Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Plán na týden od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019

Pondělí

- 09:00- 13:35 9.r. Den romské kultury - změněn rozvrh. doprovod: pí. uč. Vavřinová, Jančová, p. uč. Vorlíček

- 12:50- 13:35 8.B 8.B bude monitorovat dopravní situaci na ulici Legerova v rámci studie o znečištění ovzduší emisemi. Návrat ke škole na konec vyučovací hodiny. doprovod: pí uč. Jančáková

- 15:05- 16:00 6.r. Na ročníkové schůzce se sejde tým 6. ročníku v učebně 10. Věnovat se budeme mj. vyznamenání.

 

Úterý

- 09:00 Poslední jednání školního parlamentu ve školním roce 2018/2019.

- 09:00- 13:30 4.A Návštěva Národní galerie.

- 13:35- 15:00 7.r. a 8.r. Sport a pohybové aktivity proběhnou venku. S sebou: pití, opencard/lítačka, Záznamník, obuv na ven. Sejdeme se převlečení v přízemí školy ve 13:35. Snad už bude hezké počasí :). doprovod: pí uč. Dvořáčková

- 14:00- 15:40 8.r. Žáci DZ praktika 7. - 8. ročník navštíví výstavu fotografií Dýmová hora v Muzeu hl. města Prahy (Florenc). Sraz ve 14.00 u akvárka, rozchod samostatný z místa výstavy. S sebou lítačku, 70 Kč. doprovod: Jančová

- 14:05- 15:40 8.r. LJP 7. a 8. ročník - Žáci stráví seminář v Grébovce - tvorba a čtení v plenéru. doprovod: Polívková

- 16:05 Jednání pedagogické rady v učebně 10.

 

Středa

- 09:00- 14:00 P. uč. Ševčík se účastní jednání zástupců vybraných škol Českou školní inspekcí - příklad dobré praxe realizace Školního vzdělávacího programu s ministrem školství Robertem Plagou.

- 09:00- 13:00 3.r. Společné zakončení projektu na Pražském hradě. S sebou: batůžek, svačina, lítačka/2 lístky, záznamník, projektový sešit, vhodné oblečení a obuv doprovod: Uhlířová, Tošnerová, Kočová

- 09:00- 13:30 4.B Návštěva Národní galerie.

- 09:00- 11:45 9.r. Akce Živá knihovna - workshop s lektory, žáci budou pracovat ve dvou třídách, proto prosíme o učebny 14 a 15. 5. hodinu (12.00- 12:45 třídní ve třídách). doprovod: Jančová, Vavřinová, Vorlíček

- 09:30- 11:30 1.B Anglické divadlo pro děti ve školce Little Mole. doprovod: Kubenková, Cajthamlová

- 10:05- 11:45 5.C Preventivní program zaměřený na přechod na 2. stupeň. doprovod: Baxová, Dusová, Kolouch Pokorná

- 16:00 Druhé setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů.

- 16:00- 17:00 Setkání budoucích žáků a jejich rodičů. Děti budou ve třídách dle rozpisu. Pro rodiče proběhne informativní schůzka v jídelně školy.

- 16:40- 18:30 5.r. Přihlášení žáci 5. ročníku se účastní komentované prohlídky Národního památníku heydrichády. Odchod od školy v 16:40. Prohlídka od 17:20. doprovod: Benešová K., rodiče žáků

 

Čtvrtek

- 08:00- 13:35 Proběhne poslední soutěž v rámci letošního ročníku Loncupu - Střelecké dovednosti pro 1.- 9. ročník podle rozpisu.

- 08:10- 08:40 Krátká schůzka 1. stupně a asistentů pedagoga v učebně 23.

- 09:00- 09:45 2.A Beseda o povolání - ekolog. doprovod: Novotná K., Kühnová L., Novák M.

- 09:00 3.B Výlet do Velkých Karlovic s přespáním do neděle 16.6. doprovod: Kočová M., Majtner V., Ganci M., Krupička P.

- 14:00- 15:00 7.r. Ročníková schůzka v kabinetě fyziky. doprovod: učitelé 7. ročníku

- 15:00 Pravidelné setkání týmu 8. ročníku.

 

Pátek

- 07:45- 08:45 Závěrečná ročníková schůzka týmu 5. ročníku v učebně 24.

- 09:00- 13:35 4.C Návštěva Národní galerie.

- 09:00- 12:30 5.C Návštěva Jump Parku na Zličíně k zakončení projektu Abeceda peněz. S sebou: protiskluzové ponožky (pokud nemáte, je nutné si je zakoupit na místě za cca 60 Kč), pití, svačina, opencard/lítačka, záznamník. doprovod: Pokorná

- 11:00- 12:40 DZ praktika (sk. pí uč. Hamerníkové): Vycházka po Vinohradech. S sebou: Záznamník, psací potřeby. doprovod: Hamerníková

- 11:00- 12:30 1.A Návštěva knihovny - pasování na čtenáře. doprovod: Lempochnerová

- 11:00- 12:40 5.r. Žáci DZ praktika 5. a 6. ročník - vycházka po zajímavých místech Vinohrad a Vršovic. S sebou lítačka, Záznamník, malé kapesné, sešit. Sraz v 11:00 u učebny 01. doprovod: Jančová

- 12:00 Termín pro předání textů vysvědčení žáků 5.- 8. ročníku na školní web a převodů na známky žáků 8.- 9. ročníku do zaslaných tabulek.

- 12:50- 13:35 8.A 8.A bude monitorovat dopravní situaci na ulici Legerova v rámci studie o znečištění ovzduší emisemi. Návrat ke škole na konec vyučovací hodiny. doprovod: pí uč. Jančáková

- 13:00- 13:35 5.B Závěrečná společná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná M.

- 14:00- 16:15 Akce ŠD: II.A,III.B,III.C + 4.ročník: Návštěva dětského hřiště na Dětském ostrově. S sebou: 2x jízdenka nebo průkazka na MHD, pití, vhodné oblečení a obuv. doprovod: Bauerová, Hamerníková, Mikešová, Uzlová

- 14:00- 15:00 1.r. Akce ŠD: Míčové hry v aule školy. doprovod: Cajthamlová, Holíková

- 14:00 9.r. Termín pro zadání a předání textů vysvědčení a další agendy do Bakalářů, resp. p.uč. Nádvorníkovi.

 

Poznámky