ZS Londynska

Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

16:10- 17:45
Pedagogická dílna Práce s podněty ze SWOT analýzy v učebně 10.

2.C 10:05- 11:00
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. S sebou průkazku, tašku na knihy a knihy na vrácení.
doprovod: Tošnerová

2.r. 18:00
Přespávání ve škole a zahájení projektu, sraz v 18:00 v kmenových třídách
doprovod: Uhlířová, Tošnerová, Kočová

4.A 11:55- 12:40
Další hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny.
doprovod: Benešová K., Šimánková E.

4.B 10:05- 10:50
Další hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny.
doprovod: Novotná M., Šimánková E.

4.C 11:00- 11:45
Další hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny.
doprovod: Tůmová B., Šimánková E.

5.B 11:00- 13:35
Program primární prevence zaměřený na klima třídy vedený Vítkem Hrbáčkem.
doprovod: Nádvorníková, Keřkovská

6.r. 18:00
Konzultační třídní schůzky pro rodiče, kteří projevili zájem zasláním informace p. uč. Krakowitzerovi.

7.B 08:00- 10:50
Program primární prevence zaměřený na klima třídy vedený Vítkem Hrbáčkem.
doprovod: Chaluš, Jakubčíková

7.r. 14:05- 15:40
Za příznivého počasí vyrazí žáci DZ praktika na exkurzi na Václavské náměstí. Sraz 14:00 u akvárka.
doprovod: pí uč. Jančová

Zobrazit plán na tento týden

Autorizace

Zadej uživatelské jméno:

Zadej heslo: