ZS Londynska

Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  


Termín 2. průběžného hodnocení (červeného) žáků II. stupně.

14:00- 16:00
S dětmi půjdeme na výstavu minerálů a fosílií do galerie Geosvět. Vstupné je 20 Kč. Děti si mohou sebou vzít drobný obnos na nákup v obchůdku v galerii. Žáky, kteří nepůjdou, vyzvedněte, prosím, do 13:50 hodin
doprovod: Roháčková,Reichová

11:55- 13:00
Diskuse se studenty na téma žákovské a učitelské portfolio. (keramika)
doprovod: Varhulíková, Novotná, Tomková

08:30- 10:50
Náslechy studentů na téma žákovské portfolio.
doprovod: Varhulíková, Novotná, Uhlířová, Tůmová, Lempochnerová, Nádvorníková, Tomková

14:00- 15:30
Akce ŠD: žáci 3. ročníku mají možnost si vyrobit vánoční věnec. Cena za materiál 120 Kč.
doprovod: Uzlová

1.B 09:00- 10:55
Dílna dramatické výchovy zaměřené na budování pozitivního klimatu ve třídě.
doprovod: Alžběta Ferklová,Karla Bartusková

2.A 10:45- 11:45
Návštěva knihovny
doprovod: Uhlířová

2.r. 14:00- 16:00
Vycházka na Pražský hrad spojená s návštěvou vánočních trhů. S sebou: teplé oblečení a obuv, lístky na MHD nebo průkazku, pro zájemce kapesné (na trdelník apod.)
doprovod: Hamerníková, Neuhauserová, Bauerová

3.B 10:05- 13:20
Pokračování ročníkového projektu - Putování za tajemstvím Prahy. Nyní navštívíme Anežský klášter, kde nás čeká program: Dílna středověkého malíře.
doprovod: Salvetrová, Reichová

Zobrazit plán na tento týden

Autorizace

Zadej uživatelské jméno:

Zadej heslo: