Další test z ČS

Datum: .  Zadal: krakowitzer   Třída: 6.r.  Kategorie: Článek  

Vážení šesťáci, ve čtvrtek dne 11.1. Vás čeká další test z ČS, tentokrát na následující OV: "Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci." (Kréta, Mykény, Sparta, kolonizace; Dórové a Achajové); "Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky."(typy států a jejich znaky, analýza forem vlády dle textu); "Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů." (základní principy demokracie, způsoby rozhodování, klady a nevýhody demokracie). Hodně štěstí preje pan učitel Vojta.