Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Článek

Poznávací zájezd do Švýcarska - ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY do 11.1.2023

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, zítra, tj. v pondělí 9.1. 2023 budou školním rozhlasem do kanceláře ekonoma zváni Ti žáci, kteří se přihlásili na poznávací zájezd do Švýcarska (zatím ne náhradníci) a bude jim předána závazná přihláška spolu s podrobným programem  tohoto zájezdu. Tuto přihlášku je bezpodmínečně nutné přinést řádně a hlavně prosím čitelně vyplněnou a podepsanou zpět do kanceláře ekonoma nejpozději ve středu 11.1.2023. Prosím o  navrácení podepsané přihlášky i v případě, že o účast dítěte na tomto zájezdu už nemáte zájem a tuto skutečnost na přihlášku prosím uveďte. Stačí napsat NESOUHLASÍM nebo NEMÁM ZÁJEM a podepsat se. Při  odevzdání přihlášky dostane každý žák, který svůj zájem potvrdí, platební údaje.

První záloha ve výši 4.500 Kč je splatná 26.1.2023, druhá ve výši 5.000 Kč 10.3.2023.

O vybírání 65 CHF vás budeme informovat, zatím je prosím nenoste ani po dětech neposílejte.

Každý žák musí mít na tuto cestu vydán buď platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Samozřejmostí je i platný Posudek o zdravotní způsobilosti.

 

Velmi důležité zprávy

Další postup ohledně zápisu do prvních tříd pro rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, včera tj. 15. 4. 2024 jsem seznámil školskou radu s výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025. Zejména s počtem dětí, které naplnily první kritérium pro přijetí – trvalý pobyt, resp. u cizinců místo pobytu ve spádovém obvodu Základní školy, Praha 2, Londýnská 34, kterých je aktuálně 85 (podána ještě jedna dodatečná žádost o odklad povinné školní docházky). Situaci školská rada projednala a odhla...

ŠKOLNÍ TÁBOR - PLATBY

Vážení rodiče, všechny dnes ve škole přítomné děti dostaly prostřednictvím mým nebo třídních učitelů platební údaje pro úhradu školního tábora. Tak si je prosím od dětí vyzvedněte. Kdo dnes ve škole není, může si v následujících dnech platební údaje vyzvednout u svých třídních učitelů.

Banát 2024

Vážení rodiče, v tomto kalendářním roce 2024 se bude opět konat zájezd do českých vesnic v rumunském Banátu. Nově je určena zejména pro dospělé, ale v žádném případě není problém vzít i vaše děti (věkové omezení z důvodu náročnosti 12+). Pro uskutečnění je však nutné obsadit co nejvíce míst v autobusu, proto upřednostňujeme zájemce o kompletní „balíček“ nabídky. V příloze najdete veškeré potřebné informace (termíny, předběžná cena aj.). V pří...

Kapacita školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, kapacita školy je stále naplněna na 100% a my nesmíme přijímat další žáky. Prosím respektujte tento stav a nekontaktujte nás ohledně možného přestupu. Na jednu stranu nás těší velký zájem o systém vzdělávání, který s kolegy uplatňujeme v naší škole, na druhou stranu nás mrzí, že nejsme schopni pomoci. S prosbou o pochopení Martin Ševčík

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...