Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Článek

Pravidla od 17. 1. 2022

Dobrý den vážení rodiče,

rád bych shrnul pravidla platná od 17. 1. 2022

Testování:

Testují se vždy v pondělí všichni žáci i zaměstnanci antigenními testy, pokud je test pozitivní, žák odchází do izolační místnosti a je kontaktován zákonný zástupce. Do dokončení testů, resp. do zjištění výsledků testů, mají všechny osoby přítomné v učebně nasazen respirátor. Pokud není žák v pondělí přítomen první vyučovací hodinu dle rozvrhu, je povinností žáka nebo zákonného zástupce napsat na reditel@londynska.cz a dohodnout si termín realizace antigenního testu. Respirátory mají řádně nasazeny i pedagogové a účastníci pondělní ranní družiny.

Projevy infekčního onemocnění:

Pokud žák začne mít příznaky infekční nemoci během vyučování, oznámí to neprodleně pedagogovi a ten zajistí odvedení žáka do izolační místnosti a následné kontaktování rodičů. V tomto okamžiku nabízíme možnost provedení antigenního testu mimo režim běžného testování. Pokud by byl test pozitivní moc, prosíme rodiče, aby co nejdříve s dítětem absolvovali konfirmační PCR test.

Ohleduplnost:

Moc prosíme, aby bez realizace testu na přítomnost viru COVID-19 nechodil do školy nikdo, koho bolí hlava, má respirační potíže nebo se jen necítí dobře. Dále moc prosím o okamžité napsání e-mailu na reditel@londynska.cz v případě, že laboratoř potvrdí pozitivní PCR test na onemocnění COVID-19. Důvodem je včasná komunikace s KHS Praha.

Karantény:

Nově jdou do karantény všichni (bez ohledu na prodělání nemoci COVID-19 či ukončené očkování), kdo měli s pozitivně testovanou osobou rizikový kontakt, to znamená kontakt bez respirátoru po dobu delší než 5 minut na vzdálenost menší než 1,5 metru, polibek, objetí. Do karantény půjdou i pedagogové, což může značně komplikovat chod školy.

Karanténa se ukončí:

osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest. V případě projevu příznaků onemocnění COVID-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace. Osobně doporučuji se 4. den karantény objednat na PCR test hrazený ze zdravotního pojištění, protože tím významně zabráníme případnému šíření nemoci.

Izolace se ukončí:

osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění COVID-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu (den odběru je dnem „nula“), a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu; o osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2; u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění COVID-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu; osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.

V případě nejasností se obracejte na mne či pana zástupce Nádvorníka.

 

Martin Ševčík

ředitel školy

Velmi důležité zprávy

Hledáme učitele českého jazyka a asistenty pedagoga

Od příštího školního roku hledáme učitele Českého jazyka a literatutry ideálně v kombinaci s možností výuky Anglického jazyka a dále hledáme asistenty pedagoga, jak na dopolední hodiny, tak na odpoledne do školní družiny. V případně zájmu pište na e-mail reditel@londynska.cz nebo volejte na tel.: 775 362 392. 

Běh pro Paměť národa

Ilustrační obrázek článku - Běh pro Paměť národa
I letos je tady šance se zapojit a v rámci zlepšení kondice přispět na dobrou věc, tak pokud byste měli zájem, jsme registrovaní. Stačí postupovat v rámci instrukcí v příloze. Díky, pokud do toho půjdete. mj

Kapacita školy

Dobrý den, bohužel vzhledem k dlouhodobému naplnění kapacity školy, nemůžeme aktuálně přijímat žádné další žáky, ani děti přicházející z Ukrajiny, což nás zcela upřímně mrzí. Kapacita školy je 560 žáků a máme zapsáno přesně 560 dětí. Martin Ševčík