2019/2020 AJ sk. pí uč. Hovorkové - úkoly 1.-4.6.

Datum: .  Zadal: Hovorkova   Třída: 7.r.  Kategorie: Domácí úkoly  

Dear students, your task for the next week is available on our google Classroom, have a nice weekend, Hv