Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Nejnovější zprávy

1. A domácí úkol

Dnes máme za úkol v uvolňovacích cvicích stránku s vlaštovkou. Každé vlaštovce dokreslíme ocásek. Řádek V nepíšeme.

1.B domácí úkol

Dnes mají děti úkol v Písmenkově na str. 46 - cvičení, kde mají napsat písmenko D a následující úkol, kde mají určit sluchem a zapsat, kde slyší hlásku D. Hezký den!

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti za domácí úkol ozdobit dort na straně 26 v uvolňovacích cvicích. (Písmenko D nemají psát :-) Krásný den!

1. A domácí úkol

Dnes nemáme písemný domácí úkol. Užijte si příjemný předvečer svátku sv. Mikuláše a zítra si budeme povídat o zážitcích s Mikulášem a nadílkou. 

1.B domácí úkol

Dnes mají děti úkol v Písmenkově na str. 51 - dolní cvičení - děti přečtou slova a následně je rozdělí, zda se jedná o jména či oblečení. Nálsedně mají ještě cvičení, kde vybarví šálu dle zadání. Hezký den, Veronika

1.B domácí úkol

Dnes mají děti za dú str. 49 v Písmenkově - dolní cvičení - děti přečtou věty a podle toho ještě nakreslí obrázek. Hezký den, Veronika

Domácí úkol I.C

Milí rodiče, dnes mají děti za domácí úkol nakreslit vlastní Písmenkovočíslicový strom (oni budou vědět). Děkuji E.

1. A domácí úkol

Milí rodiče, děti dnes mají děti za úkol zakroužkovat v učebnici Písmenkov na str. 41., zda jsou věty pravdivé, či nepravdivé.

1.B domácí úkol

Dnes mají děti za domácí úkol cv. 1 na str. 35 v matematice. Hledají všemožné cesty v bludišti, které je dovedou k trpaslíkům. Hezký den, Veronika

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti za úkol vyplnit pracovní list, kde mají správně určit a vybarvit první nebo poslední hlásku (písmenko) ve slově.

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v Písmenkově na str. 52 - dvě cvičení. Nejdříve udělají dva řádky písmenka R a básledně určí, kde slyší písmeno R. Hezký den, Veronika

1.A domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti za úkol vyplnit cvičení 4 na str. 32 v učebnici matematiky (včetně příkladů označených domečkem). 

Domácí úkol I.C

Milí rodiče, dnes mají děti za domácí úkol pracovní list na písmnko S. (u prvního a posledního řádku mají děti psát písmenko i do mezery) Děkuji E.

1. A domácí úkol

Dnes budeme pracovat na pracovním listu. Najdeme správnou cestu vláčkem do tunelu, pak přepíšeme větu a doplníme obrázkovou větu správným obrázkem. 

1. A domácí úkol

Dnes budeme skládat slova podle obrázku. Nemusíme použít všechna písmenka. Složené slovo napíšeme na linku. Cvičení je v Písmenkově na str. 39. 

Domácí úkol I.C

Milí rodiče, dnes mají děti za domácí úkol pracovní list na písmenko S - prosím ať vybarvují přesně a nespěchají. Dále prosím mají za úkol si na čtvrtek donest svítící baterku (pokud mají). Děkuji E.

Domácí úkol I.C

Dnes mají děti za domácí úkol stranu 22. v učebnici Uvolňovací cviky (prosím dbejte na správné držení tužky a správné sezení) Děkuji E. 

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes je úkol z Písmenkova na str. 31 - vybraná dvě cvičení. Děti budou dokreslovat listy a následně určovat počet písmen ve slovech. Hezký den, Veronika

Domácí úkol I.C

Milí rodiče, dnes mají děti za domácí úkol stanu 18. v učebnici Uvolňovací cviky + se pobavit o vlastním sebehodnocení v záznamníku. Děkuji E.

Velmi důležité zprávy

Volný den vyhlášený ředitelem školy

Připomínáme, jak bylo projednáno na třídních schůzkách, že dne 22. 12. 2023 je volný den vyhlášený ředitelem školy. Je zrušen provoz školy, školní družiny, školního klubu i školního stravování. Na tento den navazují vánoční prázdniny a žáci půjdou znovu do školy ve středu 3. 1. 2024. Moc prosíme, aby 22. 12. byly vyklizeny šatny a odneseny všechny věci, například u žáků 1. - 4. ročníku i cvičební úbory. Martin Ševčík

Strom splněných přání - opět po roce

Na návrh pracovníků Diakonie Praha bychom moc rádi zpříjemnili v letošním roce vánoční svátky malými dárky obsahujícími čaj, kávu, něco sladkého a třeba vonnou svíčku klientům služby Dobroduš. Tato služba sídlí na Praze 2 v Korunní 60. Dle sdělení pracovníků Diakonie jsou klienti této služby na tom opravdu špatně, často jen s invalidním důchodem, který často vůbec nestačí. Předem děkujeme za finanční příspěvky, jenom stejně jako v minulém roce...

Kapacita školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, kapacita školy je stále naplněna na 100% a my nesmíme přijímat další žáky. Prosím respektujte tento stav a nekontaktujte nás ohledně možného přestupu. Na jednu stranu nás těší velký zájem o systém vzdělávání, který s kolegy uplatňujeme v naší škole, na druhou stranu nás mrzí, že nejsme schopni pomoci. S prosbou o pochopení Martin Ševčík

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...