Test - německý jazyk

Datum: .  Zadal: vorlicek   Třída: 8.r.  Kategorie: Písemná práce  

Milí osmáci,

v pondělí (8.B) a v úterý (8.A) si napíšeme opakovací test.

- gramatika: časové údaje, předložky se 3. a 4. pádem, odlučitelné předpony, zvratné zájmeno "sich" + časování pravidelných i nepravidelných sloves
- téma: Mein Tagesablauf

S pozdravem, Petr Vorlíček