2008/2009 Představení projektu

Datum: .  Zadal: Dienstbier   Třída: Vse  Kategorie: Školní parlament  

Chtěl bych Vám představit (přiblížit) projekt o Evropské Unii, který si pro Vás, žáky ZŠ Londýnská, připravil parlament školy.

-Tento projekt probhne ve středu, 11.3.
-Žáci školy budou rozděleni do 24 skupin po cca 21 žácích
-Každá skupina dostane přidělenou jednu zemi, která je členem EU
-Během tří hodin budou mít žáci za úkol připravit plakát o dané zemi a pětiminutovou prezentaci pro ostatní žáky
-Po škole bude rozmístěno 15 stanovišť s úkoly, které budou plnit žáci 1.-3. ročníku

Jestli máte jakékoli dotazy, přijďte za mnou (Jirka Dienstbier) do třídy IX.B, nebo za panem učitelen Chalušem, nebo Trundou