Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Školní jídelna

Vedoucí školní výdejny: Stanislava Benešová

  • e-mail:jidelna@londynska.cz
  • telefon: +420 222 516 102
  • skype: jidelna.londynska - odhlášku lze poslat i v offline režimu
  • úřední hodiny: Po - Pá 8: 45 – 9:15, 12:40 – 13:50
    dva poslední a dva první dny v měsíci: 7:30 – 9:30, 12:40 – 13:50
  • Online objednávání a odhlašování obědů www.strava.cz

Stravné

  • 7 - 10 let - 37 Kč za oběd - doporučená cena za měsíc 777 Kč
  • 11 - 14 let - 39 Kč za oběd - doporučená cena za měsíc 819 Kč
  • nad 15 let - 42 Kč za oběd - doporučená cena za měsíc 882 Kč

Číslo účtu: 86-89 67 77 0247/0100
Ale POZOR platit na účet je možné pouze se správným variabilním symbolem, který dostanete u paní Benešové

Přihlášení a platby stravného

Dobrý den, zdravím po prázdninách a opět jako každý rok, pokud se chcete vyhnout frontám přijďte si zaplatit, či přihlásit stravné na září v úterý 30.8.  a ve středu 31.8. od 9:00 do14:00 do kanceláře školní jídelny. Při prvním přihlášení probíhá platba hotovostně, další platby už mohou být bezhotovostní, podle vašich potřeb. Přeji vám pevné nervy a vykročte pravou nohou! Benešová Stanislava

Oznámení pro strávníky o zvýšení stravného

Oznámení pro strávníky o zvýšení stravného   Jako dodavatel obědů Středisko praktického vyučování Vinohrady, s.r.o. jsme nuceni, vzhledem ke zvýšení cen potravin přistoupit ke zvýšení stravného , a to s platností  od 1.9.2022. Je to nezbytný krok z důvodů udržení úrovně připravovaných pokrmů. Zvýšení ceny nám též umožní zkvalitnění obědů, vycházejíc ze zásad moderního společného stravování. Výše uvedené jsme konzultovali s vedením Základní šk...

Hodnocení jídelny

Jak to dopadlo s hodnocením jídelny? Hodnocení jídel ve školní jídelně probíhalo na základě jednání školního parlamentu v týdnu od 21. 2. do 25. 2. 2022. Připomeňme si, jak probíhalo hodnocení. Každý strávník měl možnost přidělit body od 1 do 5 danému jídlu. Nejlepší hodnocení si vysloužilo zeleninové rizoto (3,77 bodu), nejméně získala špenátovo-smetanová polévka (1,01 bodu). Pondělí 21. 2. 2022 polévka: podkrkonošské kyselo  1,81 bodu...

Dveře kanceláře ŠJ zůstávají zavřené ....

Bohužel musím oznámit, že nemoc mě dohnala, a do kanceláře se vrátím nejdříve 15.11. Chtěla bych poděkovat všem, kdo mi vyšli vstříc a komunikovali prostřednictvím emailu jidelna@londynska.cz, či portálu www.strava.cz. Tato cesta opravdu funguje. Výjimečné situace za mě úspěšně řeší paní Winterová, ale pro příští dny prosím jen opravdu výjimečné. Všem vám přeji pevné zdraví  Stanislava Benešová

Zrušení pondělních úředních hodin

Z důvodu nemoci jsem bohužel nucena zrušit prozatím pondělní úřední hodiny. Prosím strávníky, kteří si nestihli zaplatit, či přihlásit obědy na listopad, aby tak učinili prostřednictvím emailu: jídelna@londynska.cz, nebo  na www.strava.cz. Platbu proveďte bezhotovostně na účet uvedený na stránkách jídelny, kde je uvedena i částka. Pokud neznáte VS opět si napište o tuto informaci na výše uvedený email. Omlouvám se za případné potíže a doufám, ž...

Obědy pro strávníky v karanténě

Obědy pro strávníky, kteří jsou nařízené karanténě a nejsou pozitivní na covid - 19, je možné vydat mezi 14:00 - 14:10 hod.do přinesených nádob zastupujícím osobám, vyjma těch, kde jsou v nařízené karanténě celé rodiny. Vzhledem k výše uvedenému, je nutno obědy dětem odhlásit, protože nemůžeme vědět, kdo si oběd bude chtít odebrat. Benešová Stanislava

Velmi důležité zprávy

Vánoční trhy

Již nyní se můžete tešit na vánoční trhy na Londýnské, které se uskuteční 13. 12. 2022 od 15:15 do 17:15. Martin Ševčík

Dotazníkové šetření

Dobrý den, v příloze naleznete informace o anonymním dotazníkovém šetření mezi žáky 2. stupně, které považuji za smysluplné (zvláště v tomto období po uzavírání škol). Dotazník budou žáci vyplňovat ve škole, ale přišlo mi důležité, abyste o tom byli vy, rodiče též informováni. Martin Ševčík

Finanční úlevy ve školství MHMP

Ilustrační obrázek článku - Finanční úlevy ve školství MHMP
Dobrý den, nejen formou Puštíka, ale i z prostředků MHMP lze požádat o finanční pomoc, pokud je Vaše rodina v těžké finanční situaci, viz příloha. Lze žádat o příspěvek na úplatu za školní družinu nebo o příspěvek z fondu solidarity. Jediné co není možné, je požádat z prostředků MHMP o platbu stravného, to je nutno i nadále řešit přes Nadační fond Puštík. Důvodem je, že není řešeno poskytnutí pomoci přes právnické osoby, ale výhradně přes přís...

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...

Kapacita školy

Dobrý den, jak jsme již opakovaně uváděli, kapacita naší školy je pro školní rok 2022/ 2023 bohužel zcela naplněna. Tudíž nemůžeme a ani nesmíme aktuálně přijímat žádné další žáky, ani děti přicházející z Ukrajiny, což nás zcela upřímně mrzí. Kapacita školy je 560 žáků a máme zapsáno přesně 560 dětí. S prosbou o pochopení Martin Ševčík