Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Pro budoucí žáky

Informace pro zájemce o zápis do 1. třídy ve školním roce 2023/2024

Dne 6. 3. 2023 bude na těchto webových stránkách spuštěn rezervační systém k zápisu. Samotný zápis pak proběhne v sobotu 1. 4. 2023. V současné době probíhají setkání rodičů s vedením školy. Vy, kteří jste již toto setkání absolvovali nebo jste na setkání již objednáni, máte nyní možnost domluvit návštěvu vašeho dítěte v některé ze tříd 1. stupně, vždy od 9:00. K dispozici máme termíny 10.3. a  23.3. Pokud budete mít o návštěvu zájem, je potřeb...

Úvodní info pro zájemce o naši školu

Vážení rodiče budoucích prvňáků, v současné době probíhají setkání s vedením školy, na kterých můžete získat informace o fungování naší školy. Nabízíme i vhled do hodin. Návštěva je koncipována pro cca 3-4 rodiny, probíhá vždy od 8:15 do 9:00 v ředitelně školy. V současné době upozorňujeme na to, že v plánu je přijetí 48 žáků. Pokud máte o setkání zájem, volejte na telefonní číslo 224 254 784. Těšíme se na setkání za tým Londýnské Martina Novot...

První informace pro prvňáčky

Milí rodiče prvňáčků, ve čtvrtek se sejdeme v 9:10 na školním dvoře (v případě nepříznivého počasí v aule). Následně proběhne slavnostní zahájení s panem ředitelem, děti se přesunou do svých tříd (U1 - 1. C, U2 - 1. A, 32 - 1. B), kde od 10:00 do 11:00 proběhnou třídní schůzky, na kterých budeme vybírat 1000,- do osobních kont dětí.  Těšíme se, paní učitelky Karolína, Martina, Tereza

Vši - budoucí prvňáci

Milí rodiče, dostala se ke mě informace ohledně vší. Takže prosím prohlédněte hlavy dětí, které byly na výjezdu, zda se u nich také nevyskytují a případně jim hlavy umyjte. Pěkný den. Martina

Rozřazení do budoucích prvních tříd

Milí rodiče, do úterý 23. 8. je možnost mi poslat na email - kocova@londynska.cz informaci o tom, s kým by Vaše dítě chtělo být ve třídě (napiště prosím pouze jedno jméno). Seznamy tříd zveřejníme 29. 8. Moc děkuji a přeji pěkný den. Martina Kočová

Návrat prvňáčků

Milí rodiče,  Je 10:05 a právě jsme vyjeli z hotelu Bára. Budeme mít přestávku na svačinu a předpokládaný návrat na Náměstí Míru je kolem 13:00. Při převzetí dítěte se zastavte u paní učitelek pro dokumenty a případné léky. Děkujeme Vaše paní učitelky 

4. den výjezdu budoucích prvňáčků

Ilustrační obrázek článku - 4. den výjezdu budoucích prvňáčků
Milí rodiče, dnes jsme se vydali na pohádkovou stezku do lesa. Odpoledne jsme hráli hry a byli jsme zkontrolovat naše domečky v lese. Poté jsme se už chystali na cestu domů. Protože jsme velmi šikovní, dostali jsme spoustu dobrůtek a diplomů. Už se na Vás moc těšíme. Vaši prvňáčci

2. den výjezdu budoucích prvňáčků

Ilustrační obrázek článku - 2. den výjezdu budoucích prvňáčků
Milí rodiče, máme za sebou již druhý den. Dopoledne jsme byli v lese a stavěli jsme domečky pro skřítky. Odpoledne nás čekala sportovní olympiáda a malování našich zážitků. Máme tu hezké počasí a těšíme se na Vás. Dobrou noc, Vaši prvňáčci

Srpnové soustředění budoucích prvňáčků

Milí budoucí žáci a vážení rodiče, již za týden, tj 15.8., se společně setkáme na nám. Míru u kostela sv. Ludmily v 8:30 abychom společně odjeli na hotel Bára. Nezapomeňte si vzít nutně Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vyplněný a podepsaný od lékaře. Ostatní dokumenty (bezinfekčnost, zdravotní dotazník pro rodiče) se v případě potřeby dají vyplnit a podepsat na místě. Doporučuji také kopii kartičky pojištěnce, ne originál. Zatím nikdo ne...

2. setkání budoucích prvňáků a jejich rodičů

Setkání budoucích prvňáků a jejich rodičů proběhne ve čtvrtek 9. 6. od 16 do 17 hodin. Děti budou rozděleny podle abecedy do pěti skupin v učebnách 21, 23, 31, 35, 37. Rodiče budou mít informační schůzku s vedením školy v učebně 02 (školní jídelna). Rozpisy budou vyvěšeny v přízemí školy na bílých dveřích. Těšíme se na setkání. Učitelé z Londýnské.

Setkání budoucích prvňáků

Setkání budoucích prvňáků a jejich rodičů proběhne ve středu 11. 5 od 16 do 17 hodin. Děti budou rozděleny podle abecedy do pěti skupin v učebnách 21, 23, 31, 35, 37. Rodiče budou mít informační schůzku s vedením školy v učebně 02 (školní jídelna). Rozpisy budou vyvěšeny v přízemí školy na bílých dveřích. Těšíme se na setkání. Učitelé z Londýnské.

Seznam agendových čísel přijatých žáků

Vážení rodiče, v příloze tohoto článku najdete seznam přijatých žáků do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023. Přijaty jsou nakonec všechny děti, které v den zápisu měly trvalé bydliště ve školském obvodu naší školy (byli jsme pro ně spádovou školou) a 2 děti splňující druhé kritérium, které mají aktuálně na Londýnské sourozence ve vyšších ročnících, a byly vylosovány po jednání školské rady, t.j. cekem 58 dětí. Postup nyní bude následujíc...

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

Dobrý den, chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na sobotním zápisu dne 9. 4. 2022 do prvních tříd, ať zaměstnancům, tak našim žákům. Myslím, že jsme zvládli přijmout 119 žádostí v poklidné a milé atmosféře. Dále moc děkuji za příspěvky v rámci prodejní výstavy výrobků našich žáků, které budou poukázány na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Která z pomáhajících organizací obdrží necelých 9.000,- Kč, rozhodne školní parlament po Velikonocí...

Upravená kritéria pro přijímání do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Upravená kritéria přijetí do první třídy pro školní rok 2022/2023 pro zápis dne 9. 4. 2022 Na základě nově vzniklé situace ohledně povinnosti zajistit povinnou školní docházku pro uprchlíky z Ukrajiny dochází na základě jednání s vedoucí odboru školství Úřadu městské části Praha 2, tzn. zřizovatele naší školy Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 ke změně původně zveřejněných kritérií pro přijetí do první třídy pro školní rok 2022/2023. Změna...

Co dělat v případě zájmu o budoucí první třídu 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 plánujeme otevřít z kapacitních důvodů tři první třídy s celkovou kapacitou 60 žáků, dvě třídy budou v budově v Uruguayské ulici a jedna v budově v Londýnské ulici. Je otázkou, zda stanovená kapacita prvních tříd umožní přijímaní dětí s trvalým bydlištěm nebo místem trvalého pobytu mimo tzv. spádovou oblast. Zájemci, kteří by aktuálně rádi získali informace o způsobu výuky na naší škole a nasáli atmosféru naší Londýnsk...

Kamarádi prvňáčků

Milí rodiče, doufám, že děti už Vám povyprávěly všechny zážitky z našeho seznamovacího výjezdu. Zapomenuté a ztracené věci dětí mám u sebe, od 1. září budou k vyzvednutí v učebně 35. Zároveň mi do zítřejší půlnoci (úterý 24. 8.) můžete na e-mail posílat přání ohledně spolužáka do třídy. Zprávy, které jste poslali paní zástupkyni, už mám, nemusíte posílat znovu :-) pěkný den, paní učitelka Petra

Pondělí prvňáčci

Ilustrační obrázek článku - Pondělí prvňáčci
Milí rodiče, děti se mají skvěle, odpoledne jsme byli v lese, výborně tu vaří a po pohádce už jsou všichni v postýlce. V přiložené fotogalerii najdete foto z dnešního dne. Pěkný večer, paní učitelky z Londýnské

Testování před srpnovým výjezdem budoucích prvňáků

Vážení rodiče, milí budoucí žáčci, blíží se náš společný pobyt na Benecku v hotelu Bára. Přidáváme informace k testování před odjezdem. Dle aktuálních informací osoby, které se účastní podobných akcí (dětských táborů), nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19 - k tomu nám bude sloužit bezinfekčnost, kterou budete u autobusu odevzdávat. Dále je potřeba mít laboratorně potvrzený negativní antigenní či PCR test. Druhá možnost je potvr...

Výjezd budoucích prvňáčků - srpen

Vážení rodiče, v příloze naleznete Prohlášení zákonných zástupců dítěte - bezinfekčnost. Tento dokument budete dostávat a vyplňovat při odjezdu u autobusu, ale můžete si jej připravit už doma (potřeba bude jen jedna polovina přiloženého dokumentu). Děkujeme za spolupráci.

Druhé online setkání budoucích prvňáčků

Milé děti, milí rodiče, ve čtvrtek 3.6. od 16 hodin proběhne druhé online setkání. Tentokrát bude první část pro děti. Děti budou podle abecedy rozděleny do 4 skupin. Pozvánka přijde na váš e-mail, stejně jako v květnu, tentokrát ale přímo od paní učitelky, která skupinu povede. Na 16:30 pak přijde ještě jedna pozvánka na schůzku pro rodiče, tam už budeme všichni dohromady. Tým Londýnské.

Seznam přijatých žáků a další informace

Milí rodiče,dnes z přílohy tohoto článku zjistíte, zda se Vaše dítě stalo žákem Londýnské. Bohužel došlo k poměrně značnému převisu dětí ze školského obvodu – spádové oblasti naší školy, a tak toto štěstí nemělo 14 dětí ze spádové oblasti a ani děti splňující další kritéria pro přijetí, což nás upřímně mrzí. Proto moc prosíme rodiče přijatých dětí, aby si od zítřka 28. 4. do středy 5. 5. 2021 v časech 7:00 – 9:00 a 14:00 – 15:30 nebo v jiném ča...

Prvotní informace pro budoucí prvňáčky 2021/2022

Vážení rodiče,dovolujeme si zveřejnit prvotní informace pro rodiče budoucích prvňáčků, kteří nastoupí do školy od školního roku 2021/2022Pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít z kapacitních důvodů opět pouze dvě první třídy s celkovou kapacitou 42 žáků. Což bohužel snižuje na minimum možnost přijetí žáků s místem trvalého bydliště, resp. trvalým pobytem mimo spádovou oblast. Jedna třída bude mít kmenovou učebnu v budově v Londýnské ulici a...

Návrat ze Žalého

Odjezd autobusu ze Žalého proběhl dle plánu. Cestou budou mít děti pauzu u Jičína. Další zpráva bude zde, jakmile autobus vyrazí po pauze do Prahy.

Výjezd budoucích prvňáčků Žalý 2020

Milí rodiče, zdravíme Vás z Benecka. Včera jsme navštívili jeskyni obra Dobra a ačkoliv trochu pršelo splnili jsme první úkol, který nám přichystal. Dnes jsme v plnění úkolů pokračovali a stihli jsme i výlet na rozhlednu Žalý. Počasí nám přálo. Úspěšně se také všichni seznamujeme a je nám fajn. Brzy se můžete těšit i na fotky, které přiložíme hned, jak přemluvíme signál, aby více spolupracoval.Mějte se krásněVaši prvňáčci a jejich učitelky

Žalý

Všichni jsme v pořádku dorazili na hotel Žalý. Cesta byla skvělá, pohodová a bez pláče. Svítí sluníčko. Takže už se všichni těšíme ven.

Doplnění žáků na volná místa v 1. ročníku

Je slušností Vás informovat, že v tomto týdnu došlo k obsazení 3 volných míst v prvních třídách dětmi, které naplnily druhé kriterium sourozenec na Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 v době zápisu v 1. - 8. třídě a tím jsme se vrátili na stanovenou kapacitu 1. tříd.Martin Ševčík

Soustředění budoucích prvňáčků Žalý - všechny potřebné materiály

Milí rodiče,níže přikládáme všechny dokumenty a formuláře, které budete potřebovat k výjezdu budoucích prvňáčků. Pečlivě si prosím přečtěte text informací. Kdybyste měli jakýkoliv problém nebo otázku, pište na varhulikova@londynska.cz.Moc se na výjezd a děti těšímeTým učitelů budoucích prvních tříd ZŠ LondýnskáDokumenty: Posudek od lékařeSeznam věcí a další informaceDotazník pro rodičePotvrzení o bezinfekčnosti

Setkání rodičů budoucích prvňáčků

Bohužel vzhledem ke stanoveným pravidlům musí i druhé setkání proběhnout v omezené míře a to pouze přes Meet. Sejdeme u počítačů 11. 6. 2020 v 16:00 hodin.V současné době máme stále dva neuzavřené spisy a tudíž se nám neuvolnilo místo pro další zájemce.S pozdravem a prosbou o pochopeníMartin Ševčík

Materiály pro rodiče budoucích prvňáčků

Milí rodiče budoucích prvňáčků,na naší společné video schůzce jsme slíbili zveřejnit pár materiálů, které vám mohou trošku pomoci připravit děti na školní prostředí. Nejsou to žádné převratné rady, běžně se této přípravě věnují školky, spoustu toho znáte vy... Ale v této době, kdy mnoho dětí do školky nechodí, se vám třeba něco z této přílohy bude hodit. Mějte se krásně a pozdravujte děti.Tým pedagogů budoucích prvňáčků

Přihláška na Angličtinku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, děkuji všem, kteří již zaslali přihlášku na Angličtinku. Ostatní prosím, aby ji zaslali na email novotna@londynska.cz. Děkujeme mnohokrát za spolupráci. Velmi nám to pomáhá při přípravě organizace příštího roku. V případě dotazů k Angličtince pište na stejný email, popřípadě přímo pí Kirschnerové, která ji vede, na email kirschnerova@icloud.com.

Velmi důležité zprávy

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd proběhne pro všechny děti v sobotu 1. 4. 2023. Věnujte, prosím, pozornost informacím v sekcích pro budoucí žáky a rezervace času zápisu do 1. tříd. Martin Ševčík 

ŠKOLNÍ TÁBOR - PLATEBNÍ ÚDAJE

Vážení rodiče, k dnešku byly rozdány resp. rodičům nepřítomných žáků přeposlány platební údaje týkající se úhrady školního tábora. Řekněte si o ně svým ratolestem, měly by je mít ve svých zavazadlech. Pokud se někam zatoulaly, napište mi prosím na sevcikova@londynska.cz, pošlu vám je na email znovu. Času na zaplacení máte dostatek, není třeba chvátat. Hezký den přeje Eva Ševčíková    

oslava 130. výročí založení naší školy

Ilustrační obrázek článku - oslava 130. výročí založení naší školy
Pokud jste v posledním týdnu prošli kolem naší školy, možná jste si všimli, že nad vchodem visí 130.Ano, je to skutečně tak - letos naše škola slaví 130. narozeniny! Rádi bychom vás (rodiče, bývalé či současné studenty) pozvali na společné odpoledne, kdy budeme moct být spolu. 13. května v čase 13:00 – 20:00 se budou konat různé tvořivé a akční dílny (např. balet, jojování, puzzle, tanec, výroba nejrůznějších produktů), výstava, stánky s občers...

Finanční úlevy ve školství MHMP

Ilustrační obrázek článku - Finanční úlevy ve školství MHMP
Dobrý den, nejen formou Puštíka, ale i z prostředků MHMP lze požádat o finanční pomoc, pokud je Vaše rodina v těžké finanční situaci, viz příloha. Lze žádat o příspěvek na úplatu za školní družinu nebo o příspěvek z fondu solidarity. Jediné co není možné, je požádat z prostředků MHMP o platbu stravného, to je nutno i nadále řešit přes Nadační fond Puštík. Důvodem je, že není řešeno poskytnutí pomoci přes právnické osoby, ale výhradně přes přís...

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...

Kapacita školy

Dobrý den, jak jsme již opakovaně uváděli, kapacita naší školy je pro školní rok 2022/ 2023 bohužel zcela naplněna. Tudíž nemůžeme a ani nesmíme aktuálně přijímat žádné další žáky, ani děti přicházející z Ukrajiny, což nás zcela upřímně mrzí. Kapacita školy je 584 žáků a máme zapsáno přesně 584 dětí. S prosbou o pochopení Martin Ševčík