Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Článek

Poznávací zájezd do Švýcarska - ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY do 11.1.2023

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, zítra, tj. v pondělí 9.1. 2023 budou školním rozhlasem do kanceláře ekonoma zváni Ti žáci, kteří se přihlásili na poznávací zájezd do Švýcarska (zatím ne náhradníci) a bude jim předána závazná přihláška spolu s podrobným programem  tohoto zájezdu. Tuto přihlášku je bezpodmínečně nutné přinést řádně a hlavně prosím čitelně vyplněnou a podepsanou zpět do kanceláře ekonoma nejpozději ve středu 11.1.2023. Prosím o  navrácení podepsané přihlášky i v případě, že o účast dítěte na tomto zájezdu už nemáte zájem a tuto skutečnost na přihlášku prosím uveďte. Stačí napsat NESOUHLASÍM nebo NEMÁM ZÁJEM a podepsat se. Při  odevzdání přihlášky dostane každý žák, který svůj zájem potvrdí, platební údaje.

První záloha ve výši 4.500 Kč je splatná 26.1.2023, druhá ve výši 5.000 Kč 10.3.2023.

O vybírání 65 CHF vás budeme informovat, zatím je prosím nenoste ani po dětech neposílejte.

Každý žák musí mít na tuto cestu vydán buď platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Samozřejmostí je i platný Posudek o zdravotní způsobilosti.

 

Velmi důležité zprávy

Kroužky na 2. pololetí

Tento týden končí kroužky v prvním pololetí. Žáci dostanou ve středu  aktualizovaný seznam na druhé pololetí. Nebudou v něm žádné změny oproti prvnímu pololetí.Kdo bude chtít v kroužku pokračovat MUSÍ se v pondělí 6.2.2023 od 7:15 do 22:00 přihlásit přes web školy (nebude třeba žádné heslo) Ve středu 8.2.2023 se bude možné od 7:15 přihlásit na volná místa. Platby budou probíhat v týdnu od 13.2.2023 a samotná činnost kroužků od 20.2.2023. Pří...

ŠKOLNÍ TÁBOR 2023 kemp Cihelna Radětice 22.7.-29.7.2023

Vážení rodiče, milí žáci, letošní školní tábor proběhne ve dnech 22.7.2023 (sobota) až 29.7.2023 (sobota) v chatkovém kempu Cihelna v Raděticích, což je jen kousek od jihočeského města Bechyně. Cena za týdenní pobyt činí 6.100,- Kč a zahrnuje dopravu, ubytování, stravování 5x denně, celodenní pitný režim a "malé kapesné" na odměny a případné vstupy.  Přihlášky jsou k vyzvednutí připravené v kanceláři ekonoma. Těší se na vás tradiční sestava...

Finanční úlevy ve školství MHMP

Ilustrační obrázek článku - Finanční úlevy ve školství MHMP
Dobrý den, nejen formou Puštíka, ale i z prostředků MHMP lze požádat o finanční pomoc, pokud je Vaše rodina v těžké finanční situaci, viz příloha. Lze žádat o příspěvek na úplatu za školní družinu nebo o příspěvek z fondu solidarity. Jediné co není možné, je požádat z prostředků MHMP o platbu stravného, to je nutno i nadále řešit přes Nadační fond Puštík. Důvodem je, že není řešeno poskytnutí pomoci přes právnické osoby, ale výhradně přes přís...

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...

Kapacita školy

Dobrý den, jak jsme již opakovaně uváděli, kapacita naší školy je pro školní rok 2022/ 2023 bohužel zcela naplněna. Tudíž nemůžeme a ani nesmíme aktuálně přijímat žádné další žáky, ani děti přicházející z Ukrajiny, což nás zcela upřímně mrzí. Kapacita školy je 584 žáků a máme zapsáno přesně 584 dětí. S prosbou o pochopení Martin Ševčík