2013/2014 Projekt - zpracování statistického souboru

Datum: .  Zadal: Laznickova   Třída: 7.r.  Kategorie: Projekty  

Přes vánoční prázdniny vymyslete a zpracujte projekt týkající se vyhodnocení statistického souboru dat.
Zvolte jakýkoli statistický soubor (můžete si ho vymyslet nebo najdete spoustu inspirace na webových stránkách Českého statistického úřadu – www.czso.cz).
Projekt bude vypracován na zvláštním papíru, součástí bude přehledná tabulka s uvedením četnosti jednotlivých prvků a relativní četnosti v procentech (počítali jsme o hodině) a výpočet aritmetického průměru. Výstupem bude i grafické zpracování dat – 2 různé způsoby (koláčový diagram, sloupcový diagram, spojnicový diagram). Projekt nemusí být zpracován na počítači, ale můžete ho ke svojí práci využít. Nezapomeňte na vyhodnocení vašeho souboru dat – nějaký závěr, který z vašeho šetření vyplývá.
Projekt odevzdejte v pondělí 6. ledna 2014 pí. uč. Lázničkové