2018/2019 Co píšeme z češtiny...?!!!!

Datum: .  Zadal: jancova   Třída: 9.r.  Kategorie: Článek  

Milí deváťáci, pro připomenutí: v úterý v dělených hodinách budete psát testy na shodu přísudku s podmětem (+ opakování větných členů), ve středu pak v literatuře na autory České moderny a buřiče přelomu 19. a 20. století (přehled směrů, analýza ukázek) + literární teorii ( literární druhy a žánry, vysvětlení pojmů vyjma veršů a druhů rýmu). Učte se ze sešitu a pracovních listů. Také připomínám, že se blíží termín odevzdání četby. Hodně zdaru. mj