Kroužky 2. pololetí 2022/2023

Pokyny k přihlašování:

Přihlašování na druhé pololetí probíhá dvojkolově.
V pondělí 6.2.2023 od 7:15 do 22:00 je možnost se přihlásit, jestliže chcete POKRAČOVAT ve stejném kroužku jako v prvním pololetí. NEHLASTE se na ty kroužky, na které jste v prvním pololetí nechodili. Přihláška bude vymazána bez jakéhokoli upozornění.
Přihláška se sama nepřenese
V úterý dojde ke kontrole seznamů a vymazání chybných přihlášek.
Ve středu 8.2.2023 od 7:15 je možné se dohlásit na libovolné volné kroužky.
Platby za kroužky budou probíhat od pondělí 13.2.2023 do čtvrtka 16.2.2023 od 7:30 do 9:00 a od 13:00 do 16:30 v HOTOVOSTI v ředitelně školy
Činnost kroužků začne v pondělí 20.2.2023
Není třeba žádné heslo.
Případné dotazy jsou vítány e-mailem na adrese nadvornik@londynska.cz, nebo telefonicky na tel. 224 250 439

Číslo kroužku
Název
Ročník
Den
Čas
Místnost
Učitel
Cena
Počet míst celkem
Počet volných míst
Poznámka
Přihlásit
Anotace kroužku
1Kytara I 1. - 3. Pondělí 08:00 - 8:45 37 pí uč. Bartusková 950 4 0 nutný vlastní hudební nástroj Přihlásit Zábavnou formou se učíme základní akordy na kytaru k jednoduchým písničkám. Ne nadarmo se říká: Co Čech to muzikant! A my máme hudbu rádi.
23D tisk a modelování - samostatná práce 5. - 9. Pondělí 14:10 - 15:05 11 p. uč. Nádvorník 900 19 1 začátek od 26.9. Přihlásit Pojďte se seznámit s principem 3D tisku a navrhováním jednotlivých dílů. Kroužek bude organizován převážně formou samostatné práce dětí se vzdáleným dohledem s tím, že jejich výtvory budou postupně tisknuty. Je nutná základní samostatnost.
3Florbal I 7. - 9. Pondělí 14:10 - 15:05 aula p. uč. Maudr 800 12 3 Přihlásit Florbal je velmi populární, pojďte si jej zahrát i se jej více naučit.
4Sportovky I 3. - 3. Pondělí 14:10 - 15:05 těl pí uč. Novotná K. 800 15 1 Přihlásit Různé sportovní a pohybové hry.
5Učíme se myslet 2. - 3. Pondělí 14:10 - 15:05 38 pí uč. Jakubčíková 950 4 0 začátek od 26.9. Přihlásit Jedinečná metoda rozvoje pro všechny žáky – ať již mají obtíže v učení, strach z chyb, jsou nepozorní, často zapomínají nebo naopak vše pochopí rychle a kladou mnoho zvídavých otázek. Během jednotlivých setkání pracujeme s tzv. „instrumenty“ – speciálními pracovními sešity a učíme se, jak dobře rozumět úkolu, naplánovat si jeho řešení a následně je také obhájit (zdůvodnit). Díky sdílení ve skupině se učíme vnímat pohled druhých a obohacujeme své vlastní názory. V průběhu společných lekcí se často daří dosáhnout přesnějšího slovního vyjadřování, překonání neklidu, větší radosti z učení a prohloubení vnitřní motivace.
6Výtvarka 3. - 5. Pondělí 14:10 - 15:05 15 pí uč. Reichová 950 12 -2 Přihlásit V kroužku si děti vyzkouší různé výtvarné techniky.
7Flétna pokročilí 4. - 5. Pondělí 14:10 - 15:05 05 pí uč. Benešová 950 6 3 nutný vlastní hudební nástroj a znalost tónů g1, a1, h1, c2, d2 Přihlásit Hra na flétnu. Nutná znalost tónů g1, a1, h1, c2, d2
8Korálkování I 1. - 2. Pondělí 14:10 - 15:30 36 pí uč. Bartusková 1200 20 -4 Kroužek naplněn Již 19 let máme na Londýnské tento kroužek. Korálkové výrobky zvládne pod vedením Káji Bartuskové každý. Zveme kluky i holky.
9Florbal II 3. - 4. Pondělí 15:15 - 16:10 aula p. uč. Maudr 800 12 2 Přihlásit Florbal je velmi populární, pojďte si jej zahrát i se jej více naučit.
10Šikovné ručičky I - vaření 1. - 6. Pondělí 15:15 - 16:45 2 pí uč. Winterová 1450 12 0 Rozšíření věkového limitu Přihlásit Kroužek vaření nejen pro holky. Děti vždy přinesou vzorky domů.
11Ruční výroba dekorací 1. - 2. Pondělí 15:15 - 16:10 keramika pí uč. Mašková 1100 15 1 Přihlásit Na tomto kroužku se děti budou věnovat nejen jednotlivým ročním obdobím, ale i významným svátkům (Halloween, Vánoce, Velikonoce, …). Pracovat budou s různými, převážně přírodními, materiály, své výrobky si odnesou domů.
12Kytara II 2. - 5. Úterý 08:00 - 8:45 37 pí uč. Bartusková 950 4 -1 nutný vlastní hudební nástroj Přihlásit Zábavnou formou se učíme základní akordy na kytaru k jednoduchým písničkám. Ne nadarmo se říká: Co Čech to muzikant! A my máme hudbu rádi.
14Sportovní hry se zaměřením na florbal 1. - 2. Úterý 14:10 - 15:05 těl p. uč. Smrčka 800 15 0 začátek od 27.9. Přihlásit Florbal je velmi populární, pojďte si jej zahrát i se jej více naučit.
15Florbal III 5. - 6. Úterý 14:10 - 15:05 aula p. uč. Vorlíček 800 12 2 začátek od 26.9. Přihlásit Florbal je velmi populární, pojďte si jej zahrát i se jej více naučit.
16Práce se dřevem 4. - 6. Úterý 14:10 - 15:05 díl p. uč. Fára 950 14 2 Přihlásit Pod vedením pana učitele Fáry si děti vyrobí ve školních dílnách různé zajímavé věci ze dřeva.
17Programování scratch - pokročilí 4. - 6. Úterý 14:10 - 15:05 11 p. uč. Beran 800 12 0 Přihlásit Pokročilejší programování v jazyce SCRATCH. Kroužek je určen pro ty děti, které mají se SCRATCHEM zkušenosti.
18Korálkování II 3. - 9. Úterý 14:10 - 15:30 36 pí uč. Bartusková 1200 20 -3 Kroužek naplněn Již 19 let máme na Londýnské tento kroužek. Korálkové výrobky zvládne pod vedením Káji Bartuskové každý. Zveme kluky i holky.
19Florbal IV 3. - 4. Úterý 15:15 - 16:10 těl p. uč. Smrčka 800 15 9 začátek od 27.9. Přihlásit Různé sportovní a pohybové hry.
20Stolní tenis 4. - 6. Úterý 15:15 - 16:10 aula p. uč. Fára 800 12 1 Přihlásit Pojďte si zahrát stolní tenis pod vedením zkušeného trenéra - Jindry Fáry.
21Programování scratch - mírně pokročilí 4. - 6. Úterý 15:15 - 16:10 11 p. uč. Beran 800 12 5 Není určeno pro začátečníky Přihlásit Základy programování v jazyce SCRATCH
22Šikovné ručičky II - vaření 1. - 6. Úterý 15:15 - 16:45 2 pí uč. Winterová 1450 12 -2 Rozšíření věkového limitu Přihlásit Kroužek vaření nejen pro holky. Děti vždy přinesou vzorky domů.
23Dramaťák II 2. - 4. Středa 14:10 - 15:05 36 pí uč. Wortnerová 800 12 7 Přihlásit Pomocí metod a technik dramatické výchovy si budeme hrát, improvizovat, tvořit, pracovat s příběhy i sami se sebou, zkoumat situace z úhlů různých postav, ale hlavně poznávat sami sebe a ostatní.
24Keramika I 2. - 8. Středa 14:10 - 15:05 ker pí uč. Kuhnová 950 15 -4 POZOR - POZOR - POZOR žáci druhého ročníku se mohou dodatečně hlásit POUZE, jestliže chodili k paní učitelce Líbě na keramiku v loňském roce. Jinak jejich přihláška bude neplatná. Kroužek naplněn Práce s keramickou hlínou pod vedením paní učitelky Líby. Děti si své výrobky nejen vytvoří, ale také nabarví glazurami a budou jim vypáleny.
25Sportovky II 2. - 2. Středa 14:10 - 15:05 aula pí uč. Bartusková 800 20 3 Přihlásit Různé sportovní a pohybové hry.
26Sportovky III 4. - 6. Středa 14:10 - 15:05 těl pí uč. Ševčíková 800 19 0 začátek od 26.9. Přihlásit Různé sportovní a pohybové hry.
27Tvorba komixů I 2. - 3. Středa 14:10 - 15:05 13 p. uč. Novák 900 16 1 Přihlásit Tradiční ruční kreslení komixových obrázků.
28Francouzština pro úplné začátečníky 2. - 7. Středa 14:10 - 15:05 14 pí uč. Putníková 800 -10 -11 KROUŽEK ZRUŠEN PRO MALÝ ZÁJEM. Kroužek naplněn Základy francouzského jazyka
29Tvorba komixů II 4. - 9. Středa 15:15 - 16:10 13 p. uč. Novák 900 16 7 Přihlásit Tradiční ruční kreslení komixových obrázků.
30Basket 6. - 9. Středa 15:15 - 16:10 těl pí uč. Ševčíková 800 18 4 začátek od 26.9. Přihlásit Volnější kroužek basketu pro žáky druhého stupně.
31Keramika II 1. - 2. Středa 15:15 - 16:10 ker pí uč. Kuhnová 950 16 -3 Kroužek naplněn Práce s keramickou hlínou pod vedením paní učitelky Líby. Děti si své výrobky nejen vytvoří, ale také nabarví glazurami a budou jim vypáleny.
32Sportovky IV 1. - 1. Středa 15:15 - 16:10 aula pí uč. Bartusková 800 15 0 Přihlásit Různé sportovní a pohybové hry.
33Základy španělštiny 2. - 7. Středa 15:15 - 16:10 14 pí uč. Putníková 800 -10 -12 KROUŽEK ZRUŠEN PRO MALÝ ZÁJEM. Kroužek naplněn Základy španělského jazyka
34Filmovka 6. - 9. Středa 15:15 - 16:45 12 pí uč. Novotná T. 1100 15 10 Přihlásit Žáci budou uvedeni do světa kinematografie - filmové produkce. Vyzkoušejí si práci s kamerou a střihovými programy, tvorbu scénáře či kostýmů nebo vedení štábu v roli režiséra. Zejména se budeme věnovat natáčení krátkých filmů či videí podle původních filmových počinů. Předchozí zkušenosti budou vítány, ale nejsou požadovány. V rámci skupiny budeme střídat filmařů a herců, kteří jsou pro natáčení filmů nezbytní.
35Ruční práce 4. - 9. Čtvrtek 14:10 - 15:05 15 pí uč. Tatarová a pí uč. Drtilová 1100 15 3 Přihlásit Budeme se věnovat základním technikám, jako je háčkování a pletení. Kromě samotných technik se naučíme také pracovat podle návodů, aby měl v budoucnu každý možnost se věnovat svým individuálním projektům. Dále budeme vyšívat, naučíme se plést náramky přátelství a vyrábět lapače snů.
36Šachy I 2. - 4. Čtvrtek 14:10 - 15:05 36 p. uč. Ambrož 800 14 1 Přihlásit A proč hrát hrát šachy? - Zlepšuje logické myšlení. Při šachu dítě musí myslet abstraktně a předvídat tahy soupeře. Dítě se nespoléhá na intuici a neudělá první věc, která mu napadne. Naučí se přitom logicky myslet. - Podporuje kritické myšlení. Dítě zvažuje různé možnosti a posuzuje, která z nich je nejvýhodnější. - Rozvíjí matematické schopnosti. Počet možných tahů a kombinací vyžaduje neustálé přepočty. -Zlepšuje paměť. Paměť lze vytříbit a šachy je jedním z nejefektivnějších způsobů. Dítě je schopno zapamatovat si různé kombinace tahů, různé způsoby otevření partie a podobně. -Zlepšuje schopnost číst. Už malé děti si zapisují partie či studují šachovou literaturu. Většinou se z nich stávají vášniví čtenáři.
37Lego technik 1. - 2. čtvrtek 14:10 - 15:05 22 pí uč. Fojtů 1900 24 6 AKTUALIZACE - podařilo se nám navýšit kapacitu tohoto kroužku. Přihlásit Nabízíme zábavný a vzdělávací kroužek Bricks4Kidz. V našem programu používáme oblíbenou stavebnici LEGO® Technic, s jejíž pomocí prohlubujeme obecné znalosti žáků a bádáme společně nejen v oblasti vědy, techniky a přírodních zákonitostí.
38Kytara III 4. - 9. Čtvrtek 15:15 - 16:10 5 pí uč. Bartusková 1100 6 0 nutný vlastní hudební nástroj Přihlásit Zábavnou formou se učíme základní akordy na kytaru k jednoduchým písničkám. Ne nadarmo se říká: Co Čech to muzikant! A my máme hudbu rádi.
39Šachy II 4. - 7. Čtvrtek 15:15 - 16:10 36 p. uč. Ambrož 800 12 7 Přihlásit A proč hrát hrát šachy? - Zlepšuje logické myšlení. Při šachu dítě musí myslet abstraktně a předvídat tahy soupeře. Dítě se nespoléhá na intuici a neudělá první věc, která mu napadne. Naučí se přitom logicky myslet. - Podporuje kritické myšlení. Dítě zvažuje různé možnosti a posuzuje, která z nich je nejvýhodnější. - Rozvíjí matematické schopnosti. Počet možných tahů a kombinací vyžaduje neustálé přepočty. -Zlepšuje paměť. Paměť lze vytříbit a šachy je jedním z nejefektivnějších způsobů. Dítě je schopno zapamatovat si různé kombinace tahů, různé způsoby otevření partie a podobně. -Zlepšuje schopnost číst. Už malé děti si zapisují partie či studují šachovou literaturu. Většinou se z nich stávají vášniví čtenáři.
40Lego robotika 3. - 5. čtvrtek 15:15 - 16:10 22 pí uč. Fojtů 1900 12 4 Přihlásit Nabízíme zábavný a vzdělávací kroužek Bricks4Kidz. V našem programu používáme oblíbenou stavebnici LEGO® s rozšiřujícím programem Juniorské robotiky WeDo 2.0. Děti si tak rozpohybují a naprogramují jednoduché robotické hračky.
41Kytara IV 2. - 5. Pátek 8:00 - 8:45 37 pí uč. Bartusková 950 4 -2 nutný vlastní hudební nástroj Přihlásit Zábavnou formou se učíme základní akordy na kytaru k jednoduchým písničkám. Ne nadarmo se říká: Co Čech to muzikant! A my máme hudbu rádi.
42Ukulele 4. - 9. Středa 14:10 - 15:05 05 p. uč. Švácha 800 12 4 NOVĚ OTEVŘENÝ KROUŽEK Přihlásit