Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Nejnovější zprávy

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v matematice na str. 18 cv. 3. Připomínám, že zítra si vyzkoušíme zarecitovat naučenou básničku. Hezký den, Veronika

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes děti dostaly úkol z Příběhova na str. 39, kde se mají do středy naučit nazpaměť první sloku básničky. Přeji hezký den, Veronika.

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v Příběhově na str. 38. Pokud se na to cítí, přečtou celou stranu a odpoví na 3 otázky. Pokud ne, mají označeno 7 řádků, které přečtou a odpoví na 1. otázku. Hezký den, Veronika

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v Písance na str. 13, kde děti udělají dva řádky s písmenkem d. Prosím, aby netlačily na tužku. Děkuji a přeji hezký den, Veronika.

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v Prvouce na str. 67 cv. 4 - přiřadit části lidského těla. Hezký den, Veronika

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v Písance na str. 12, kde mají dva označené řádky s písmenkem a. Prosím, aby děti netlačily na tužku. Hezký den, Veronika

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v Písance na str. 11, kde udělají pouze první dva řádky - le, li. Moc vás prosím o to, aby děti netlačily na tužku. Děkuji a přeji hezký den. Veronika

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti domácí úkol z učebnice Matematika 2, str. 12 cv. 3 (doplnit výpočty nebo čísla do příkladů). Hezký den!

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti dva domácí úkoly. Jeden je z matematiky na str. 11 cv. 5 (doplní počet červených teček) a následně v písance na str. 8, kde dodělají dva poslední řádky písmenka i. Hezký den, Veronika

1. A domácí úkol

Děti si ve škole začaly vymýšlet svůj příběh. Zkusí ho s Vámi sdílet a zkusí se s Vámi domlouvat na možném pokračování svého příbehu. Není to písemný úkol. Děkuji za pomoc. Magda

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v Písance na str. 9, kde udělají dva poslední řádky. Dbejte, prosím, na to, aby děti netlačily na tužku. Hezký den, Veronika

Velmi důležité zprávy

Další postup ohledně zápisu do prvních tříd pro rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, včera tj. 15. 4. 2024 jsem seznámil školskou radu s výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025. Zejména s počtem dětí, které naplnily první kritérium pro přijetí – trvalý pobyt, resp. u cizinců místo pobytu ve spádovém obvodu Základní školy, Praha 2, Londýnská 34, kterých je aktuálně 85 (podána ještě jedna dodatečná žádost o odklad povinné školní docházky). Situaci školská rada projednala a odhla...

ŠKOLNÍ TÁBOR - PLATBY

Vážení rodiče, všechny dnes ve škole přítomné děti dostaly prostřednictvím mým nebo třídních učitelů platební údaje pro úhradu školního tábora. Tak si je prosím od dětí vyzvedněte. Kdo dnes ve škole není, může si v následujících dnech platební údaje vyzvednout u svých třídních učitelů.

Banát 2024

Vážení rodiče, v tomto kalendářním roce 2024 se bude opět konat zájezd do českých vesnic v rumunském Banátu. Nově je určena zejména pro dospělé, ale v žádném případě není problém vzít i vaše děti (věkové omezení z důvodu náročnosti 12+). Pro uskutečnění je však nutné obsadit co nejvíce míst v autobusu, proto upřednostňujeme zájemce o kompletní „balíček“ nabídky. V příloze najdete veškeré potřebné informace (termíny, předběžná cena aj.). V pří...

Kapacita školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, kapacita školy je stále naplněna na 100% a my nesmíme přijímat další žáky. Prosím respektujte tento stav a nekontaktujte nás ohledně možného přestupu. Na jednu stranu nás těší velký zájem o systém vzdělávání, který s kolegy uplatňujeme v naší škole, na druhou stranu nás mrzí, že nejsme schopni pomoci. S prosbou o pochopení Martin Ševčík

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...