ZS Londynska

Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  


Termín pro předání 2. průběžného hodnocení žákům II. stupně.

11:00- 12:40
Žáci DZ praktika (sk.pí uč. Hamerníkové) navštíví Muzeum Karlova mostu. Vstupné 70,-. S sebou: Záznamník, psací potřeby, 2x jízdenka nebo průkazka na MHD.
doprovod: pí uč. Hamerníková

14:00- 16:15
Akce ŠD - 4.ročník. Návštěva Stanice přírodovědců v Lublaňské ulici. Komentovaná prohlídka mini ZOO s následnou vánoční dílničkou.
doprovod: Uzlová, Mikešová

1.A 14:00- 16:30
Akce ŠD: vánoční výstava v Betlémské kapli "Vánoční hrátky". Prohlídka s lektorkou, vstupné 40 Kč,
doprovod: Hanusová, Holíková

1.B 14:00- 14:45
Akce ŠD: sportovní odpoledne v aule školy.
doprovod: Cajthamlová

2.A 09:15- 12:00
Návštěva Náprstkova muzea - výstava "INDIÁNI". S sebou: batoh, přezůvky, svačina, pití, kapesné
doprovod: Kateřina Novotná, Libuše Kühnová

2.B 09:00- 14:00
Návštěva ZŠ Kutnohorská. Beseda o povolání s ředitelem školy, panem Miroslavem Ferklem. Přátelské sportovní utkání mezi žáky 2. tříd obou škol. S sebou: batoh, svačinu, pití, průkazku na MHD, sportovní oděv a obuv.Obědy máme zajištěny na ZŠ Kutnohorská.
doprovod: Karla Bartusková, Mgr. Miroslav Ferkl, rodiče žáků

2.B 14:00- 00:00
Akce ŠD: předvánoční posezení s cukrovím a koledami.
doprovod: Roháčková

3.r. 09:00- 13:00
Návštěva divadla v Dlouhé - divadelní představení Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka.
doprovod: Kočová M., Tošnerová A., Uhlířová P.

3.r. 14:00- 16:15
Akce ŠD: II.A + 3.roč. Vycházka na Pražský hrad spojená s návštěvou vánočních trhů. S sebou: 2x jízdenka nebo průkazka na MHD, kapesné.
doprovod: Hamerníková, Bauerová, Lempochnerová

5.C 13:00- 13:35
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské ulici.
doprovod: Tůmová

8.r. 08:00- 11:00
Anglické divadelní představení A Christmas Carol v divadle Reduta.
doprovod: V. Rokosová, M. Kyznarová

9.A 12:50- 13:35
Beseda a promítání fotografií z Podkarpatské Rusi s pí. Lenkou Rokosovou.
doprovod: p. uč. Vorlíček

9.C 11:55- 12:40
Beseda a promítání fotografií z Podkarpatské Rusi s pí. Lenkou Rokosovou.
doprovod: p. uč. Vorlíček

Zobrazit plán na tento týden

Autorizace

Zadej uživatelské jméno:

Zadej heslo: