ZS Londynska

Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

08:00- 10:00
Školní kolo Olympiády v českém jazyce pro vybrané žáky 8. a 9. r.
doprovod: Po (1. vh.), JCh (2. vh.)

09:00- 10:05
Příprava vysílání školního rádia, od 9:45 realizace vysílání. Prosíme všechny děti, které se na vysílání podílejí, aby přišly do kabinetu fyziky.
doprovod: pí uč. Jančáková, p. uč. Rukavička

09:20- 10:05
P. uč. Ševčík se účastní školení k inventarizaci závazků a pohledávek roku 2019 na MČ Praha 2.

12:50- 13:35
Reflexe s třídními učiteli navazující na program ve třídách.
doprovod: externí lektor, V. Kočová, Horáková

2.r. 08:00- 08:40
Ročníková schůzka v učebně 36.
doprovod: tým 2.ročníku

5.A 09:00- 10:50
Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem.
doprovod: externí lektor, V. Kočová, Hošková

5.B 11:00- 12:40
Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem.
doprovod: externí lektor, Horáková, Jakubčíková

5.r. 08:00- 08:45
Pravidelná ročníková schůzka.
doprovod: Tým pedagogů 5. ročníku

D8 14:10- 15:10
Akce ŠD: Žáci z III.A/IV. A a IV.C se v rámci družiny zúčastní demonstračních chemických pokusů vedených externím lektorem z VŠCHT (v rámci výzvy Šablony II). Prosíme o učebnu 21.
doprovod: Kuželová + externí lektor, Mikešová, Uzlová

Zobrazit plán na tento týden

Autorizace

Zadej uživatelské jméno:

Zadej heslo: