačku, psací potřeby, sešit. Sraz u akvárka. doprovod: Jančová

 

Středa

- 07:40- 15:00 9.r. Exkurze do Památníku Vojna u Příbrami. S sebou Záznamník, velkou svačinu, vhodné oblečení, psací potřeby, kapesné. Sraz v 7:40 na náměstí Míru, rozchod v cca 15:00 tamtéž. (Odjezd autobusu v 8:00) doprovod: Jančová, Vorlíček

- 08:00- 18:00 Václav Nádvorník se účastní zasedání národního kabinetu informatiky a ICT.

- 08:00- 13:00 7.A "Zachraňme mokřad" - exkurze do mokřadu Na Beránku s doprovodným programem. Sraz 8:00 před budovou školy. S sebou nepromokavou obuv (holinky), případně i oblečení, dlouhé kalhoty, svačinu, propisku. doprovod: Zuzana Jasanová

- 08:00- 13:00 7.B "Vodní ekosystém Modřanských tůní" - exkurze s doprovodným programem. S sebou: nepromokavou obuv (holinky), případně i oblečení, dlouhé kalhoty, svačinu, propisku. doprovod: Veronika Nádvorníková

- 11:55- 13:35 5.r. Turnaj ve vybíjené v rámci Loncupu.

- 12:00- 12:40 4.A Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová V.

- 13:00- 13:30 Schůzka s kolegyní (psycholožkou) z PPP Praha 2. doprovod: Jakubčíková, Baxová

 

Čtvrtek

- 07:00 V ranních hodinách návrat ze zahraničního zájezdu do Nizozemí na náměstí Míru. Bude upřesněno na webu školy.

- 07:45 3.r. Ročníková schůzka v učebně 35. doprovod: tým 3. ročníku

- 08:00- 08:45 2.r. Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 2. tříd

- 08:00- 13:00 7.A "Vodní ekosystém Modřanských tůní" - exkurze s doprovodným programem. S sebou: nepromokavou obuv (holinky), případně i oblečení, dlouhé kalhoty, svačinu, propisku. doprovod: Eliška Polívková

- 08:00- 13:00 7.B "Zachraňme mokřad" - exkurze do mokřadu Na Beránku s doprovodným programem. S sebou: nepromokavou obuv (holinky), případně i oblečení, dlouhé kalhoty, svačinu, propisku. doprovod: Nikola Dvořáčková

- 08:30- 11:00 8.r. Projekce pro žáky 8. a 9. ročníku v kině Světozor - dokument King Skate. Návrat na 5. vyučovací hodinu. doprovod: Jančová, Vorlíček, Mullerová, Chaluš

- 09:00- 12:40 Náslechy v hodinách - V. Morávková ze ZŠ Josefa Ressla v Pardubicích. doprovod: Z. Richtermocová

- 10:00- 12:00 Setkání organizací pracujících s ohroženými dětmi na Praze 2 a zástupců škol (OSPOD Prahy 2). doprovod: Dusová

- 10:05- 10:50 Návštěva dětí z Mateřské školky Čtyřlístek - děti se podívají na hodinu pí uč. Jančákové a do 1. tříd. doprovod: pí uč. Jančáková (není nutné suplování)

- 10:05- 12:00 V rámci Loncupu proběhnou štafety s míčem. doprovod: pí uč. Číhalová, Ševčíková

 

Pátek

- Volný den stanovený ředitelem školy z důvodu konání voleb do Evropského parlamentu. Zrušen provoz školy, školní družiny, školního klubu i školního stravování.

 

Poznámky

- V průběhu celého týdne od 20. do 23.5. budou probíhat prezentace preventivních programů žáků 8.ročníku ve třídách 3.- 5.ročníku. Prezentace probíhají dle rozpisu, který mají k dispozici jak žáci, tak vyučující. S dotazy se obracejte na pí uč. Jančákovou.