Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán školního roku

Zahájení školního roku: ve čtvrtek 1. září 2022

Začátek II. pololetí: ve středu 1. února 2023

Přehled prázdnin:

 • Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2022
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 (vyučování začne v úterý 3. 1. 2023)
 • Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
 • Jarní prázdniny: 13. 3. 2023 - 19. 3. 2023
 • Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023 (7. 4. a 10. 4. 2023 - ostatní a státní svátky)
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. - 3. 9. 2023

Školní vyučování bude ukončeno a žáci dostanou vysvědčení:

 • I. pololetí 31. 1. 2023
 • II. pololetí 30. 6. 2023

Plánované volno z rozhodnutí ředitele školy:

 • předpokládané dny 23. 9. 2022, 24. 10. 2022, 25. 10. 2022, 22. 12. 2022, 13. 1. 2023

Plánované termíny jednání pedagogické rady:

 • 13. 9. 2022
 • 15. 11. 2022
 • 24. 1. 2023
 • 11. 4. 2023
 • 20. 6. 2023

Závazné termíny pro zapsání průběžného grafického hodnocení a zadání sebehodnocení:

 • 25. 11. 2022 - modrá barva I. a II. stupeň s předběžnými převody ba známky 8. a 9. ročník
 • 21. 4. 2023 - zelená barva II. stupeň
 • 28. 4. 2023 - zelená barva I. stupeň
 • doplňkové hodnocení, nejčastěji prosinec 2022 a červen 2023 - žlutá barva

Tripartitní schůzky

 • od 1. 10. do 16. 12. 2022

Úvodní třídní schůzky:

 • 1. ročník - 1. 9. 2022 v 10:00
 • 2. ročník - 5. 9. 2022 v 17:00
 • 3. ročník - 6. 9. 2022 v 17:00
 • 4. ročník - 5. 9. 2022 v 17:00
 • 5. ročník - 6. 9. 2022 v 18:30
 • 6. ročník - 5. 9. 2022 v 18:30
 • 7. ročník - 6. 9. 2022 v 17:00
 • 8. ročník - 6. 9. 2022 v 18:30
 • 9. ročník - 5. 9. 2022 v 18:30

Následné třídní schůzky 1. a 6. ročník

 • 11. 10. 2022

Konzultační třídní schůzky

 • 21. 3.  2023

Zápis do 1. tříd

 • V sobotu 1. 4. 2023 - předem bude zprovozněna elektronická rezervace času zápisu.

Setkání budoucích žáků prvních tříd

 • 9. 5. 2023
 • 8. 6. 2023

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024:

 • Talentové zkoušky
  Doporučený termín pro předání přihlášek k talentovým zkouškám k potvrzení řediteli základní školy 11. 11. 2022.
  Přihlášky talentové zkoušky – termín pro předání přihlášek středním školám 30. 11. 2022.
 • Doporučený termín pro předání přihlášek (POUZE ELEKTRONICKY) na SŠ bez talentových zkoušek k potvrzení řediteli základní školy 10. 2. 2023.
  Přihlášky na střední školy (bez talentových zkoušek) - termín pro předání přihlášek středním školám (i víceletým gymnáziím) do 1. 3. 2023.

Malé maturity

 • písemná část 10. 5. a 11. 5. 2023
 • ústní část 22. 5. až 26. 5. 2023

Kroužky:

1. pololetí

 • přihlášky 12 .9. 2022 (první den přihlášení max 2 kroužky) a 14. 9. 2022 (dohlašování na volná místa)
 • platby pouze v hotovosti 14. 9. 2022 (pouze odpoledne 14:00 - 16:30) 15 .9. 2022 - 16. 9. 2022 (7:30 - 9:00 a 13:00 - 16:00) v ředitelně školy
 • činnost 19. 9. 2022 - 2. 2. 2023

2. pololetí

 • přihlášky 6. 2. 2023 přednostní přihlašování na kroužky pro žáky, kteří chtějí pokračovat v docházce na již zvolený kroužek (elektronicky), 8. 2. 2023 možnost dohlašování do volných míst (elektronicky)
 • platby v hotovosti 13. 2. - 16. 2. 2023 (7:30 - 9:00 a 13:00 - 16:00) v ředitelně školy)
 • činnost 20. 2. - 23. 6. 2023

Další akce - termíny jsou pouze předpokládané a jejich uskutečnění bude realizováno na základě pravidel vydaných vládou

 • Londýnské schody: 18. 10. 2022 (změna proti školnímu kalendáři)
 • Bramborový salát: 2. roč.- 9. roč.: 21. 12. 2022
 • Matematický klokan: 24. 3. 2023
 • Londýnská laťka: 3. 4. a 4. 4. 2023
 • Medová snídaně: 16. 9. 2022
 • Den jazyků: 27. 9. 2022
 • Londýnská recituje: 4. 11. 2022
 • Halloweenská párty: 4. 11. 2022
 • Obvodní turnaj v basketbale smíšené čtyřky: 1. 12. 2022
 • Mikulášská v družině: 2. 12. 2022
 • Vánoční trhy: 13. 12. 2022
 • Výjezd zaměstnanců na vánoční trhy: 9. 12.  a 10. 12. 2022
 • Vánoční posezení zaměstnanců: 20. 12. 2022
 • Festival cizojazyčných divadel: 28. 3. 2023
 • Družinová odpoledne: 26. 6. 2023
 • Rozloučení s 9. ročníkem: 29. 6. 2023

Zahraniční výjezdy: jejich uskutečnění bude realizováno na základě pravidel vydaných vládou

 • Banát 
 • Švýcarsko
 • Polsko

Školní tábor:

 • letní tábor: 22. 7. - 29. 7. 2023 - změna termínu oproti začátku školního roku

Soustředění budoucích prvňáků:

 • 21. 8. - 25. 8. 2023

Výjezd pedagogických pracovníků:

 • 28. 8. - 30. 8. 2023

Zotavovací pobyty:

 • 6. roč. 18. 9. - 23. 9. 2022 Chocerady

Lyžařské a snowboardové výcviky: