Jak s přihláškami na gymnázium

Datum: .  Zadal: Sevcik   Třída: 5.r.  Kategorie: Článek  Přiložený soubor: Ke stažení  

Dobrý den,
níže připomenutí pravidel k podávání přihlášek na víceletá gymnázia a v příloze slibovaná přihláška.

Jak řešit podání přihlášky na víceleté gymnázium?
- otevřu si na počítači Excel (pokud Excel na počítači nemám, dohodnu si s třídní paní učitelkou nebo ředitelem školy termín konzultace k vyplnění přihlášky na školním počítači). Opravdu nelze použít jiný program nebo psát ručně. Přihláška bude k dispozici školním webu pro 5. a 7. ročník odděleně na www.londynska.cz.
- pozorně vyplním všechny údaje - časté chyby:
kód a název oboru - musí být např. takto 79-41-K/81 gymnázium,
přeškrtnout nebo vymazat NE u jednotné přijímací zkoušky,
není vyplněno datum narození zákonného zástupce,
- vyplněnou přihlášku odešlu jako přílohu na email reditel@londynska.cz nejpozději do 12. 2. 2021. V době od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021 jsou jarní prázdniny, pracovníci školy čerpají dovolenou a ve škole nikdo nebude,
- škola doplní hodnocení, vytiskne dvakrát (mohu podat přihlášky pouze na dvě víceletá gymnázia), potvrdí a následně po dohodě termínu předá přihlášky žákovi,
- žák a zákonný zástupce přihlášky podepíší,
- pokud je pro daný obor nutné potvrzení lékaře, dohodneme se s dětským lékařem a necháme přihlášku/ky potvrdit. Pozor, nechávám potvrdit přihlášky, které jsem dostal potvrzené již od školy.
- následně musí být přihlášky doručeny na gymnázia nebo předány poskytovateli poštovních služeb nejpozději 1. 3. 2021,
- společně s přihláškou žák dostane zápisový lístek, ten bude doma bezpečně uložen, aby nedošlo k jeho ztrátě. Zápisový lístek se uplatní až po vyhlášení výsledků přijímacího řízení a slouží k potvrzení, že na dané gymnázium, resp. obor skutečně žák nastoupí.
V případě nejasností nebo dotazů mne kontaktujte na tel.: 775362392.
Martin Ševčík