Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Pro budoucí žáky

2. setkání budoucích prvňáčků 21. 5. 2024

21. 5. se uskuteční 2. setkání budoucích prvňáčků. Tentokrát jsou děti časově rozděleny do dvou skupin. V 15:45 začíná program pro děti, jejichž příjmení začíná na B - Man. V 17:00 začíná program pro děti, jejich příjmení začíná na Mar - Ž. Na bílých dveřích bude opět rozpis, do které třídy rodiče děti odvedou. Dospěláci budou mít tentokrát setkání v učebně 13 v 1. patře s PaedDr. Jucovičovou na téma Co a jak před nástupem do 1. třídy. Těšíme s...

Podklady pro srpnový výjezd budoucích prvňáčků

9. 5. proběhlo 1. setkání s budoucími žáky i jejich rodiči. Na setkání jsme vybírali přihlášky na Angličtinku a na srpnový výjezd. Vydávali jsme těm, kteří plánují své děti na výlet poslat, dokumenty - seznam věcí s časy odjezdu a příjezdu i adresou objektu, dotazník pro ordiče, posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře - NUTNÉ OČKOVÁNÍ a bezinfekčnost, kterou podepisuje zákonný zástupce. Pokud jste se setkání neúčastnili a plánujete, že vaše...

1. setkání budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dne 9. 5. od 16:00 do 17:00 proběhne 1. setkání dětí i rodičů. Děti budou poznávat školu a své budoucí spolužáky, hrát si i pracovat. Vy rodiče budete mít společnou schůzku, která proběhne v jídelně školy. Informace, kam své dítě máte odvést, najdete na seznamech na bílých vstupních dveřích. Těšíme se na setkání. Tým Londýnské.

Seznam přijatých prvňáčků pro rok 2024/2025

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že dnes ráno 25. 4. 2024 došlo k losování agendových čísel A---/2024, tzn. jednoznačných identifikačních čísel uchazečů - dětí ze školského obvodu (spádové školy), které nebudou přijaty, je možné zveřejnit výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025, ty naleznete v příloze tohoto článku. Losování provedl, jak již bylo deklarováno, předseda školské rady pan Michal Hrubý za přítomnosti další dvou členů...

Další postup ohledně zápisu do prvních tříd pro rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, včera tj. 15. 4. 2024 jsem seznámil školskou radu s výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025. Zejména s počtem dětí, které naplnily první kritérium pro přijetí – trvalý pobyt, resp. u cizinců místo pobytu ve spádovém obvodu Základní školy, Praha 2, Londýnská 34, kterých je aktuálně 85 (podána ještě jedna dodatečná žádost o odklad povinné školní docházky). Situaci školská rada projednala a odhla...

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

Jak to dopadlo? Podle předběžných výsledků přišlo 139 dětí, z toho 2 s žádostí o odklad. Budeme přijímat aktuálně pouze děti ze spádové oblasti, kterých se přihlásilo 86 a dle kapacity můžeme přijmout 60 dětí. Tudíž 26 dětí neumístíme, což se v historii stalo poprvé. Šance na přijetí ze spádové oblasti je tudíž cca 2:1, na dvě přijaté děti, bude jedno, které není z důvodu kapacity školy možno přijmout. To je tak velký počet, že s tím jako školy...

Zájem o naší školu

Vážení rodiče, velmi nás těší a i zavazuje Váš zájem o naši školu. Jenom mějte na paměti, že kapacita přijímaných žáků je více jak poloviční proti projevenému zájmu v rámci elektronické registrace. Aktuální výpis z evidence obyvatel spádových dětí, který jsme dnes obdrželi, též přesahuje kapacitní možnosti naší školy. Proto moc prosím, myslete na to, že ani přijetí spádových dětí není aktuálně zdaleka jisté. Martin Ševčík

Desatero pro rodiče - doporučení MŠMT

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál MŠMT, který nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Rezervační systém k zápisu do prvních tříd.

Ilustrační obrázek článku - Rezervační systém k zápisu do prvních tříd.
Dobrý den, na tomto odkazu https://bit.ly/431PQEh najdete rezervační systém k zápisu do prvních tříd. Je možné, že potvrzovací e-mail někomu dojde do spamu. Těšíme se na setkání. V případě dotazů kontaktujte paní zástupkyni Martinu Novotnou na mailu novotna@londynska.cz. Učitelé z Londýnské

Náhledy do hodin pro budoucí žáky 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáků, jak slibujeme na společných ranních setkáních, můžete se svými dětmi nahlédnout do výuky. Vybrali jsme k tomu následující termíny 11. 3., 14. 3., 21. 3. Pokud jste již absolvovali setkání s vedením školy a budete chtít tuto nabídku využít, zavolejte na telefonní číslo 224 254 784, kde nahlásíte, který termín je pro Vás ideální. Ve vybraný den přijdete do školy k ředitelně před 9 hodinou, kde se Vás ujme paní uči...

První třídy ve školním roce 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáků, pomalu nastává čas, kdy bude možné si dohodnout s vedením školy setkání, na kterých můžete získat informace o fungování naší školy. Následně po setkání nabízíme od 9:00 i případnou návštěvu v hodinách žáků 2. - 5. ročníku. Návštěva je koncipována pro cca 3-4 rodiny, probíhá vždy od 8:15 do 9:00 v ředitelně školy, a to ve středu nebo čtvrtek či v pátek. Předpokládaná kapacita prvních tříd pro školní rok 2024/202...

Rozdělení žáků 1. ročníku

V přiloženém souboru najdete rozdělení žáků do prvních tříd. Seznam je konečný a není možné v něm dělat žádné změny. Vyšli jsme vstříc všem zaslaným prosbám o vzájemné dvojice. Těšíme se na setkání v pondělí. 

Organizace 4. 9. - budoucí prvňáci

Budoucí prvňáci a jejich rodiče se sejdou v pondělí 4. 9. v 9:15 na dvoře školy (v případě nepříznivého počasí v aule školy), kde proběhne uvítání. Následně půjdou děti do své třídy s paní učitelkou. Od 10 hodin si děti převezme paní vychovatelka a vy, rodiče, budete mít třídní schůzku s třídní učitelkou, kde dostanete všechny potřebné informace k dalším dnům i celému školnímu roku. V tento den, tj. 4. 9. není potřeba nést do školy nic. Některé...

Kamarád/ka do 1. třídy

Vážení rodiče, v průběhu tohoto víkendu máte možnost napsat na e-mail lempochnerova@londynska.cz jednoho/jednu kamaráda/ku, se kterým/kterou by chtělo být vaše dítě ve třídě. Nejpozdější možnost sdělit toto přání je 28.8. do 14:00. Pak už paní učitelky budou pracovat na rozdělování dětí a po zveřejnění seznamů (nejpozději ve středu) už nebude možné dělat žádné změny. 

Pro budoucí žáky na srpnový výjezd

Vážení rodiče, v příspěvcích níže naleznete dokumenty potřebné k odjezdu na společný výjezd na Benecko. Dokumenty jste dostávali na setkáních, ale pro případ, že se někam zatoulaly, je vkládáme i sem. Ještě jednou připomínáme, že potřebujeme znát dopředu potravinové diety - kdo jste ještě nepsal, napište na e-mail novotna@londynska.cz. Další důležité informace nám sdělte do dotazníku pro rodiče. Léky budete předávat u autobusu podepsané a s pop...

Budoucí prvňáci - platba za srpnový pobyt

Rodičům budoucích prvňáků, kteří jedou na výjezd v srpnu na hotel Bára, připomínáme, že 15.6. je termín splatnosti platby. Podklady pro platbu jste dostávali na druhém nebo třetím setkání ve škole. Pokud je nemůžete dohledat, zde jsou platební údaje: č. účtu: 188248111/5500, Do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení dítěte, částka 4900,-.  Děkujeme.

Červnové setkání budoucích prvňáků

Dne 8. 6. od 16 hodin proběhne opět pro všechny děti i jejich rodiče setkání. Děti budou ve třídách pracovat s paní učitelkami a rodiče se sejdou v jídelně. Mimo jiné budou představeny třídní učitelky budoucích prvních tříd. Těší se na setkání tým Londýnské.

2. setkání budoucích prvňáků 23. 5. - dle rozpisu od 15:45 nebo 17:00

23. 5. proběhne 2. setkání rodičů i dětí budoucích prvních tříd. Děti budou mít opět své vlastní aktivity s paní učitelkami ve třídách. Vzhledem k tomu, že pro rodiče je připraveno povídání s PhDr. Jucovičovou, u kterého je vhodnější menší počet účastníků, došlo k rozdělení. Děti, jejichž příjmení začíná na A - Ma, přijdou na setkání od 15:45 do 17:00. Děti jejichž příjmení začíná na Mi - Ž přijdou na setkání od 17:00 do 18:15. Děti budou opět...

1. setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů 9. 5. od 16:00

Milé děti, vážení rodiče, v úterý 9. 5. od 16:00 se uskuteční první ze tří společných setkání. Pro děti je připraven program s paní učitelkami a pro rodiče je setkání s vedením školy a paní Kirschnerovou, která vede Anlgličtinku. Rodiče prosíme, aby na setkání přinesli vyplněné přihlášky na Angličtinku, a pokud děti pojedou na soustředění, tak i přihlášku na tuto srpnovou akci v hotelu Bára na Benecku.  Rozdělení dětí na tato setkání je podle...

Výsledky zápisu do prvních tříd - seznam přijatých žáků

Vážení rodiče, v příloze tohoto článku najdete seznam přijatých žáků do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024. Přijaty jsou všechny děti, které měly v den zápisu trvalé bydliště ve školském obvodu naší školy (byli jsme pro ně spádovou školou), 4 děti splňující druhé kritérium, které mají aktuálně na Londýnské sourozence ve vyšších ročnících (1. – 8. ročník) a 1 dítě splňující třetí kritérium, které má trvalé bydliště na Praze 2, bylo vyloso...

Informace pro zájemce o zápis do 1. třídy ve školním roce 2023/2024

Dne 6. 3. 2023 bude na těchto webových stránkách spuštěn rezervační systém k zápisu. Samotný zápis pak proběhne v sobotu 1. 4. 2023. V současné době probíhají setkání rodičů s vedením školy. Vy, kteří jste již toto setkání absolvovali nebo jste na setkání již objednáni, máte nyní možnost domluvit návštěvu vašeho dítěte v některé ze tříd 1. stupně, vždy od 9:00. K dispozici máme termíny 10.3. a  23.3. Pokud budete mít o návštěvu zájem, je potřeb...

Úvodní info pro zájemce o naši školu

Vážení rodiče budoucích prvňáků, v současné době probíhají setkání s vedením školy, na kterých můžete získat informace o fungování naší školy. Nabízíme i vhled do hodin. Návštěva je koncipována pro cca 3-4 rodiny, probíhá vždy od 8:15 do 9:00 v ředitelně školy. V současné době upozorňujeme na to, že v plánu je přijetí 48 žáků. Pokud máte o setkání zájem, volejte na telefonní číslo 224 254 784. Těšíme se na setkání za tým Londýnské Martina Novot...

První informace pro prvňáčky

Milí rodiče prvňáčků, ve čtvrtek se sejdeme v 9:10 na školním dvoře (v případě nepříznivého počasí v aule). Následně proběhne slavnostní zahájení s panem ředitelem, děti se přesunou do svých tříd (U1 - 1. C, U2 - 1. A, 32 - 1. B), kde od 10:00 do 11:00 proběhnou třídní schůzky, na kterých budeme vybírat 1000,- do osobních kont dětí.  Těšíme se, paní učitelky Karolína, Martina, Tereza

Vši - budoucí prvňáci

Milí rodiče, dostala se ke mě informace ohledně vší. Takže prosím prohlédněte hlavy dětí, které byly na výjezdu, zda se u nich také nevyskytují a případně jim hlavy umyjte. Pěkný den. Martina

Rozřazení do budoucích prvních tříd

Milí rodiče, do úterý 23. 8. je možnost mi poslat na email - kocova@londynska.cz informaci o tom, s kým by Vaše dítě chtělo být ve třídě (napiště prosím pouze jedno jméno). Seznamy tříd zveřejníme 29. 8. Moc děkuji a přeji pěkný den. Martina Kočová

Návrat prvňáčků

Milí rodiče,  Je 10:05 a právě jsme vyjeli z hotelu Bára. Budeme mít přestávku na svačinu a předpokládaný návrat na Náměstí Míru je kolem 13:00. Při převzetí dítěte se zastavte u paní učitelek pro dokumenty a případné léky. Děkujeme Vaše paní učitelky 

4. den výjezdu budoucích prvňáčků

Ilustrační obrázek článku - 4. den výjezdu budoucích prvňáčků
Milí rodiče, dnes jsme se vydali na pohádkovou stezku do lesa. Odpoledne jsme hráli hry a byli jsme zkontrolovat naše domečky v lese. Poté jsme se už chystali na cestu domů. Protože jsme velmi šikovní, dostali jsme spoustu dobrůtek a diplomů. Už se na Vás moc těšíme. Vaši prvňáčci

2. den výjezdu budoucích prvňáčků

Ilustrační obrázek článku - 2. den výjezdu budoucích prvňáčků
Milí rodiče, máme za sebou již druhý den. Dopoledne jsme byli v lese a stavěli jsme domečky pro skřítky. Odpoledne nás čekala sportovní olympiáda a malování našich zážitků. Máme tu hezké počasí a těšíme se na Vás. Dobrou noc, Vaši prvňáčci

Srpnové soustředění budoucích prvňáčků

Milí budoucí žáci a vážení rodiče, již za týden, tj 15.8., se společně setkáme na nám. Míru u kostela sv. Ludmily v 8:30 abychom společně odjeli na hotel Bára. Nezapomeňte si vzít nutně Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vyplněný a podepsaný od lékaře. Ostatní dokumenty (bezinfekčnost, zdravotní dotazník pro rodiče) se v případě potřeby dají vyplnit a podepsat na místě. Doporučuji také kopii kartičky pojištěnce, ne originál. Zatím nikdo ne...

2. setkání budoucích prvňáků a jejich rodičů

Setkání budoucích prvňáků a jejich rodičů proběhne ve čtvrtek 9. 6. od 16 do 17 hodin. Děti budou rozděleny podle abecedy do pěti skupin v učebnách 21, 23, 31, 35, 37. Rodiče budou mít informační schůzku s vedením školy v učebně 02 (školní jídelna). Rozpisy budou vyvěšeny v přízemí školy na bílých dveřích. Těšíme se na setkání. Učitelé z Londýnské.

Setkání budoucích prvňáků

Setkání budoucích prvňáků a jejich rodičů proběhne ve středu 11. 5 od 16 do 17 hodin. Děti budou rozděleny podle abecedy do pěti skupin v učebnách 21, 23, 31, 35, 37. Rodiče budou mít informační schůzku s vedením školy v učebně 02 (školní jídelna). Rozpisy budou vyvěšeny v přízemí školy na bílých dveřích. Těšíme se na setkání. Učitelé z Londýnské.

Seznam agendových čísel přijatých žáků

Vážení rodiče, v příloze tohoto článku najdete seznam přijatých žáků do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023. Přijaty jsou nakonec všechny děti, které v den zápisu měly trvalé bydliště ve školském obvodu naší školy (byli jsme pro ně spádovou školou) a 2 děti splňující druhé kritérium, které mají aktuálně na Londýnské sourozence ve vyšších ročnících, a byly vylosovány po jednání školské rady, t.j. cekem 58 dětí. Postup nyní bude následujíc...

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

Dobrý den, chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na sobotním zápisu dne 9. 4. 2022 do prvních tříd, ať zaměstnancům, tak našim žákům. Myslím, že jsme zvládli přijmout 119 žádostí v poklidné a milé atmosféře. Dále moc děkuji za příspěvky v rámci prodejní výstavy výrobků našich žáků, které budou poukázány na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Která z pomáhajících organizací obdrží necelých 9.000,- Kč, rozhodne školní parlament po Velikonocí...

Upravená kritéria pro přijímání do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Upravená kritéria přijetí do první třídy pro školní rok 2022/2023 pro zápis dne 9. 4. 2022 Na základě nově vzniklé situace ohledně povinnosti zajistit povinnou školní docházku pro uprchlíky z Ukrajiny dochází na základě jednání s vedoucí odboru školství Úřadu městské části Praha 2, tzn. zřizovatele naší školy Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 ke změně původně zveřejněných kritérií pro přijetí do první třídy pro školní rok 2022/2023. Změna...

Velmi důležité zprávy

Přijetí dětí do 1. a 6. ročníku, další nám kapacita nedovoluje

Dobrý den vážení rodiče, kteří jste projevili zájem o přijetí dětí na naši školu pro školní rok 2024/2025, ročník na základě 3 uvolněných míst do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025, bylo možno přijmout další tři děti ze spádové oblasti. Štěstí se tentokrát usmálo na tato čísla A111/2024, A006/2024 a A057/2024. Stále zvažujeme rozšíření kapacity prvních tříd o další 3 místa, ale situaci nám komplikuje rozhodování našich žáků, kteří byli p...

Úprava kroužků v týdnu od 20.5.2024

Z důvodu školy v přírodě 1. a 2. ročníku dochází k omezení zájmových kroužků a to následujících: 1. Kytara 1 pondělí 8:00 7. Sportovky 1 pondělí 14:10 11. Ruční výroba dekorací pondělí 15:15 16. Sportovní hry - floorbal úterý 14:10 21. Šikovné ručičky - vaření 1 úterý 15:15 32. Tvorba komixů 1 středa 15:15 24. Korálkování 2 středa 14:10 27. Ukulele 2 středa 14:10 30. Korálkování 3 středa 15:15 31. Street dance - Free Motion středa 15:...

Běh pro Paměť národa - školní výzva - DŮLEŽITÉ DOPLNĚNÍ

DŮLEŽITÉ DOPLNĚNÍ:  Jestliže Vás běží více a odevzdáváte jen jeden screen hodinek, doplňte do poznmky, že jste běželi dva, tři, .... Opět se můžeme zapojit do školní výzvy Běhu pro Paměť národa. Žákům 2. stupně přišly instrukce na mail, žáci 1. stupně získají info od svých třídních učitelů. Běhá se od 16. do 31. května a za každý kilometr věnuje OC Šestka jednu korunu Paměti národa. V přiloženém dokumentu najdete odkazy. V minulých letech jste...

Školní tábor

Vážení rodiče, k dnešku t.j. 12. 5. 2024 se na školním táboře uvolnila dvě místa. Zájemci kontaktujte paní učitelku Evu Ševčíkovou sevcikova@londynska.cz. Martin Ševčík

Od září 2024 hledáme pomoc do školní jídelny

Do naší školní jídelny přijmeme od 1. září 2024 empatického člověka na výpomoc v době výdejů obědů. Náplní činnosti je pomoc s naléváním polévky dětem, doplňovat příbory, skleničky, misky na polévku, pomoc s udržováním čistoty stolů, případně vytřením podlahy. Po skončení výdeje obědů základní úklid jídelny spočívající v umytí stolů a zvednutí židlí. Jedná se o pracovní místo vykonávané na dohodu o pracovní činnosti ve dnech školního vyučování...

ŠKOLNÍ TÁBOR - PLATBY

Vážení rodiče, všechny dnes ve škole přítomné děti dostaly prostřednictvím mým nebo třídních učitelů platební údaje pro úhradu školního tábora. Tak si je prosím od dětí vyzvedněte. Kdo dnes ve škole není, může si v následujících dnech platební údaje vyzvednout u svých třídních učitelů.

Banát 2024

Vážení rodiče, v tomto kalendářním roce 2024 se bude opět konat zájezd do českých vesnic v rumunském Banátu. Nově je určena zejména pro dospělé, ale v žádném případě není problém vzít i vaše děti (věkové omezení z důvodu náročnosti 12+). Pro uskutečnění je však nutné obsadit co nejvíce míst v autobusu, proto upřednostňujeme zájemce o kompletní „balíček“ nabídky. V příloze najdete veškeré potřebné informace (termíny, předběžná cena aj.). V pří...

Kapacita školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, kapacita školy je stále naplněna na 100% a my nesmíme přijímat další žáky. Prosím respektujte tento stav a nekontaktujte nás ohledně možného přestupu. Na jednu stranu nás těší velký zájem o systém vzdělávání, který s kolegy uplatňujeme v naší škole, na druhou stranu nás mrzí, že nejsme schopni pomoci. S prosbou o pochopení Martin Ševčík

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...