Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Nejnovější zprávy

1. A domácí úkol

Milí rodiče, dnešní úkol je v učebnici Matematiky na straně 19 cvičení 1. Děti mají za úkol sčítat  červené puntíky. Hezký zbytek dne, Karolína 

1.B domácí úkol 26.9.

Milí rodiče, dnes je domácí úkol v Písmenech - strana 4, 5 psaní velkých tiskacích písmen O, Ó, U, Ú,Ů. Prosím, abyste s dětmi nejdříve uvolnili ruku a až poté psali. Pěkné odpoledne. Martina

Domácí úkol pro 1. C 26. 9.

Milí rodiče, dnešní úkol je v učebnici Písmena na straně 5 - do volných čtverečků děti doplňují, kde ve slovech slyší U (na začátku slova, uvnitř, na konci). Prosím udělejte jen toto cvičení. Děkuji a hezký den, Tereza 

1. A domácí úkol

Milí rodiče, dnes je domácí úkol v Matematice na straně 17, cvičení 2. Děti mají škrtnout tolik věcí, kolik je tam puntíků. Následně napsat tolik čárek, kolik věcí v rámečku zůstalo. Připomínám zítřejší tělocvik a páteční volný den. Hezký zbytek dne, Karolína

1.B domácí úkol 21.9.

Milí rodiče, dnes je domácí úkol v Písmenech strana 5 - u obrázků hledáme schované písmeno U. Do prvního rámečku píšeme U pokud je na začátku slova, do prostředního čtverečku pokud je kdekoli uprostřed a do třetího píšeme U, které se nachází na konci slova. Poprosím, abyste dětem slova vyhláskovali, díky tomu lépe uslyší dané písmenko. Přeji Vám pěkný den. Martina

1. C domácí úkol 21. 9.

Milí rodiče, dnes je domácí úkol v Matematice na straně 16/2 - vybarvi daný počet červeně nebo modře. Můžou udělat jeden nebo dva řádky, záleží na dětech. Děkuji za Vaše podepisování. Hezký den, Tereza 

1. A domácí úkol 20. 9.

Milí rodiče, děti dnes mají za úkol krátký pracovní list, ve kterém budou vyrávět důlky pro děti, aby mohly cvrnkat kuličky. Tento papír slouží jako uvolňovací cvik k písmenu U, proto je důležité, aby správně držely tužku a vytvářely jednotlivé důlky z horní části papíru směrem dolů. Hezký zbytek dne, Karolína 

1. A domácí úkol 19. 9.

Milí rodiče, děti dnes mají domácí úkol v sešitě Uvolňovací cviky na straně 5. Mají dokresit hroznovému vínu kuličky. Chtěla bych Vás poprosit o hlídání správného držení tužky. Připomínám, že na zítřejší angličtinku jsou potřeba desky s vypracovaným úkolem. Hezký den, Karolína

1. C domácí úkol 19. 9.

Milí rodiče, dnes děti mají za úkol psát do pracovního sešitu Písmena na straně 4, řádek O a dlouhé O. V Písmenkách mají i vložený obrázek na uvolnění ručičky, tak ať to před psaním zkusí. Hezké odpoledne, Tereza 

1.B domácí úkol 19.9.

Milí rodiče, dnes jsme se učili nové písmenko O, proto je potřeba ho trénovat. Dnešní domácí úkol je z Písmen na straně 4 - v černých slovech se budou kroužkovat všechna O. Nic jiného prosím nedělejte. Pěkné odpoledne. Martina

1. A domácí úkol

Milí rodiče, děti dnes mají za úkol krátký pracovní list, ve kterém budou pomáhat tatíkovi postavit plot. Tento papír slouží jako uvolňovací cvik k písmenu I, proto je důležité, aby správně držely tužku a vytvářely jednotlivé plaňky z horní části papíru směrem dolů. Hezký zbytek dne, Karolína 

1. C domácí úkol 15.9.

Milí rodiče, děti dnes mají za úkol krátký pracovní list, ve kterém budou psát tužkou E a I a také tato písmenka hledat. Přeji hezké odpoledne, Tereza 

1.B domácí úkol 15. 9.

Milí rodiče, dnes jsme se učili nové písmenko I, proto je potřeba ho trénovat. Domácí úkol jsou Uvolňovací cviky strana 8 - děti mají za úkol vytvořit pletivo, aby králíci neutekli z klecí. Pěkné odpoledne. Martina

1.B domácí úkol 14.9.

Milí rodiče, dnes je domácí úkol v Prvouce - strana 9, zadání na jeho vypracování je dole v zeleném rámečku. Pěkný den. Martina

1. A domácí úkol - 14. 9.

Milí rodiče, dnes mají děti domácí úkol v Matematice na straně 14 modré cvičení. Spojují se zde bílé rámečky, které mají stejný počet obrázků. Děti také mohou dobrovolně trénovat psaní písmen A a E. Pozor na správné držení tužky. Hezký zbytek dne, Karolína

1. C domácí úkol 14. 9.

Milí rodiče, dnes jsme procvičovali psaní písmenka E. Domácí úkol je v pracovním sešitě Písmena na straně 2. Do volných čtverečků děti doplňují, jestli je písmenko E na začátku slova, uvnitř slova nebo na konci. Přeji hezký den, Tereza 

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes je domácí úkol v pracovním sešitě Písmena - strana 2. Děti mají za úkol poznat, na jakém místě se nachází písmenko E - na začátku, uprostřed, na konci a zapsat do příslušného rámečku. Pro jistotu píši daná slova - pes, erb, fazole, eso, anténa, vejce, orel, opice, ementál. Pěkné odpoledne. Martina

1. C domácí úkol 13. 9.

Milí rodiče, dnes děti mají domácí úkol v učebnici Prvouky, je na straně 7. Děti mají namalovat do prázdného okénka místnost, která může být ve škole. Hezké odpoledne, Tereza 

1. A domácí úkol 13. 9.

Milí rodiče, dnes je domácí úkol z PRVOUKY. Najdete ho na straně 10. Děti mají do volného prostoru namalovat portrét sebe. Návod naleznete v dolní části pod číslem 2. Připomínám také, že úkol z angličtinky, je opět do příštího úterý. Hezký zbytek dne, Karolína

1. C domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti za úkol procvičit psaní A v pracovním listu. Ať si před samotným psaním zkusí i uvolňovací cvičení, které je ve spodní části. Hezké odpoledne, Tereza 

1. A domácí úkol 12. 9.

Milí rodiče, dnes je domácí úkol z Uvolňovacích cviků strana 8 a návod je ve žlutém rámečku vlevo nahoře. Upozorněte je na správné sezení a držení tužky. Děti umí už krásnou básničku, která jim s tím pomůže. Připomínám také, že zítra na děti čeká angličtinka, ze které měly domácí úkol již z minulého týdne. Hezký zbytek dne, Karolína

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes je domácí úkol z Uvolňovacích cviků strana 4 a návod je ve žlutém rámečku vlevo nahoře. Děti ví, že si před psaním mají protáhnout ruku, tak ať Vám to ukáží. Pěkný den. Martina

1. A domácí úkol

Milí rodiče, dnes naleznete úkol na pracovním listu. Děti by měly na každý řádek napsat 2 písmenka A. Pokud se jim nepodaří, mohou si jich vyzkoušet více, není však povinnost mít zaplněný celý řádek. Pozor na správné držení tužky. S přáním hezkého dne, Karolína

1. C domácí úkol 8. 9.

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v matematice. Je na straně 10, cvičení 2. Do volných políček děti domalují svůj obrázek k počtu, který si vyberou. Zítra máme tělocvik na Londýnské, takže se sejdeme ráno rovnou tam. Hezký den, Tereza 

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes je domácí úkol z Matematiky strana 10 cvičení 2 - spojování počtů s obrázky. Do prázdných políček děti dokreslí svůj počet a potom spojí s puntíky. Nic dalšího prosím nedělejte. Pěkné odpoledne. Martina

1. A domácí úkol 7. 9.

Milí rodiče, dnes jsme s dětmi procvičovali poznávání a psaní písmena A, Á, proto mají za úkol v Písmenech na první straně zakroužkovat písmeno A,Á v černých slovech - jedná se o sloupec slov v pravé části stránky. Zároveň mohou trénovat na mazacích tabulkách psaní písmene A. U domácího úkolu také naleznete papír týkající se přihlašování na kroužky. Připomínám, že je zítra první tělocvik. Buď si děti vyzvednu ze družiny (do 8:30), případně se...

1. C domácí úkol 7. 9.

Milí rodiče, dnes jsme poprvé zkusili psát písmenko A. Domácí úkol je tedy v sešitě Písmena, kde na straně 1 budou u modrých slov kroužkovat písmenko A. Hezký den, Tereza 

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes jsme s dětmi procvičovali poznávání a psaní písmena A, Á, proto mají za úkol v Písmenech na první straně zakroužkovat písmeno A,Á v černých slovech - jedná se o sloupec slov. Také dnes proběhla první angličtinka a děti budou každý týden dostávat malé úkoly, které mají na celý týden. Úkol je v deskách, které by si měly děti přinést opět ve středu. Připomínám, že je zítra první tělocvik. Pěkné odpoledne. Martina

1. A - domácí úkol 6. 9.

Milí rodiče, dnes děti dostaly domácí úkol z Uvolňovacích cviků - strana 7. Návod, jak pracovat, máte ve žlutém rámečku. Prosím o připomenutí správného držení tužky. Hezký zbytek dne, Karolína

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes děti dostaly domácí úkol z Uvolňovacích cviků - strana 7. Návod, jak pracovat, máte v levém žlutém rámečku. Pěkné odpoledne. Martina

1. C domácí úkol 6. 9. 2022

Milí rodiče, děti dnes mají úkol v pracovním sešitě s názvem Uvolňovací cviky, je na straně 7 a návod jak na to, je v horním oranžovém rámečku. Děti také ví, že před psaním musí ručičku uvolnit, tak ať Vám to ukážou. Pěkný den, Tereza 

1. A domácí úkol

Milí rodiče, dnes děti dostaly svůj první úkol. Neleznete ho v matematice na straně 9 cvičení 1 - červeně zakroužkováno. Počty zapisují pomocí čárek. Hezký zbytek dne, Karolína

1. C, První domácí úkol

Milí rodiče, dnes děti dostaly svůj první úkol z matematiky. Je na straně 9/1 Zapiš kolik. Počty zapisují pomocí čárek. Těším se na zítra, Tereza

1. B domácí úkol

Milí rodiče, dnes děti dostaly první domácí úkol z matematiky - strana 9 cvičení 1. Děti mají za úkol zapsat počet předmětů na obrázku - počet zapisují pomocí čárek. Pěkný den. Martina

První informace pro prvňáčky

Milí rodiče prvňáčků, ve čtvrtek se sejdeme v 9:10 na školním dvoře (v případě nepříznivého počasí v aule). Následně proběhne slavnostní zahájení s panem ředitelem, děti se přesunou do svých tříd (U1 - 1. C, U2 - 1. A, 32 - 1. B), kde od 10:00 do 11:00 proběhnou třídní schůzky, na kterých budeme vybírat 1000,- do osobních kont dětí.  Těšíme se, paní učitelky Karolína, Martina, Tereza

Vši - budoucí prvňáci

Milí rodiče, dostala se ke mě informace ohledně vší. Takže prosím prohlédněte hlavy dětí, které byly na výjezdu, zda se u nich také nevyskytují a případně jim hlavy umyjte. Pěkný den. Martina

Rozřazení do budoucích prvních tříd

Milí rodiče, do úterý 23. 8. je možnost mi poslat na email - kocova@londynska.cz informaci o tom, s kým by Vaše dítě chtělo být ve třídě (napiště prosím pouze jedno jméno). Seznamy tříd zveřejníme 29. 8. Moc děkuji a přeji pěkný den. Martina Kočová

Návrat prvňáčků

Milí rodiče,  Je 10:05 a právě jsme vyjeli z hotelu Bára. Budeme mít přestávku na svačinu a předpokládaný návrat na Náměstí Míru je kolem 13:00. Při převzetí dítěte se zastavte u paní učitelek pro dokumenty a případné léky. Děkujeme Vaše paní učitelky 

4. den výjezdu budoucích prvňáčků

Ilustrační obrázek článku - 4. den výjezdu budoucích prvňáčků
Milí rodiče, dnes jsme se vydali na pohádkovou stezku do lesa. Odpoledne jsme hráli hry a byli jsme zkontrolovat naše domečky v lese. Poté jsme se už chystali na cestu domů. Protože jsme velmi šikovní, dostali jsme spoustu dobrůtek a diplomů. Už se na Vás moc těšíme. Vaši prvňáčci

2. den výjezdu budoucích prvňáčků

Ilustrační obrázek článku - 2. den výjezdu budoucích prvňáčků
Milí rodiče, máme za sebou již druhý den. Dopoledne jsme byli v lese a stavěli jsme domečky pro skřítky. Odpoledne nás čekala sportovní olympiáda a malování našich zážitků. Máme tu hezké počasí a těšíme se na Vás. Dobrou noc, Vaši prvňáčci

Velmi důležité zprávy

Finanční úlevy ve školství MHMP

Ilustrační obrázek článku - Finanční úlevy ve školství MHMP
Dobrý den, nejen formou Puštíka, ale i z prostředků MHMP lze požádat o finanční pomoc, pokud je Vaše rodina v těžké finanční situaci, viz příloha. Lze žádat o příspěvek na úplatu za školní družinu nebo o příspěvek z fondu solidarity. Jediné co není možné, je požádat z prostředků MHMP o platbu stravného, to je nutno i nadále řešit přes Nadační fond Puštík. Důvodem je, že není řešeno poskytnutí pomoci přes právnické osoby, ale výhradně přes přís...

ISIC a ITIC

Vážení rodiče,prostřednictvím společnosti GTS ALIVE s.r.o. IČ: 26193272 se sídlem: Praha 1, Letenská 118/1, PSČ 11800 Vám i letos nabízíme možnost vyhotovení průkazu ISIC pro žáky naší školy. Tyto průkazy jsou běžné pro žáky středních a vysokých škol, od roku 2017 je možnost pořízení tohoto průkazu i pro děti základních škol. ISIC přináší slevy a lze jej použít i jako čipové karty pro náš přístupový a stravovací systém, ale to mi vzhledem k nes...

Parkovací kartičky a čipy na výtah

Dobrý den, připomínáme nutnost vyzvednutí parkovacích kartiček pro školní rok 2022/2023, které opravňují k zastavení na vyhrazeném parkovišti na ulici před školou. Dále je možno si proti 200,- Kč záloze vyzvednout čip na výtah pro maminky s malými dětmi, pro těhotné, resp. pro osoby doprovázející žáky a mající zhoršenou pohyblivost. Obojí je nožno vyzvednout v ředitelně školy. Martin Ševčík

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...

Kapacita školy

Dobrý den, jak jsme již opakovaně uváděli, kapacita naší školy je pro školní rok 2022/ 2023 bohužel zcela naplněna. Tudíž nemůžeme a ani nesmíme aktuálně přijímat žádné další žáky, ani děti přicházející z Ukrajiny, což nás zcela upřímně mrzí. Kapacita školy je 560 žáků a máme zapsáno přesně 560 dětí. S prosbou o pochopení Martin Ševčík