2018/2019 ČP test - 9. ročník

Datum: .  Zadal: Rancakova   Třída: 9.r.  Kategorie: Písemná práce  

Milí deváťáci,
příští středu 10.10. si napíšeme další opakovací test, který se bude týkat učiva o palivech (uhlí, ropa, zemní plyn), historii Země a fylogenezi člověka. Učte se ze zápisků v sešitě, příp. se podívejte do učebnice Chemie 8 (str. 52-53) a Přírodopis 8 (str. 48-50). Na youtube můžete také shlédnout následující video: https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0
Dobře se připravte! HR

plany/201810031136images.jpg