Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

14:00- 16:15
Akce ŠD: II.A a III.B - bruslení Arkády Pankrác, vstupné 20 Kč, půjčení bruslí 30 Kč. S sebou: HELMA + RUKAVICE!!!
doprovod: Holíková, Lempochnerová

08:00- 15:00
Pí uč. Jančová se účastní setkání skupiny HistoryLab ( pilotáž projektu) na ÚSTRu.

10:05
Termín pro zadání textů vysvědčení jednotlivých žáků na web.

14:00- 16:00
Akce ŠD: Bruslení na Kulaťáku. Týká se I.A a části I.C, III.A, IV.A a IV.C. Vstupné zdarma. Nutná helma.
doprovod: Bauerová, Mikešová, Uzlová

1.B 14:00- 16:15
Akce ŠD: v případě příznivého počasí půjdeme na vycházku se zastavením na dětském hřišti U Vodárny (I.B a část I.C).
doprovod: Roháčková

3.C 09:00- 09:45
Návštěva knihovny v Záhřebské ulici.

4.B 09:00- 10:50
Preventivní program na téma elektronické komunikace.
doprovod: Dusová, Hošková, Vavřinová, Kočová M.

4.C 11:00- 12:40
Preventivní program na téma elektronické komunikace.
doprovod: Dusová, Hošková, Vavřinová, Žáková

7.A 09:00- 10:50
Preventivní program na téma poruchy příjmu potravy.
doprovod: Vorlíček, Vavřinová

7.B 11:00- 12:50
Preventivní program na téma poruchy příjmu potravy.
doprovod: Ševčíková, Vavřinová

D7 14:00- 15:00
Akce ŠD - II.B, III.C - V rámci družiny proběhnou sportovní hry v tělocvičně.
doprovod: Moudrá + suplující učitel

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Magdaléna Moudrá

  • Pracovní e-mail: moudra@londynska.cz
  • Oblast působení: Vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Oprav

Elelktronické portfolio

Zadání sebehodnocení

Zadání hodnocení