Pololetní testy V.C

Datum: .  Zadal: Tůmová   Třída: 5.C  Kategorie: Písemná práce  

Milí páťáci,
níže najdete informace o testech a termínech odevzdání dalších prací.

Pondělí, 7. ledna
- odevzdat čtenářský deník se zápisem libovolné knihy za měsíc prosinec
- přinést průzkum trhu (projekt Abeceda peněz)
- TEST - shoda podmětu s přísudkem

Pátek, 11. ledna
- TEST - počítání (slovní úloha, dělení dvojciferným dělitelem, závorky a pořadí výpočtů, rovnoběžky)

Pondělí, 14. ledna
- TEST - dějiny (učebnice s. 25 - 29, soustřeďte se na: příčiny národního obrození, hlavní osobnosti národního obrození, rok 1848)

Úterý, 15. ledna
- TEST - práce s mapou (základní orientace na mapě Evropy, znát a umět pracovat s pojmy poloostrov, ostrov, průliv, průplav, záliv)

Středa, 16. ledna
- TEST - pravopis přídavných jmen

Hodně zdaru,
Bára