Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Týdenní plán školy

Plán činnosti na týden od 20.03.2023 do 26.03.2023

Pondělí

 • IV.A 08:15 - 10:45 (Doprovod: Benešová K.) Návštěva výstavy Neboj neboj v Atriu na ŽIžkově. Odchod od školy v 8:15.  S sebou: penál, přezůvky (po návratu bude normálně výuka), svačinu, lítačku.
 • V.A 09:00 - 13:20 (Doprovod: Lempochnerová) Návštěva ZOO Praha.

Úterý

 • 4. ročník 08:15 - 10:45 (Doprovod: Benešová K., Šmídová K., Privarová K., Lesová) Návštěva projekce Jeden svět na školách v Městské knihovně, Mariánské náměstí. Odchod od školy v 8:20.
 • V.B 09:50 - 10:30 (Doprovod: Reichová, Cajthamlová) Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské 
 • 8. ročník 10:00 - 12:40 (Doprovod: Chaluš, Müllerová, Jančová, Jakubčíková) 8. ročník se zúčastní projekce dokumentu Sloní matka v rámci festivalu Jeden svět v kině Atlas. Návrat do školy v průběhu 5. hodiny, případná reflexe. Od 13:35 třídnická hodina a odpolední vyučování dle rozvrhu. 
 • 5. ročník 10:30 - 12:50 (Doprovod: Reichová, Lempochnerová, Cajthamlová) Vojenské muzeum na Žižkově - program určený k období 1914 - 1918. S sebou batůžek s pitím a svačinou, záznamníkem a Lítačkou.
 • V.A 10:50 - 11:45 Návštěva knihovny v Záhřebské. 
 • 13:10 - 13:50 P. uč. Ševčík se účastní rozboru hospodaření za rok 2022 na Městské části Praha 2.
 • 7. ročník, 8. ročník 14:55 - 14:55 Žákům 7. a 8. roč. končí vyučování ve 14:55 h.
 • 15:00 - 19:00 Konzultační třídní schůzky pro zájemce z řad zákonných zástupců na základě předchozího přihlášení.
 • 3. ročník 17:00 - 18:00 (Doprovod: Varhulíková, Modlitbová, Lesová, Dlouhá) Třídní schůzky s rodiči žáků 3. ročníku v kmenových třídách. (III.A uč. 21 a III.B uč. 31)
 • 2. ročník 17:00 - 18:00 (Doprovod: Uhlířová, Bartusková) Třídní schůzka pro rodiče v kmenových třídách (informace k zotavovacímu pobytu a konzultace prospěchu jednotlivých žáků)

Středa

 • 5. ročník 08:00 - 08:40 Ročníková schůzka týmu 5. ročníku v učebně 36. 
 • 6. ročník, 7. ročník 09:00 - 13:35 (Doprovod: V. Nádvorník, L. Vencová) Turnaj smíšených družstev ve fotbale v rámci Loncupu v tělocvičně školy
 • I.B 09:15 - 10:30 (Doprovod: Kočová M., Holíková) Návštěva knihovny v Záhřebské - beseda.
 • I.A 11:00 - 12:00 (Doprovod: Siberová) Návštěva knihovny v Záhřebské - beseda o beletrii a naučné literatuře. 

Čtvrtek

 • 08:00 - 08:45 (Doprovod: Jakubčíková, Baxová) Schůzka se speciální pedagožkou z PPP Praha 2.
 • 08:05 - 08:40 Schůzka učitelů a asistentů 1. stupně v uč. 31. Hlavním tématem bude zápis do 1. tříd. 
 • 08:55 - 09:30 Návštěvy objednaných budoucích prvňáčků ve třídách 1. stupně za doprovodu žáků 8. ročníku.
 • 5. ročník 09:30 - 13:00 (Doprovod: Reichová, Lempochnerová) Hudební program - Atrium Žižkov - s sebou batůžek s pitím a svačinou, Záznamník z Londýnské 
 • 09:43 - 10:00 (Doprovod: Hovorková, Rukavička) Poprázdninové hlášení školního radia na téma psychohygiena žáků i učitelů. 
 • 14:10 - 15:45 (Doprovod: Šalanda + praktikant) Žáci přírodovědného praktika navštíví Hrdličkovo muzeum na Přf UK. Sraz ve 14:10 před školou. S sebou psací potřeby a 50 Kč na vstupné. Návrat zpět ke škole. 

Pátek

 • 08:00 - 16:00 Pí Benešová S. a p. uč. Ševčík se účastní školení ohledně vedení spisové služby v návaznosti na nové legislativní požadavky.
 • 09:00 - 10:10 2. - 9. ročník píše mezinárodní soutěž Matematický klokan. Od 10:00 do 10:25 následuje přestávka a 3. hodina bude od 10:25 do 10:50.
 • II.A 10:30 - 12:00 (Doprovod: Uhlířová, Novotná) Návštěva knihovny, s sebou knížky na vrácení
 • 7. ročník, IV.A, IV.B 11:00 - 12:40 (Doprovod: Benešová K., Novotná M., Šmídová K., Kychlerová, Kočová V., Hanusová J.) Meziročníkový projekt na téma Karel IV. v učebnách 22, 23, 24, 25, 26. 
 • D2 14:00 - 15:30 (Doprovod: Echtnerová, Bartáková) Akce ŠD: D2 - workshop ve školní aule. Vstupné 30 Kč.
 • 14:00 - 16:00 (Doprovod: Palatová, Privarová) Akce ŠD: Družina D3 a D4 vycházka do Grébovky
 • 14:00 - 15:45 (Doprovod: Holíková, Šalanda) Akce ŠD: D1 - příprava lektvarů.
 • D9 14:05 - 16:45 (Doprovod: Martin Voráč) D9, družina páťáci. Navštívíme výstavu "Ondřej Sekora známý i neznámý". Již devadesát let žije jeho nejznámější postava - Ferda Mravenec. Výstava je ve Ville Pellé na Praze 6. Vstupné 90,- Kč. MHD, Lítačka. Těším se Martin vychovatel

Sobota

Neděle