Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Povinně zveřejňované informace

Základní informace o škole

Název školy: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34
Adresa školy: 120 00, Praha 2, Vinohrady, Londýnská 782/34
Adresa odloučeného pracoviště: 120 00, Praha 2, Vinohrady, Uruguayská 429/8
Zřizovatel: Městská část Praha 2, www.praha2.cz
Učební dokument: Svobodná základní škola
IČ: 47609737
IZO: 047609737
REDIZO: 600 035 662
Datová schránka: bfnvasb
Ředitel školy: (statutární orgán): Martin Ševčík, jmenován do funkce dne 1. 8. 2005 – usnesením č. 349 Rady Městské části Praha 2 ze dne 10. 5. 2005, opětovně potvrzen na základě konkurzu 1.8.2012
Zástupce ředitele školy (zástupce stat. orgánu): Václav Nádvorník, jmenován do funkce dne 1. 2. 2007
Zástupce ředitele školy: Martina Novotná, jmenována do funkce dne 1. 9. 2014
Zástupce ředitele školy: Eva Varhulíková, jmenována do funkce dne 1. 2. 2017
Školní hymna: Hudba: David Žbirka a Miro Žbirka, Text: Lucie Stará, Zuzana Dudková, Linda Vranešičová, Jana Rumlová, Marek Šilpoch. Natočeno: 6. - 8. 6. 2006 Ke stažení
Zapojení do projektu Šablony III: Projekty podpora školy III jsou financovány z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Zapojení do projektu Doučování: Národní plán obnovy

Velmi důležité zprávy

Vánoční trhy

Již nyní se můžete tešit na vánoční trhy na Londýnské, které se uskuteční 13. 12. 2022 od 15:15 do 17:15. Martin Ševčík

Dotazníkové šetření

Dobrý den, v příloze naleznete informace o anonymním dotazníkovém šetření mezi žáky 2. stupně, které považuji za smysluplné (zvláště v tomto období po uzavírání škol). Dotazník budou žáci vyplňovat ve škole, ale přišlo mi důležité, abyste o tom byli vy, rodiče též informováni. Martin Ševčík

Finanční úlevy ve školství MHMP

Ilustrační obrázek článku - Finanční úlevy ve školství MHMP
Dobrý den, nejen formou Puštíka, ale i z prostředků MHMP lze požádat o finanční pomoc, pokud je Vaše rodina v těžké finanční situaci, viz příloha. Lze žádat o příspěvek na úplatu za školní družinu nebo o příspěvek z fondu solidarity. Jediné co není možné, je požádat z prostředků MHMP o platbu stravného, to je nutno i nadále řešit přes Nadační fond Puštík. Důvodem je, že není řešeno poskytnutí pomoci přes právnické osoby, ale výhradně přes přís...

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...

Kapacita školy

Dobrý den, jak jsme již opakovaně uváděli, kapacita naší školy je pro školní rok 2022/ 2023 bohužel zcela naplněna. Tudíž nemůžeme a ani nesmíme aktuálně přijímat žádné další žáky, ani děti přicházející z Ukrajiny, což nás zcela upřímně mrzí. Kapacita školy je 560 žáků a máme zapsáno přesně 560 dětí. S prosbou o pochopení Martin Ševčík