2018/2019 Termíny testů MF

Datum: .  Zadal: Nadvornikova   Třída: 7.r.  Kategorie: Článek  

Milí sedmáci, nastal čas, kdy trochu přitvrdíme a napíšeme si celohodinový test - bude to v pondělí 22. 10. 2018. V tomto testu budou číselné výrazy s celými čísly, rovnice se závorkou i bez ní, výpočet povrchu krychle a kvádru, převody jednotek délky, plochy, hmotnosti, jednoduché příklady se zlomky. Průběžně jsme vše procvičovali a některé věci si zopakujeme v příštím týdnu na hodinách.
Připomínám kontrolu podpisů v Záznamnících a jeho obalení. Také nezapomeňte na Brownův pohyb na classroomu.
Ve středu 17. 10. si napíšeme desetiminutovku z výpočtu povrchu kvádru. VN