Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Povinně zveřejňované informace

Základní informace o škole

Název školy: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34
Adresa školy: 120 00, Praha 2, Vinohrady, Londýnská 782/34
Adresa odloučeného pracoviště: 120 00, Praha 2, Vinohrady, Uruguayská 429/8
Zřizovatel: Městská část Praha 2, www.praha2.cz
Učební dokument: Svobodná základní škola
IČ: 47609737
IZO: 047609737
REDIZO: 600 035 662
Datová schránka: bfnvasb
Ředitel školy: (statutární orgán): Martin Ševčík, jmenován do funkce dne 1. 8. 2005 – usnesením č. 349 Rady Městské části Praha 2 ze dne 10. 5. 2005, opětovně potvrzen na základě konkurzu 1.8.2012
Zástupce ředitele školy (zástupce stat. orgánu): Václav Nádvorník, jmenován do funkce dne 1. 2. 2007
Zástupce ředitele školy: Martina Novotná, jmenována do funkce dne 1. 9. 2014
Zástupce ředitele školy: Eva Varhulíková, jmenována do funkce dne 1. 2. 2017
Školní hymna: Hudba: David Žbirka a Miro Žbirka, Text: Lucie Stará, Zuzana Dudková, Linda Vranešičová, Jana Rumlová, Marek Šilpoch. Natočeno: 6. - 8. 6. 2006 Ke stažení
Zapojení do projektu Šablony III: Projekty podpora školy III jsou financovány z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Zapojení do projektu Doučování: Národní plán obnovy

Velmi důležité zprávy

Volba člena (náhradníka) školské rady

Vážení volitelé člena školské rady a kandidáti, dovolte mi, abych Vám připomněl setkání volitelů člena školské rady (člena náhradníka) a kandidátů na člena školské rady, které se bude konat dne 2. 10. 2023 v 17.00 v učebně č. 10, 1. patro školy. Cílem setkání je zvolit jednoho člena (náhradníka) školské rady, který bude zastupovat zákonné zástupce nezletilých žáků po dobu jednoho školní roku t.j. roku 2023/2024. Děkuji kandidátům za jejich och...

Pořízení průkazů ISIC a ITIC

Vážení rodiče, prostřednictvím společnosti GTS ALIVE s.r.o. IČ: 26193272 se sídlem: Praha 1, Letenská 118/1, PSČ 11800 Vám i letos nabízíme možnost vyhotovení průkazu ISIC pro žáky naší školy (pedagogům školy ITIC), případně vystavení duplikátů. Vše potřebné najdete v příloze tohoto článku. Žádosti jsou k vyzvednutí v ředitelně.

Volný den vyhlášený ředitelem školy

Dovolujeme si připomenout informací z třídních schůzek, že v pátek 29. 9. 2023 bude volný den vyhlášený ředitelem školy - bude zrušen provoz školy, školní družiny, školního klubu i školního stravování provozovaného SPV J. Masaryka v plném rozsahu. Martin Ševčík

Kapacita školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, bohužel i pro školní rok 2023/2024 naděje na přestup dětí na naší školu je nulová. Důvodem je, že aktuálně evidujeme cca 200 zájemců, a je jisté, že nemůže dojít k naplnění očekávání všech. Na jednu stranu nás těší velký zájem o systém vzdělávání, který s kolegy uplatňujeme v naší škole, na druhou stranu nás mrzí, že nejsme schopni pomoci. S prosbou o pochopení Martin Ševčík

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...