Kroužky 1. pololetí 2022/2023

Ve středu 14. 9. 2022 bude od 7:15 možné se přihlásit na volná místa. Ve středu již rozhoduje čas přihlášení. Není třeba žádné heslo.

Platby poté pouze v hotovosti v ředitelně školy ve střed 14.2. 13:00 - 16:00 a dále ve čtvrtek a v pátek v časech 7:30 - 9:00 a 13:00 - 16:00 Bez zaplaceného poplatku se dítě kroužku účastnit nesmí. Platba převodem není bohužel možná, prodražila by zásadně cenu kroužků. Díky za pochopení.

Číslo kroužku
Název
Ročník
Den
Čas
Místnost
Učitel
Cena
Počet míst celkem
Počet volných míst
Poznámka
Přihlásit
Anotace kroužku
1 Kytara I 1. - 3. Pondělí 08:00 - 8:45 37 pí uč. Bartusková 950 4 -2 nutný vlastní hudební nástroj Přihlásit Zábavnou formou se učíme základní akordy na kytaru k jednoduchým písničkám. Ne nadarmo se říká: Co Čech to muzikant! A my máme hudbu rádi.
2 3D tisk a modelování - samostatná práce 5. - 9. Pondělí 14:10 - 15:05 11 p. uč. Nádvorník 900 16 -1 začátek od 26.9. Přihlásit Pojďte se seznámit s principem 3D tisku a navrhováním jednotlivých dílů. Kroužek bude organizován převážně formou samostatné práce dětí se vzdáleným dohledem s tím, že jejich výtvory budou postupně tisknuty. Je nutná základní samostatnost.
3 Florbal I 7. - 9. Pondělí 14:10 - 15:05 aula p. uč. Maudr 800 12 2 Přihlásit Florbal je velmi populární, pojďte si jej zahrát i se jej více naučit.
4 Sportovky I 3. - 3. Pondělí 14:10 - 15:05 těl pí uč. Novotná K. 800 15 2 Přihlásit Různé sportovní a pohybové hry.
5 Učíme se myslet 2. - 3. Pondělí 14:10 - 15:05 38 pí uč. Jakubčíková 950 4 -1 začátek od 26.9. Přihlásit Jedinečná metoda rozvoje pro všechny žáky – ať již mají obtíže v učení, strach z chyb, jsou nepozorní, často zapomínají nebo naopak vše pochopí rychle a kladou mnoho zvídavých otázek. Během jednotlivých setkání pracujeme s tzv. „instrumenty“ – speciálními pracovními sešity a učíme se, jak dobře rozumět úkolu, naplánovat si jeho řešení a následně je také obhájit (zdůvodnit). Díky sdílení ve skupině se učíme vnímat pohled druhých a obohacujeme své vlastní názory. V průběhu společných lekcí se často daří dosáhnout přesnějšího slovního vyjadřování, překonání neklidu, větší radosti z učení a prohloubení vnitřní motivace.
6 Výtvarka 3. - 5. Pondělí 14:10 - 15:05 15 pí uč. Reichová 950 12 0 Přihlásit V kroužku si děti vyzkouší různé výtvarné techniky.
7 Flétna pokročilí 4. - 5. Pondělí 14:10 - 15:05 05 pí uč. Benešová 950 6 3 nutný vlastní hudební nástroj a znalost tónů g1, a1, h1, c2, d2 Přihlásit Hra na flétnu. Nutná znalost tónů g1, a1, h1, c2, d2
8 Korálkování I 1. - 2. Pondělí 14:10 - 15:30 36 pí uč. Bartusková 1200 20 -4 Kroužek naplněn Již 19 let máme na Londýnské tento kroužek. Korálkové výrobky zvládne pod vedením Káji Bartuskové každý. Zveme kluky i holky.
9 Florbal II 3. - 4. Pondělí 15:15 - 16:10 aula p. uč. Maudr 800 12 3 Přihlásit Florbal je velmi populární, pojďte si jej zahrát i se jej více naučit.
10 Šikovné ručičky I - vaření 4. - 6. Pondělí 15:15 - 16:45 2 pí uč. Winterová 1450 12 3 Přihlásit Kroužek vaření nejen pro holky. Děti vždy přinesou vzorky domů.
11 Ruční výroba dekorací 1. - 2. Pondělí 15:15 - 16:10 keramika pí uč. Mašková 1100 15 0 Přihlásit Na tomto kroužku se děti budou věnovat nejen jednotlivým ročním obdobím, ale i významným svátkům (Halloween, Vánoce, Velikonoce, …). Pracovat budou s různými, převážně přírodními, materiály, své výrobky si odnesou domů.
12 Kytara II 2. - 5. Úterý 08:00 - 8:45 37 pí uč. Bartusková 950 4 0 nutný vlastní hudební nástroj Přihlásit Zábavnou formou se učíme základní akordy na kytaru k jednoduchým písničkám. Ne nadarmo se říká: Co Čech to muzikant! A my máme hudbu rádi.
13 Dramaťák I 5. - 7. Úterý 14:10 - 15:05 34 pí uč. Žáková 600 -10 -12 Kroužek naplněn Pomocí metod a technik dramatické výchovy si budeme hrát, improvizovat, tvořit, pracovat s příběhy i sami se sebou, zkoumat situace z úhlů různých postav, ale hlavně poznávat sami sebe a ostatní.
14 Sportovní hry se zaměřením na florbal 1. - 2. Úterý 14:10 - 15:05 těl p. uč. Smrčka 800 15 -3 začátek od 27.9. Kroužek naplněn Florbal je velmi populární, pojďte si jej zahrát i se jej více naučit.
15 Florbal III 5. - 6. Úterý 14:10 - 15:05 aula p. uč. Vorlíček 800 12 2 začátek od 26.9. Přihlásit Florbal je velmi populární, pojďte si jej zahrát i se jej více naučit.
16 Práce se dřevem 4. - 6. Úterý 14:10 - 15:05 díl p. uč. Fára 950 14 -2 Přihlásit Pod vedením pana učitele Fáry si děti vyrobí ve školních dílnách různé zajímavé věci ze dřeva.
17 Programování scratch - pokročilí 4. - 6. Úterý 14:10 - 15:05 11 p. uč. Beran 800 12 -2 Přihlásit Pokročilejší programování v jazyce SCRATCH. Kroužek je určen pro ty děti, které mají se SCRATCHEM zkušenosti.
18 Korálkování II 3. - 9. Úterý 14:10 - 15:30 36 pí uč. Bartusková 1200 20 -3 Kroužek naplněn Již 19 let máme na Londýnské tento kroužek. Korálkové výrobky zvládne pod vedením Káji Bartuskové každý. Zveme kluky i holky.
19 Florbal IV 3. - 4. Úterý 15:15 - 16:10 těl p. uč. Smrčka 800 15 7 začátek od 27.9. Přihlásit Různé sportovní a pohybové hry.
20 Stolní tenis 4. - 6. Úterý 15:15 - 16:10 aula p. uč. Fára 800 12 1 Přihlásit Pojďte si zahrát stolní tenis pod vedením zkušeného trenéra - Jindry Fáry.
21 Programování scratch - začátečníci 4. - 6. Úterý 15:15 - 16:10 11 p. uč. Beran 800 12 7 Přihlásit Základy programování v jazyce SCRATCH
22 Šikovné ručičky II - vaření 1. - 3. Úterý 15:15 - 16:45 2 pí uč. Winterová 1450 12 -12 Kroužek naplněn Kroužek vaření nejen pro holky. Děti vždy přinesou vzorky domů.
23 Dramaťák II 2. - 4. Středa 14:10 - 15:05 36 pí uč. Wortnerová 800 12 4 Přihlásit Pomocí metod a technik dramatické výchovy si budeme hrát, improvizovat, tvořit, pracovat s příběhy i sami se sebou, zkoumat situace z úhlů různých postav, ale hlavně poznávat sami sebe a ostatní.
24 Keramika I 2. - 8. Středa 14:10 - 15:05 ker pí uč. Kuhnová 950 15 2 POZOR - POZOR - POZOR žáci druhého ročníku se mohou dodatečně hlásit POUZE, jestliže chodili k paní učitelce Líbě na keramiku v loňském roce. Jinak jejich přihláška bude neplatná. Přihlásit Práce s keramickou hlínou pod vedením paní učitelky Líby. Děti si své výrobky nejen vytvoří, ale také nabarví glazurami a budou jim vypáleny.
25 Sportovky II 2. - 2. Středa 14:10 - 15:05 aula pí uč. Bartusková 800 20 8 Přihlásit Různé sportovní a pohybové hry.
26 Sportovky III 4. - 6. Středa 14:10 - 15:05 těl pí uč. Ševčíková 800 18 -2 začátek od 26.9. Přihlásit Různé sportovní a pohybové hry.
27 Tvorba komixů I 2. - 3. Středa 14:10 - 15:05 13 p. uč. Novák 900 16 -1 Přihlásit Tradiční ruční kreslení komixových obrázků.
28 Základy francouzštiny 2. - 7. Středa 14:10 - 15:05 14 pí uč. Putníková 800 12 10 Přihlásit Základy francouzského jazyka
29 Tvorba komixů II 4. - 9. Středa 15:15 - 16:10 13 p. uč. Novák 900 16 1 Přihlásit Tradiční ruční kreslení komixových obrázků.
30 Basket 6. - 9. Středa 15:15 - 16:10 těl pí uč. Ševčíková 800 18 4 začátek od 26.9. Přihlásit Volnější kroužek basketu pro žáky druhého stupně.
31 Keramika II 1. - 2. Středa 15:15 - 16:10 ker pí uč. Kuhnová 950 16 -18 Kroužek naplněn Práce s keramickou hlínou pod vedením paní učitelky Líby. Děti si své výrobky nejen vytvoří, ale také nabarví glazurami a budou jim vypáleny.
32 Sportovky IV 1. - 1. Středa 15:15 - 16:10 aula pí uč. Bartusková 800 15 0 Přihlásit Různé sportovní a pohybové hry.
33 Základy španělštiny 2. - 7. Středa 15:15 - 16:10 14 pí uč. Putníková 800 12 6 Přihlásit Základy španělského jazyka
34 Filmovka 6. - 9. Středa 15:15 - 16:45 36 pí uč. Novotná T. 1100 15 7 Přihlásit Žáci budou uvedeni do světa kinematografie - filmové produkce. Vyzkoušejí si práci s kamerou a střihovými programy, tvorbu scénáře či kostýmů nebo vedení štábu v roli režiséra. Zejména se budeme věnovat natáčení krátkých filmů či videí podle původních filmových počinů. Předchozí zkušenosti budou vítány, ale nejsou požadovány. V rámci skupiny budeme střídat filmařů a herců, kteří jsou pro natáčení filmů nezbytní.
35 Ruční práce 4. - 9. Čtvrtek 14:10 - 15:05 15 pí uč. Tatarová a pí uč. Drtilová 1100 15 -3 Kroužek naplněn Budeme se věnovat základním technikám, jako je háčkování a pletení. Kromě samotných technik se naučíme také pracovat podle návodů, aby měl v budoucnu každý možnost se věnovat svým individuálním projektům. Dále budeme vyšívat, naučíme se plést náramky přátelství a vyrábět lapače snů.
36 Šachy I 2. - 4. Čtvrtek 14:10 - 15:05 36 p. uč. Ambrož 800 12 -3 Kroužek naplněn A proč hrát hrát šachy? - Zlepšuje logické myšlení. Při šachu dítě musí myslet abstraktně a předvídat tahy soupeře. Dítě se nespoléhá na intuici a neudělá první věc, která mu napadne. Naučí se přitom logicky myslet. - Podporuje kritické myšlení. Dítě zvažuje různé možnosti a posuzuje, která z nich je nejvýhodnější. - Rozvíjí matematické schopnosti. Počet možných tahů a kombinací vyžaduje neustálé přepočty. -Zlepšuje paměť. Paměť lze vytříbit a šachy je jedním z nejefektivnějších způsobů. Dítě je schopno zapamatovat si různé kombinace tahů, různé způsoby otevření partie a podobně. -Zlepšuje schopnost číst. Už malé děti si zapisují partie či studují šachovou literaturu. Většinou se z nich stávají vášniví čtenáři.
37 Lego technik 1. - 2. čtvrtek 14:10 - 15:05 22 pí uč. Fojtů 1900 24 1 AKTUALIZACE - podařilo se nám navýšit kapacitu tohoto kroužku. Přihlásit Nabízíme zábavný a vzdělávací kroužek Bricks4Kidz. V našem programu používáme oblíbenou stavebnici LEGO® Technic, s jejíž pomocí prohlubujeme obecné znalosti žáků a bádáme společně nejen v oblasti vědy, techniky a přírodních zákonitostí.
38 Kytara III 4. - 9. Čtvrtek 15:15 - 16:10 5 pí uč. Bartusková 1100 6 -1 nutný vlastní hudební nástroj Přihlásit Zábavnou formou se učíme základní akordy na kytaru k jednoduchým písničkám. Ne nadarmo se říká: Co Čech to muzikant! A my máme hudbu rádi.
39 Šachy II 4. - 7. Čtvrtek 15:15 - 16:10 36 p. uč. Ambrož 800 12 7 Přihlásit A proč hrát hrát šachy? - Zlepšuje logické myšlení. Při šachu dítě musí myslet abstraktně a předvídat tahy soupeře. Dítě se nespoléhá na intuici a neudělá první věc, která mu napadne. Naučí se přitom logicky myslet. - Podporuje kritické myšlení. Dítě zvažuje různé možnosti a posuzuje, která z nich je nejvýhodnější. - Rozvíjí matematické schopnosti. Počet možných tahů a kombinací vyžaduje neustálé přepočty. -Zlepšuje paměť. Paměť lze vytříbit a šachy je jedním z nejefektivnějších způsobů. Dítě je schopno zapamatovat si různé kombinace tahů, různé způsoby otevření partie a podobně. -Zlepšuje schopnost číst. Už malé děti si zapisují partie či studují šachovou literaturu. Většinou se z nich stávají vášniví čtenáři.
40 Lego robotika 3. - 5. čtvrtek 15:15 - 16:10 22 pí uč. Fojtů 1900 12 4 Přihlásit Nabízíme zábavný a vzdělávací kroužek Bricks4Kidz. V našem programu používáme oblíbenou stavebnici LEGO® s rozšiřujícím programem Juniorské robotiky WeDo 2.0. Děti si tak rozpohybují a naprogramují jednoduché robotické hračky.
41 Kytara IV 2. - 5. Pátek 8:00 - 8:45 37 pí uč. Bartusková 950 4 -1 nutný vlastní hudební nástroj Přihlásit Zábavnou formou se učíme základní akordy na kytaru k jednoduchým písničkám. Ne nadarmo se říká: Co Čech to muzikant! A my máme hudbu rádi.
42 Ukulele 4. - 9. Středa 14:10 - 15:05 05 p. uč. Švácha 800 12 8 NOVĚ OTEVŘENÝ KROUŽEK Přihlásit