Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Dokumenty ke stažení

Čtení pro druháčky - pátek

Milí druháčci, je tu pátek a s ním i poslední čtení v tomto týdnu. Umíte si představit, že by vše bylo z čokolády? Ne? Tak se hezky začtěte do našeho čokoládového příběhu. Uvidíte, co všechno se může stát. :) Veronika

Čtení pro druháčky - úterý

Milí druháčci, každý den sem přibude jeden pracovní list na čtení. Vždy si v klidu přečtěte text a poté máte za úkol správně odpovědět na otázky k četbě. Ať se vám daří. Vaše paní učitelky Verča a Magda.

Pracovní list - český jazyk

Milí třeťáci, v příloze naleznete pracovní list z českého jazyka, který je zaměřen na slovní druhy, větné vzorce souvětí a pádové otázky. Hodně zdaru! Paní učitelky Katka, Líba, Kája a Tereza

Seznam učebnic

Milí šesťáci, zejména pro ty z vás, kteří včera nebyli ve škole, přikládám soubor s vypsanými učebnicemi a pomůckami, pro které by se rodiče měli zastavit během následujících dní ve škole (pokud je nemáte doma). Máte je připraveny v učebně 01.

zdroj pro Potravinářský průmysl

Ilustrační obrázek článku - zdroj pro Potravinářský průmysl
Milí deváťáci,v příloze najdete stránky z učebnice, kde se dozvíte podrobnosti o potravinářském průmyslu (popř. si doplníte, co jste dnes nestihli).JM

Roční projekt žáků 3. tříd aneb

Milí přátelé!Náš roční projekt má název "S KOLEM KOLEM PRAHY". Od soboty 5.9. 2015 začínají děti se svými rodinami sbírat ujeté kilometry na kole, koloběžce, skateboardu či bruslích. Více informací o této báječné akci se dozvíte na třídních schůzkách. S pozdravem paní učitelky Magda a Kája

Potvrzení o vkladu výtěžku z koncertu na účet

Vážení rodiče, milí žáci,v příloze naleznete potvrzení o tom, že jsme na účet fondu Dětský úsměv při Kojeneckém ústavu Thomayerovy nemocnice v Praze vložili 124 050,- Kč. Tato položka je definitivní sumou, kterou se podařilo vybrat na charitativním koncertu Mezi námi dětmi a při souvisejících akcích.Děkujeme všem, kteří přispěli. Vedení školy

Literární soutěž pro mladé autory píšící v anglickém jazyce

Milí žáci,tento týden jsme Vám nabídli možnost účastnit se literární soutěže. Výhrou je třídenní výlet do skotského Edinburghu. Rozsah textu je maximálně 1500 slov a uzávěrka 30. dubna.Další potřebné informace najdete v přiloženém souboru, na nástěnce u kabinetu anglického jazyka nebo u učitelů angličtiny.Tým angličtinářů

Výsledky cvičení Aj pro 5. ročník

Páťáci, máte zde přiložené výsledky dvou listů, co jsme dělali tento týden. Celý 5. ročník by měl tento papír mít. Kdo chce, opraví si a v pondělí vysvětlíme, kdyby bylo něco nesrozumitelné.Hezký víkend,M. Nováková

Pro nepřítomné šesťáky

Milí nemocní a nepřítomní šesťáci,v hodinách angličtiny jsme se tento týden věnovali zejména příslovcím (adverbs). V učebnici to je lekce 6/a, b. Přes víkend si vypracujte přiložený list a přineste ho na pondělní hodinu. Pokud by měl někdo potíže s pracovním listem, podívejte se do workbooku na str. 74, kde je tvorba příslovcí vysvětlená.Pro skupinu A - kdo ještě neodevzdal reading diary, učiní tak v pondělí!Brzké uzdravení a krásný víkend přej...

Anotace projektu 8. ročníku

Anotace ročníkového projektuCeloroční projekt „ Krajiny vnitřní a vnější*“8. ročníkCíl projektu: Hlavním cílem projektu je naučit se „krajinu chránit kvůli ní samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši“ (Cílek, 2007). Aktivity a činnosti, se kterými se žáci setkají při realizaci projektu, vedou k co nejrozšířenějšímu pochopení krajinné ekologie jako celku. Žáci budou na danou problematiku nazírat z mnoha úhlů...

Anotace projektu 5. ročníku

Vážení rodiče, anotace ročníkového projektu je přiložena v příloze. S přáním pěkného dne tým 5. ročníku

Anotace ročního projektu pro žáky 1. tříd

Anotace ročního projektu pro děti z 1. tříd s názvem„Po stopách kocourka Modroočka“ Cílem projektu: je zvýšení motivace žáků a efektivity výuky, dále rozvoj všech klíčových kompetencí, důraz klademe na spolupráci a vztahy mezi dětmi.Dílčím cílem:je využití projektu k naplnění očekávaných výstupů v těchto předmětech: Český jazyk, Člověk a jeho svět a Kultura ducha a těla a dále propojení těchto předmětů zábavnou a zajímavou formou.Časová náročno...

Roční plán III. ročník

Vážení rodiče, v příloze naleznete roční plán. Omlouváme se za opoždění, ale čekali jsme na dodání učebnic a pracovních sešitů, aby nám učivo a výstupy korespondovaly s učebnicemi. Co se týká oblasti Kultury ducha a těla bude učivo doplňováno nebo blíže specifikováno ve čtrnáctidenních plánech v závislosti na tématech týdne, projektech a naskytnutých možností.

Slovní zásoba-shopping-6.-7.třídy, skupina C

Konečně jsem dala dohromady slovní zásobu k tématu nakupování. Pokud Vám v seznamu něco chybí nebo jste našli nějaký překlep :P, neváhejte a dejte mi vědět.Zuzana R.

Očekávané výstupy pro 6., 7. ročník

Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě v oblasti nakupování, žádosti a přání. Orientuje se v jízdním řádu.Sestaví jednoduché písemné a ústní sdělení spojené s každodenními situacemi, s rodinným životem a životem ve škole. Poradí si s vyplňováním údajů v dotazníku a formuláři.Dokáže se orientovat na nádraží a letišti,zeptá se na cestu, popíše trasu a odpoví na telefonát.Dovede popsat Prahu.Zvládne vést dialog na téma škola, počasí, zá...

Velmi důležité dokumenty