Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Školní parlament

Zápis z jednání dne 14. 12. 2021

Na dnešním jednání jsme řešili: Franta se Šimonem se musí zastavit v ředitelně a připravit se vedení jednání, upozornění od starších spolužáků na nebezpečné chování páťáků před ředitelnou (vyřídit ve třídách), v únoru by proběhlo hodnocení jídel v jídelně, systém dohodneme na přístím setkání, rozběhlo se vysílání školního rozhlasu, bude konkurz na nové moderátory,  4. - 5. roč. si doplnil pátou soutěž - fotbálek, 8. - 9. roč. zrušil Pok...

Jednání školního parlamentu 22.11.

Dne 22. 11. se na svém plánovaném jednání sešel školní parlament. Co jsme řešili? Byla vybrána tři PF Londýnská 2022 - výhercům gratulujeme a všem autorům moc děkujeme. Čtvrté PF vyberou pedagogové. P. uč. Ševčík požádal o názor k pokračování či změně Londýnských schodů, po diskusi školní parlament vyslovil přání zachování Londýnských schodů. Školní parlament poprosil, aby dohlížející učitelé více dbali na nošení respirátorů žáky v učebnác...

Jednání školního parlamentu 4. 11. 2021

Na dnešním jednání jsme si připomněli, jak bude podle aktuálního stavu karantén, vypadat zítřejší Halloween, třídy dají výzdobu na chodby školy, 6. ročník připravil kvíz pro žáky 1. stupně, porota obejde jednotlivé třídy (mezi 11:00 a 12:30) a ohodnotí masky, těch kteří si je dobrovolně připravili. Ve dnech 9. 11. a 10. 11. se konají pouze žákovské kategorie Londýnských schodů podle rozpisu. Připomenuta soutěž o školní PF 2022 ZŠ londýnská. Výt...

Zápis z jednání školního parlamentu

Dnes jsme probrali: informaci o umístění notebooků do učeben se staršími interaktivními tabulemi (námět z minula), porota Halloween - Alice, Láďa, Jana + jeden zástupce ze VI.A, VI.B a VI.C soutěže Loncup budou v tabulce (kromě kategorie 4. a 5. ročníku, protože páťáci jsou v karanténě PF 2022 soutěž o školní PF 2022 - podmínky velikost A6 (malý notýsek), povinně text PF 2022 ZŠ Londýnská, termín odevzdání do ředitelny 19. 11. 2022.

Jednání parlamentu

Na jednání dne 7. 10. 2021 jsme řešili: volbu vedení školního parlamentu pro rok 2021/2022 - zvoleni Šimon a František, tématem masek Halloweenské párty je "FANTASY", příště si určíme porotu, třídy by měly připravit např. jedný dýni apod. 4. 11. odpoleden, Londýnské schody pro jednotlivé třídy budou ve dnech 9. a 10. 11. 2021.  Dohodnuta pravidla pro Loncup, běhají všichni žáci, body za třídu se získávají od 10. místa výše, bude posunut t...

Jednání školního parlamentu

Dnes se sešl školní parlament a na svém jednání řešil: příprava Loncupu 21/22, volbu vedení školního parlamentu, Halloweenskou párty v režimu protiepidemických opatření nz zcela funkční interaktivky v učebně 12, 32, příští jednání bude ve čtvrteK 7. 10. 2021.

Zápis z 2. jednání parlamentu

30. 9. 2020 jsme si zvolili vedení pro školní rok 2020/2021 - Marianu a Jáchyma. Dohodli jsem jaké soutěže budou v jednotlivých kategoriích Loncupu (dořešit musíme kategorii 6. a 7. ročníku). Bylo odhlasováno, že za školní rok 2019/2021 budou uděleny ceny a poháry dle pořadí k 11. 3. 2020. Martin Ševčík

Zápis z 1. jednání školního parlamentu 20/21

První setkání proběhlo bez zástupců 6. ročníku, kteří jsou na zotavovacím pobytu a co jsme řešili:- ukončení Loncupu 2019/2020 - přípravu voleb vedení školního parlamentu- podobu Loncupu ve školním roce 2020/2021Příští setkání se uskuteční 30. 9. 2020 od 11:55.

Zápis z únorového jednání parlamentu

Na jednání 5. 2. 2020 jsme řešili náhradní způsob organizace turnaje ve florbale 8. - 9. ročník (za dnešní nepovedený). Budou řešit Vivi se Štěpánem. Tréninky na Londýnskou laťku začnou při hodinách tělesné výchovy od 2. 3. 2020 v aule. Pravidla zůstávají nezměněna (min. 3 dívky + 3 chlapci za třídu) a body do 10. místa. Laťku organizuje 9. ročník. Proběhne Matematický klokan podle dispozic pí uč. Vavřinové. Zástupci parlamentu se pokusí připom...

Zápis z dalšího jednání parlamentu

Byla hlasováním vybrána dvě školní PF 2020. Nutno dohodnout a stanovit termín turnaje ve fotbale 6.- 7. ročník a florbale 8.- 9. ročník. Došlo k úpravě pravidel na Londýnské schody, za překročení dohodnutého únosného časového limitu se sráží třídě 0,5 bodu, pokud žák nechce běžet (a může) sráží se třídě 1 bod ze součtu získaných umístění v klučičí a holčičí kategorii. Limit stanoví vedení školního parlamentu Vivi a Štěpán. Martin Ševčík

Další jednání školního parlamentu 8. 11. 2019

V pátek 8. 11. 2019 jsme probrali:- vyhlášení soutěže o nejlepší PF 2020 (nápis ZŠ Londýnská PF 2020), formát A6, A5 nebo A4, odevzdávat v ředitelně do 26.11.2019- 8. - 9. roč. Loncup florbal 3+1 (+ 3 náhradníci) a nemusí být zastoupena obě pohlaví;- 2. - 3. roč. Loncup fotbal 3 + 1 (+4 náhradníci) a musí být zastoupena obě pohlaví tzn. 2 dívky a 2 chlapci;- 4. - 5. roč. Loncup fotbal 3 + 1 (+4 náhradníci) a nemusí být zastoupena obě pohlaví;-...

Zápis ze 4. jednání školního parlamentu

Na 4. jednání školního parlamentu, které řídil Štěpán, jsme řešili:- pravidla Halloweenské párty 1.11. v aule, včetně složení poroty (porotci budou právě zástupci školního parlamentu, kteří projeví zájem do pátku 1.11.)- řešili jsme stížnosti na udržování pořádku při střídaní učeben a na WC- rozdělení dětí na projekt 15.11. 2.-3. třída rozdělují třídní učitelé, 4. - 9. třída si vybrala losování

Zápis z 3. jednání parlamentu

Zvládli jsme, že jednání parlamentu vedla Vivi se Štěpánem.Co jsme řešili:- tématem soutěže masek na Halloweenské párty 2019 bude RETRO,- LonCup 6.-7. roč. piškvorky 4 soutěžící za třídu 18.10. 9:00 -11:00, 8.- 9. roč. pexeso 6 soutěžících 22. 10. 10:00 - 11:00 (soupisky stačí v den konání v 8:00 dát do ředitelny),- nenašli jsme zatím žádné dobrovolníky na dohled nad pořádkem v jídelně na patře,- řešili jsme vyjasnění pravidel ohledně mobilů.

Zápis z druhého jednání školního parlamentu

Co jsme dnes řešili a i vyřešili:- zvolili jsem si vedení parlamentu Vivi a Štěpána- dohodli jsme si podobu Loncupu pro jednotlivé kategorie- začali jsme řešit Halloweenskou párty, která bude 1. 11. 2019- Vivi nás informovala o jednání Pražského dětského parlamentu - sekce Praha 2

Zápis z prvního jednání školního parlamentu

co jsme řešili na prvním jednání:podobu LonCupu 2019/2020, celoškolní projekt 15. 11. k 30. výročí "Sametové revoluce", Erasmus+ v době od 4. 11. do 8. 11. 2019, sbírku víček ve spolupráci s Městskou policií Praha 2, účast na setkání školních parlamentů Prahy 2, volbu vedení našeho parlamentu a opravu stolů v jídelně.Co si připravit na příští setkání:- se třídou dohodnout podobu Loncupu,- promyslet koho bychom chtěli ve vedení našeho parlamentu...

Poslední jednání školního parlamentu

Na posledním jednání jsme probrali soutěže v rámci Střeleckých dovedností Loncupu (kan-jam, florbal, šipky, hod míčkem na cíl, hod ringo kroužkem na cíl), závěrečné setkání školy 27.6. a přípravu podoby Loncupu 2019/2020. Všem členům parlamentu patří poděkování za práci ve školním roce 2018/2019.Martin Ševčík

zápis školní parlament

Předmětem jednání dne 20.2.2019 bylo:- pořízení mikrovlnné trouby do jídelny,- obnovení sbírky víček ve spolupráci s MČ Praha 2,- organizace 26.4.2019 Den Země a využití prostředků z dobrovolné vstupného na Staré purkrabství na Vyšehradě,- konečně zavedení služeb v jídelně.

Jednání parlamentu dne 17.12.2018

Na dnešní jednání zástupci jednotlivých tříd přinesli náměty, kam přispět finančními prostředky získanými z vánočních trhů, sešlo se celkem 9 námětů a nakonec zvítězilo, že podpoříme Dobrého anděla. Připomněli jsem si pravidla o zákazu energetických a kofeinových nápojů ve škole a na školních akcích. Na středu musí žáci 6.- 9. ročníku napsat soupisku na turnaj v PEXESu. Vylosované skupiny (VII.B, VIII.A, IX.A), (VI.A, VII.A, IX.C) a (VI.B, VIII...

Zápis z jednání dne 27.11.2018

Zápis z jednání parlamentu dne 27.11.2018- vybrána tři PF 2019 za Londýnskou- bramborový salát (pravidla tým 4 žáků, vlastní nádobí, vlastní suroviny - vařené, úklid pracovního místa, hygiena při výrobě)zájemci o dvě místa v porotě se mohou hlásit v ředitelně - zatím Albert V.C- Albert a Vivi z osmičky jsou členy Parlamentu Prahy 2 a Albert se účastnil i jednání národního parlamentu- jídelna dohledy na úklid začneme od příštího týdne- Pexeso a...

Zápis z jednání dne 7.11.

Zápis z jednání parlamentu dne 7.11.2018- soutěž o PF 2019 (text PF 2019 ZŠ Londýnská) ve formátu A5 a A6 odevzdává se do ředitelny nejpozději 3.12.2018, vítězná PF budou vybírat členové školního parlamentu- při florbale i fotbale musí být stále na hřišti zastoupena obě pohlaví- fotbal se hraje ve složení (3+1) a 3 náhradníci 2 x 4 minuty20.11. 4.- 5. roč. 9:00 - 11:45, 28.11. 6.- 7. roč. 8:00 - 10:00, 3.12. 2.- 3. roč. 10:00 -13:00- Londýnské...

První jednání ve školním roce 2018/2019

Na prvním jednání školního parlamentu ve školním roce 2018/2019 jsme řešili:podobu LonCupu, volby vedení parlamentu, OVOV na 2. stupni, obnova vysílání školního rozhlasu a obědy ve školní jídelně (výměny obědů, nemožnost kamarádů v jídelně, kteří nechodí na obědy). Příští setkání bude 24.9. v 11:00.

Zápis z jednání školního parlamentu 6.6.2018

Čemu jsme se věnovali:- nepovedlo se vysílání školního rádia - zůstává pro příští školní rok a začneme řešit hned v září,- připomenutí soutěží Loncupu (8. a 9. ročník soupisky) na basketbal, střelecké dovednosti všichni,- na základě návrhů tříd bylo následně odhlasováno, že 3.100,- Kč bude poukázáno Lékařům bez hranic,- využití školního dvora parlament navrhuje čtrnáctidenní cyklus,- příští rok musíme zlepšit přípravu vedení parlamentu na jedná...

Zápis z jednání školního parlamentu 23.4.2018

Řešené otázky:- zpětná vazba na projekt 125. výročí - vysvětlen důvod proč si tentokrát nemohli žáci volit témata. Dohodnuta roční střídání v rámci celoškolního projektu (jeden rok si volí témata žáci jeden rok si volí učitelé). Návrh na možnost výměny žáků ve skupinách v rámci ročníku.Loncup- vybíjená 3.- 5. roč. zástupci tříd dohodnou s třídními učiteli odehrání na zot. pobytech. 3.- 4. ročník turnajově každý s každým smíšené 10 členná družst...

Zápis z jednání parlamentu 21.2.2018

Dnes jsme probrali následující:- připomenutí březnové soutěže Loncupu - Matematický klokan pro 2.- 9. ročník- řešíme délku tréninku na Londýnskou laťku - hlasují třídy- 7. roč. by měl příští týden mít hotovy výsledky školního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů- čtvrťáci připomněli nutnost opravy zavírače na dveřích chlapeckého záchoda ve 2. patře- musíme dokončit seznam zájemců o vysílání školního rozhlasu.

Zasedání školního parlamentu 19.1.2017

Dnes jsme zhodnotili dosavadní průběh Loncupu. Nikdo nezaznamenal nic co by se nezdálo. Pokračovat se bude v březnu Matematickým klokanem.VI.A navrhla vysílání školního rozhlasu - zájemci se mohou hlásit u Aničky.Všechny třídy 3.- 9.ročníku dostaly žolíky na 2. pololetí.Sejdeme se koncem února, protože teď je hodně volna.

Zápis z jednání dne 16.10.2017

Co jsme řešili:- termíny Opičí dráhy podle rozpisů 24.10 a 25.10. - celá třídy- termín a losování PEXESA (skupina A IX.B, VIII.A, VII.A; skupina B VIII.C, IX.A, VI.B; skupina C VI.A, VIII.B, VII.B - 6 reprezentantů- možnost zařízení si ISIC ve dnech 17.10. - 23.10. v ředitelně- volba vedení Parlamentu - Vivi, Šimon a Petr- Halloween - téma hudebnící.

Zápis z prvního jednání školního parlamentu

Parlament se sešel v novém složení a řešil následující body:- podobu Loncupu (přemýšlíme o soutěžích)- přístup žáků na wifi - Sovička (obnovení přístupu)- školní mikiny- čistotu WC- příští jednání bude 26.9.2017 v 10:05 h.

Zápis z jednání dne 23.5.2017

Zápis z jednání školního parlamentu dne 23.5.2017Co jsme řešili:Loncup - připomenutí (3. roč. odehraje turnaj ve vybíjené na zotavovacím pobytu, 8.- 9. roč. odehraje 1.6. basketbalový - turnaj, 1.-2. h chlapci, 3.-4.h dívky, důležité jsou soupisky, 20.6. - budou střelecké dovednosti.Členům školního parlamentu byl vysvětlen systém ISIC (žákovská varianta studentských průkazů).Parlament hlasováním rozhodl o podobě grafického návrhu na školní miki...

Zápis z jednání 20.4.2017

- na setkání se řešila další soutěž v rámci Loncupu - vybíjená 3., 4. a 5. ročníku proběhne dle pravidel platných pro obvodní kola ve vybíjené na zotavovacích pobytech. Na druhém stupni proběhnou miniturnaje v rámci kategorií jako dvoj-zápasy týmů dívek a chlapců,- po návratu pí uč. Číhalové budeme řešit školní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů,- členové parlamentu byli seznámeni se záměrem školních mikin a ISIC pro ZŠ.

Zápis z jednání dne 15.2.2017

Co jsme řešili:- školnímu parlamentu byl předložen doklad o vkladu 10.000.- společnosti Wontanara - prostředky z vánočních trhů;- členům školního parlamentu byla nabídnuta účast na setkání zástupců školních parlamentů Praha 2 dne 22.2.2017 na ZŠ J. Masaryka - zájemci se budou hlásit v ředitelně do pátku 17.2.2017;- došlo k připomenutí soutěží Loncupu - Matematický klokan a Londýnská laťka;- probrána soutěž v Bottle flipu dne 16.2.2017;- řešena...

Děti z Londýnské opět pomáhají a již víme kam půjdou finanční prostředky

Školní parlament rozhodl, že peníze z vánočních trhů poputují letos společnosti WONTANARA www.wontanara.cz, nakonec se vybralo přesně 10.000,-Kč. Níže je poděkování, kterého se dětem dostalo:Vážení a milí žáci a pedagogové ze ZŠ Londýnská,velmi bychom vám chtěli jménem o.p.s. Wontanara poděkovat za váš velký dar pro projekty, kterým se dlouhodobě věnujeme. Moc si vaší důvěry vážíme. Rozhodli jsme se, že částku věnujeme na dostavbu školy v Kanka...

Zápis z jednání školního parlamentu 19.1.2017

I. Byly připomenuty soutěže Loncupu. Puzzle (celé třídy) pro 1., 6. a 7. roč., které proběhnou 10.2.2017 a Turnaj v dámě (5 členné týmy) z 2., 3., 4., 5., 8. a 9. tříd, který proběhne 2.2.2017. II. Došlo k odhlasování způsobu využití peněz z vánočních trhů (20,- Kč na žáka). Vítězným projektem je spolupráce s Wontanara organizací pro rozvojovou spolupráci v Guineji.III. Na návrh žáka P. Drahokoupila proběhne soutěž jednotlivců v házení flaškou...

Zápis ze setkání 15.12.2016

Při posledním setkání parlamentu v roce 2016 bylo řešeno:- připomenuta pravidla soutěže "O nejlepší bramborový salát"(4-členné týmy, výroba 9:00 - 10:00 v jídelně, dodržení hygieny, povinnost úklidu, vlastní suroviny a nádobí, hodnotí se úroveň nazdobení a chuť),- příště se bude hlasovat, kam pošleme 20,- Kč na žáka - zisk z trhů, resp. z osobních kont (jednotlivé třídy předloží na lednovém jednání své návrhy),- hodnocení jídelny je v pohodě -...

Zápis ze setkání školního parlamentu 23.11.2016

Zápis z dnešního jednání:- Halloweenská párty - nakonec vše klaplo i když sedmáci dodali později plakáty a deváťáci nedali přípravu výzdoby,- došlo k hlasování o nejlepší PF 2017 Londýnské- dohodnuty turnaje ve florbale a fotbale (zastoupena obě pohlaví, 9 členné soupisky),- bramborový salát organizuje 5. ročník,- setkání parlamentů Praha 2 s p. uč. Ševčíkem asi půjdou Róza V., Bára F. a Tara B.,- Ruda navrhoval zorganizovat EkoDen k čemuž se v...

Setkání školního parlamentu 1.11.

Dohodnuty podrobnosti Helloweenské párty dne 4.11.vyvěšení plakátů, nesmí se opakovaně vycházet ven z budovy, konzumace přineseného jídla a pití pouze v jídelně, možnost vyzvednutí věcí ze třídy (ale pouze jednorázově), účastníci nemusí mít kostýmy. Porota Kačka, Honza, Ben, Františka.Loncup - fotbal 2.-3. a 8.-9. roč. bude 28.11. (soupiska 6 žáků mix). Florbal se dohodne. Soutěž o PF ZŠ Londýnské 2017 do 15.11.2016.Připomenuta sbírka víček pro...

Zápis z 3. setkání

Zápis z 3. jednání školního parlamentuLoncup - Opičí dráha pro 2.- 5. bude 17.10. a pro prvňáky 18.10. Pexeso - bude 24.10. (9:00 - 12:00) - pro 6.- 9. ročník hrají 3 dvojice za třídu, - herní systém vylosované základní skupiny a pak skupiny o 1.- 3. místo, 4.- 6. místo, 7.- 9.místo - základní je vítězství u stolu (v případě shody rozhoduje počet nasbíraných dvojic) hraje se na čas 15 minut Sbírka víček pro Davida se uskuteční. P. uč. Ševčík za...

Druhé jednání školního parlamentu

Dne 3.10. proběhlo druhé jednání školního parlamentu. Byla odhlasována podoba soutěží Loncupu 2016/2017. Došlo ke zvolení vedení školního parlamentu, ve složení Mia, Kačka a Róza. Příští setkání proběhne 13.10.2016 a budeme řešit párty a organizaci sbírky víček. Martin Ševčík

I. setkání školního parlamentu

Dne 21.9.2016 se sešel poprvé v letošním školním roce školní parlament a co se řešilo:- zástupci mají probrat s jednotlivými třídami podobu Loncupu (zařazení jednotlivých soutěží),- zástupci tříd dostali kalendář ke KoLondýnské,- příští týden se sejde školní parlament, aby zvolil své vedení,- zájemci mají zvážit svůj zájem o případnou činnost v Parlamentu dětí a mládeže Prahy 2,- byla přednesena možnost sbírky víček pro Davida,- v listopadu bud...

Poslední zasedání školního parlamentu

Dne 8.6.2016 se naposledy sešel parlament ve složení pro školního roku 2015/2016.Řešená témata:- poslední soutěž Loncupu proběhne v pátek 10.6. (soutěží všichni zástupci jednotlivých tříd ve střeleckých dovednostech,- vyhlášení celého poháru proběhne 24.6.2016,- změny v Loncupu pro příští školní rok 2016/2017 - více nesportovních soutěží například vrátit skládání pexes,- návrhy změn ve fungování parlamentu pro příští školní rok(jednání se budou...

Zápis z jednání školního parlamentu 9.5.

- připomenuta nutnost dohody jednotlivých ročníků na odehrání mezi třídních utkání 3.- 5.roč. vybíjená, 6.-7. roč. přehazovaná a 8.-9. roč. odbíjená- střelecké dovednosti změny 3. roč. hod na cíl míčkem (ne ringo kroužky) a 5. roč. zkusit doplnit kvízem- Mia seznámila ostatní zástupce tříd s průběhem setkání parlamentů základních škol Prahy 2- různé zkusit kroužek Malá věda pro II. stupeň - 5. roč. probrány počty tříd a jejich umístění do šestk...

Zápis ze školního parlamentu 4.4.2016

- rekapitulace z minulého jednání - finanční prostředky z vánočních trhů byly poukázány na záchranu deštných pralesů podle schváleného postupu dne 22.1.2016,- nepřítomni zástupci VII.A,- soutěže Loncupu - Klokan a laťka budou vyhlášeny v pátek 8.4.2016 ve 12:00 v aule (Laťka - body za účast + za pořadí do 10. místa v dané kategorii),- jednotliví členové školního parlamentu projednají se svými třídami podobu závěrečné soutěže Loncupu - Střelecké...

Zápis ze zasedání dne 2.12.2015

Žákovský parlament se vyslovil, že by rád zachoval tradici podzimní párty (všeobecná spokojenost).Žákovský parlament odsouhlasil, že všichni žáci dají 20,- Kč z výtěžku z trhů nebo z osobních kont na dobročinné účely.Možnost příspěvku (záleží na rozhodnutí dětí dané třídy)- třída si vybere dárek ze stromu přání a udělá radost dítěti ze sociálně slabé rodiny,- třída se rozhodne pro příspěvek na obnovu deštných pralesů (info u Hanky Rančákové)- t...

Zápis z třetího setkání školního parlamentu

Probíraná témata:Loncup - turnaj ve florbale 6.- 9. ročník 3.11. (soupisky do 2.11 . do ředitelny + náhr.), pravidla Londýnských schodů - body za procentuální účast + za pořadí do 10. místa, Erasmus + - setkání v aule 16.11., Filmová párty 20.11. od 18:00 h., automaty - na mléko musí být na kartičky, nelze na mince, V.A zkusí najít dodavatele na zdravější stravu,vedení příštího setkání zváží Amáta a Mia.

Zápis z druhého setkání školního parlamentu

Na tomto setkání chyběli žáci 9. ročníku a pí uč. Vondrová z důvodu aktivity mimo školu. Na základě vyjádření jednotlivých tříd Loncup zůstává podle původního návrhu. 12.10. je první soutěží pro II. stupeň - počítačová hra (2 zástupci za třídu - nominace předat do ředitelny do pátku) a 13.10. pro I. stupeň opičí dráha - celé třídy. Dále bylo odhlasováno, že 2.- 5.ročníky si zahrají fotbal a 6.- 7.ročníky florbal. Párty bude tentokrát "filmová"...

Zápis ze setkání 21.9.2015

Školní parlament se sešel v učebně 02, byly zastoupeny všechny třídy od 3. do 9. ročníku. Dále byli přítomni pí uč. Vondrová a p. uč. Ševčík. Probíraná témata:- organizace Loncupu (jaké soutěže a kdy) - možné změny,- způsob vedení jednání (kdo povede?), psaní zápisu a web parlamentu,- nabídka zapojení do Parlamentu dětí a mládeže Prahy 2,- dnes budou rozdány "žolící" a Záznamníky z Londýnské,- školní časopis, kdo bude mít na starost, redakční r...

Žáci školy přispěli seniorům

Školní parlament rozhodl, že peníze, které se vybraly na Vánočních trzích v prosinci 2014 a nebyly použity na nákup dárků pro Dětský domov ve Slaném, pomohou seniorům. Částka 5.630,- Kč byla vložena na účet organizace Život 90. Děkuji všem, kteří se na výběru podíleli, a jsem hrdý na naše žáky, že myslí i na seniory. Martin Ševčík

Velmi důležité zprávy

Hledáme vychovatele do školní družiny

Dobrý den, aktuálně hledáme vychovatele do školní družiny. Jedná se o dlouhodobý zástup a následně trvalý pracovní poměr, kombinovaný s úvazkem asistenta pedagoga. Výše úvazku aktuálně 95% s nástupem co nejdříve.  Za případné kontakty předem děkuji Martin Ševčík

Prosba o toleranci k provozu školy a nervovou odolnost ke karanténám.

Dobrý den vážení rodiče, dovolte mi Vás poprosit o toleranci, že ne vždy bude v následujícím období vše fungovat, jak jste zvyklí. Aktuálně nám chybí 1/4 pedagogů. Snahou je udržet provoz školy bez větších omezení, ale logicky to bude velmi komplikované. Proto si Vás dovoluji požádat o shovívavost. Dále je nutné se vyrovnat s tím, že vzhledem k novým pravidlům, budou neustále vyhlašovány karantény a to opakovaně. V příloze najdete výklad, ke...

Pravidla od 17. 1. 2022

Dobrý den vážení rodiče, rád bych shrnul pravidla platná od 17. 1. 2022 Testování: Testují se vždy v pondělí všichni žáci i zaměstnanci antigenními testy, pokud je test pozitivní, žák odchází do izolační místnosti a je kontaktován zákonný zástupce. Do dokončení testů, resp. do zjištění výsledků testů, mají všechny osoby přítomné v učebně nasazen respirátor. Pokud není žák v pondělí přítomen první vyučovací hodinu dle rozvrhu, je povinností ž...

EXKURZE DO ITÁLIE - PŘIHLÁŠKY

Vzhledem k momentální situaci, kdy je velké množství dětí v karanténě či nemocných, jsme se rozhodli k tomuto způsobu přihlašování: Ve čtvrtek 25. 11. od 8:00 do 24:00 můžete závazné přihlášky (fotografie) posílat na mail jancova@londynska.cz či je osobně od 8:00 do 14:00 nosit do mediatéky. Z přihlášených bude zapsáno 42 účastníků. Pokud by počet byl větší, budou účastníci losováni. Čas poslání ani odevzdání nerozhoduje, ale je nutné přihláš...

EXKURZE DO ITÁLIE - KVĚTEN 2022

Ilustrační obrázek článku - EXKURZE DO ITÁLIE - KVĚTEN 2022
V příloze naleznete podrobnější informace ohledně zájezdu do Itálie, který bychom rádi realizovali v květnu 2022. Ke konci měsíce listopadu bodou zájemcům rozdány v předem ohlášený den přihlášky (cca 50) a následně i vybrány. S případnými dotazy se obracejte na pí učitelky Jančovou jancova@londynska.cz a Müllerovou mullerova@londynska.cz.