Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Školní parlament

Zápis ze setkání školního parlamentu 9. 4. 2024

O čem jsme jednali: - rekapitulace soutěží Matematický klokan a Londýnská laťka, nebyly vzneseny žádné připomínky soutěže proběhly v pohodě, žádné náměty na změny také nebyly, - klapla možnost placení kartou u automatu, - při cvičném poplachu je opravdu nutné dodržet, že informace určené pro členy parlamentu jsou opravdu jen pro členy parlamentu, - další soutěže Loncupu: a 2. – 3. ročník štafety s míčem, – 5. ročník vybíjená – turnaje v...

Zápis ze školního parlamentu 29. 2. 2024

Na jednání jsme dohodli: soutěže Loncupu Londýnská laťka - třídu musí reprezentovat 3 dívky a 3 chlapci na soupisce může být až 7 dívek, resp. chlapců, bodujeme do 10 místo Matematický klokan bodujeme do 15. místa dohodneme i další soutěže Výzva Dokážeš být offline proběhne od 9:00 23. 3. do 9:00 24.3. 2024 Prabíhá akce "Recykluj svůj mobil", která je ekologicko charitativní - za odevzdaný mobil získá Jedličkův ústav a jeho školy 10,-...

Zápis z dnešního jednání parlamentu 12. 1. 2024

Dnes jsme vybírali na jaký prospěšný projekt pošleme 14.940,-. Každá třídy dala 20,- Kč na žáka což je 11.440,- a 3.500,- Kč zbylo ze Stromu splněných přání, protže se nám podařilo některé dárky nakoupit ve slevě. Padly návrhy příspět na následující projekty Dětský klaun, Člověk v tísni, Dobrý anděl, 4 Seas  a Slutečný dárek. Nejvíce hlasů následně získal projekt 4 Sens. Dále jsme dohodli pravidla pro další soutěže Loncupu - skládání puzzle a V...

Zápis z jednání 1. 12. 2023

Vybrali jsme vítězná PF ZŠ Londýnská 2024. Autory vítězných PF jsou Stella B., Matylda B., Antonín H. Připomněli jsme si, že 12. 12. proběhne turnaj ve fotbalu 4. - 5. tříd, 19. 12. ve florbalu 8. - 9. tříd a 21.12. proběhne soutěž o Nejlepší bramborový salát (pravidla: 4 členné týmy, čelenky, čepice, dodržujeme hygienu, vlastní suroviny i nádobí, servírujeme na jednotné školní talíře a musíme po sobě uklidit pracovní místo). Odsouhlasili jsme...

Zápis z jednání 16. 11. 2023

Připomněli jsme další soutěže Loncupu: 20. 11. Opičí dráha pro 1. - 3. ročník, 29. 11. fotbal pro 6. - 7. ročník, 12. 12. fotbal pro 4. - 5. ročník, florbal pro 8. - 9. ročník musí určit p. uč. Vorlíček. VII.A prosíme o kontakt na žáky, kteří pomohou s projektem Děti dětem a připomínáme nové téma. Stejně tak připomínáme soutěž o PF 2024 ZŠ Londýnská. Parlament probral užívání mobilních telefonů mimo vyučování a navrhuje možnost jejich užívání b...

Zápis z parlamentu dne 31. 10. 2023

Dnes byla dohodnuta pravidla Halloweenské párty dne 3. 11. a sestavena porota pro soutěž masek. Pravidla jsou zveřejněna na školním webu v nejdůležitějších zprávách. Dále jsme vyhlásili soutěž o PF 2024 (formát A6 nebo vyjímečně A5, povinný text PF 2024 ZŠ Londýnská, termín odevzdání do 30.11.,). Parlament následně vybere 3 nej. Pravidla nejbližších sportovních soutěží: fotbal 4. - 5. ročník hraje holčičí a klučíčí tým, fotbal 6. - 7. ročník do...

Zápis z jednání školního parlamentu dne 14. 9. 2023

Na úvodním jednání jsme se vzájemně představili. Pí uč. Baxová poprosila 7. ročník o pokračování projektu Děti radí dětem,  sedmáci si to do příštího jednání rozmyslí. Dohodli jsme přípravu Loncupu, ve třídách proběhnou návrhy soutěží. Děkujeme pí uč. Číhalové, ševčíkové a p. uč. Nádvorníkovi za názory k podobě soutěží. Zvolili jme si vedení parlamentu Johanku a Marca. Příští jednání bude v úterý 26. 9. 2023 (zástupci 8. - 9. ročníku se sejdou...

Zápis z jednání školního parlamentu dne 19. 6. 2023

Byla dohodnuta pravidla posledních soutěží Loncupu:  26. 6. 1. - 5. ročník střelecké dovednosti všichni ze třídy, 20. 6. 2023 8. - 9. ročník Bumbác boll - hrají nominování 3 chlapci a 3 dívky, 21. 6. 2023 6. a 7. ročník (odděleně) vybíjená - 6. ročník 10 +10, 7. ročník 8 + 8. Následně jsme se psali zpětnou vazbu, ze které vyplynulo například zkusit zařadit více soutěží do Loncupu, dohodnout termín příštího setkání již v ráci probíhajícího j...

Zápis ze školního parlamentu - 4. 5. 2023

Na dnešním setkání jsme připomněli nové téma v rámci projektu Děti dětem, dohodli jsme se, že za přehazovanou pro 8. a 9. ročník přidělíme body do Loncupu za jednotlivé ročníky (nebudeme hrát zápasy mezi žáky 8. a 9. ročníku). Probrali jsme soutěže v rámci Loncupu, které nás čekají do konce školního roku. Třídám 6. - 8. ročníku byl představen projekt PoznejPovolání. Žádné další podněty tentokrát nebyly. Martin Ševčík 

Zápis z 21. 2. 2023

Na jednání dne 21. 2. 2023 jsme odsouhlasili: - pravidla Londýnské laťky, že za třídu musí skákat 3 dívky a 3 chlapci, ale může až 5 dívek a 5 chlapců. Nominaci provedou třídy společně se svými třídními, resp. učiteli tělesné výchovy. Londýnskou laťku organizuje 9. ročník, - konečně odehrajeme fotbalový turnaj 6. – 7. ročník. Nikdo z parlamentu nemá námitky, že fotbal bude pískat p. uč. Nádvorník, který je i třídní VI.A, - v pondělí 27. 2. 2...

Zápis ze školního parlamentu

Na čtvrtečním jednání pod vedení Terezy a Viliema dne 19. 1. 2023 jsme probrali následující: příspěvek z trhů 20,- Kč tna žáka t.j. 10.580,- půjde společnosti 4OCEAN, která jednoznačně vyhrála v rámci hlasování, Loncup - přehazovaná turnaj 8. - 9. ročník mix 3 + 3 na dva sety do 25 nebo časový limit, 6. - 7. ročník fotbal mix - pravidla budou dořešena s p. uč. Nádvorníkem, vybíjená 4. a 5. ročník mix 5+5 termín si dohodnou zástupci parlamen...

Zápis z jednání parlamentu 14. 12. 2022

Na dnešním jednání jsme řešili: rekapitulaci soutěží Loncupu - čeká nás přehazovaná 7. ročníku 21. 12. a stolní tenis 8. - 9. roč. 16. 1. 2023, pí uč. Novotná poprosila zástupce tříd, aby ve třídách vysvětlili neetické jednání, pokud předbíhám ve frontě na oběd, nebudeme "hrát" na on mne pustil, Děti dětem zkusí řešit sedmáci za podpory třídních a pí uč. Tatarové, odsouhlasen příspěvek na charitativní účely ve výši 20 Kč na žáka a na příš...

Zápis z jednání dne 25. 11. 2022

Co jsme řešili: pí uč. Tatarová nám představila projekt Děti dětem, vybrali jsme tří PF, která půjdou do tisku jako oficiální za školu, řešili jsme soutěže Loncupu na prosinec 4.- 5. roč. fotbal smíšené týmy 8 nominovaných, 6. - 7. roč. přehazovaná 8 nominovaných, 8. - 9. roč. stolní tenic 1 dívka, 1 hoch a 2 na čyřhru, pravidla pro soutěž " O nejlepčí bramborový salá" 4 reprezentanti za třídu, vše musí mít tým s sebou (nezapomenout na uvař...

Zápis z jednání

Setkání školního parlamentu dne 11. 10. 2022 - byly předány do tříd tabulky soutěží Loncupu, podle hlasování z minulého jednání, - probrali jsme Hallowenskou party - ve třídách budou projednány návrhy na soutěžní téma masky, přihlásili se zájemci o práci v porotě na party, ti kdo se přihlásili mají za úkol probrat s rodiči, zda se mohou účastnit, - byla vyhlášena tradiční soutěž o PF 2023, podmínkou je formát A5 nebo A6, vzor musí dostatečně...

Zápis z jednání parlamentu

dne 30. 9. 2022 se sešel školní parlament na svém druhém jednání. Zvolil si své vedení ve složení Tereza, Viliem a Mikuláš. Byly vybrány soutěže v rámco Loncupu, viz příloha na nástěnce, jenom IV.C rozhodne o páté soutěži v kategorii 4. - 5. třída. Byla odsouhlasena pravidla pro Londýnské schody - body za pořadí od 1. do 10. místo, nově body za nejlepší tři průměrné časy v kategorii 1-3 body a mínus bod za neomluvenou neúčast. Další jednání pro...

První jednání školního parlamentu

Na dnešním prvním jednání proběhlo představení zástupců jednotlivých tříd, dohoda o volbě vedení školního parlamentu a a dohodnut systém sestavení soutěží Loncupu. V pondělí 26.9.2022 musí být oslovení zástupce VI.A a VI.B. Příští jednání proběhne 30. 9. 2022. 

Zápis z jednání parlamentu 16. 6. 2022

Školní parlament se sešel na posledním jednání pro školní rok 2021/2022. Řešili jsme: dokončení Loncupu - 22. 6. pro 2.- 3. roč. štafety s míčem , 27.6. pro všechny střelecké dovednosti vyhodnocení Dne bez baťohu - povedlo se, řada velmi originální obalů na pomůcky připomenutí sbírky pro Ukrajinu náměty na zlepšení chodu parlamentu pro školní rok 2022/2023.

Zápis z jednání školního parlamentu 16. 5.

Dnes se povedl zázrak, že jednání řídil Franta, protože se zvládlo domluvit program předem. odsouhlasila se změna, že výtěžek ze sbírky pro Ukrajinu se pošle na účet Člověka v tísní. Důvodem změny je nezaslání čísla transparentního účtu původně vybranou organizací, došlo k rekapitulaci termínů Loncupu - nutno stanovit termín střeleckých dovedností, prosba o vzájemné hlídání pořádku na toaletách, řešil se den Bez baťohu, který bude 1. 6. 2...

Zápis z jednání školního parlamentu

Na pátečním jednání jsme řešili: naprodejní výstavě žákovkých výrobků bylo vybráno 11.565,- Kč, parlament rozhodl poskytnout vybrané peníze skupině mentálně postiženým dětem z Ukrajiny - kontakt přes pí uč. Uzlovou, rekapitulace Londýnské laťky, výsledky tříd jsou na nástěnce vedle ředitelny, příštítýden se dá dohromady kalendář dalších soutěží (zástupci IV.B a V.B zjistí zda je možné odehrát přehazovanou, byl schválen test dopisu pro SVP...

Zápis z jednání školního parlamentu 22. 3. 2022

Zástupci tříd byli seznámeni s výsledky bodování kvality jídla (viz webové stránky školy) a bylo dohodnuto, že Terka, Vilda, Bára a Franta připraví dopis pro dodavatele SPV J. Masaryka, který předloží na dalším jednání. Po případných úpravách bude odeslán sPV J. Masaryka, došlo k doladění pravidel na Londýnskou laťku a stavení dnů, kdy skáče, která kategorie, vyhlášení laťky a Klokana bude 11. 4. 2022 (musíme počkat na žáky 7. ročníku, až s...

Zápis z jednání školního parlamentu

24. 2. 2022 se sešel na svém dalším jednání školní parlament. Co jsme projednali: probíhá hodnocení jídelny - jenom ne všechny návrhy na obměnu jídelníčku jsou realizovatelné, závěry zkusí zpracovat Laura a Alice do příštího jednání a pak jej zašleme dodavateli obědů, dohodnuta pravidla pro Loncup - Londýnská laťka - povinně 4 reprezentanti třídy a zastoupena obě pohlaví, zástupci tříd poprosí ve třídách o dodržování pořádku na WC, připo...

Zápis z jednání školního parlamentu

opět nevyšla domluva na přípravu na jednání, Šimon a Franta si dají upomínky, pokusíme se vzájemně apelovat na udržování pořádku na toaletách a připomeneme si ve třídách pravidlo o mytí rukou - podnět Báry, od 14. 2. do 18. 2. 2022 bude probíhat hodnocení kvality jídel ve školní jídelně, pomohou Alice a Laura, v druhé polovině února zkusíme odehrát další soutěže Loncupu, příště se sejdeme 24. 2. 2022 v 11:00

Zápis z jednání dne 14. 12. 2021

Na dnešním jednání jsme řešili: Franta se Šimonem se musí zastavit v ředitelně a připravit se vedení jednání, upozornění od starších spolužáků na nebezpečné chování páťáků před ředitelnou (vyřídit ve třídách), v únoru by proběhlo hodnocení jídel v jídelně, systém dohodneme na přístím setkání, rozběhlo se vysílání školního rozhlasu, bude konkurz na nové moderátory,  4. - 5. roč. si doplnil pátou soutěž - fotbálek, 8. - 9. roč. zrušil Pok...

Jednání školního parlamentu 22.11.

Dne 22. 11. se na svém plánovaném jednání sešel školní parlament. Co jsme řešili? Byla vybrána tři PF Londýnská 2022 - výhercům gratulujeme a všem autorům moc děkujeme. Čtvrté PF vyberou pedagogové. P. uč. Ševčík požádal o názor k pokračování či změně Londýnských schodů, po diskusi školní parlament vyslovil přání zachování Londýnských schodů. Školní parlament poprosil, aby dohlížející učitelé více dbali na nošení respirátorů žáky v učebnác...

Jednání školního parlamentu 4. 11. 2021

Na dnešním jednání jsme si připomněli, jak bude podle aktuálního stavu karantén, vypadat zítřejší Halloween, třídy dají výzdobu na chodby školy, 6. ročník připravil kvíz pro žáky 1. stupně, porota obejde jednotlivé třídy (mezi 11:00 a 12:30) a ohodnotí masky, těch kteří si je dobrovolně připravili. Ve dnech 9. 11. a 10. 11. se konají pouze žákovské kategorie Londýnských schodů podle rozpisu. Připomenuta soutěž o školní PF 2022 ZŠ londýnská. Výt...

Zápis z jednání školního parlamentu

Dnes jsme probrali: informaci o umístění notebooků do učeben se staršími interaktivními tabulemi (námět z minula), porota Halloween - Alice, Láďa, Jana + jeden zástupce ze VI.A, VI.B a VI.C soutěže Loncup budou v tabulce (kromě kategorie 4. a 5. ročníku, protože páťáci jsou v karanténě PF 2022 soutěž o školní PF 2022 - podmínky velikost A6 (malý notýsek), povinně text PF 2022 ZŠ Londýnská, termín odevzdání do ředitelny 19. 11. 2022.

Jednání parlamentu

Na jednání dne 7. 10. 2021 jsme řešili: volbu vedení školního parlamentu pro rok 2021/2022 - zvoleni Šimon a František, tématem masek Halloweenské párty je "FANTASY", příště si určíme porotu, třídy by měly připravit např. jedný dýni apod. 4. 11. odpoleden, Londýnské schody pro jednotlivé třídy budou ve dnech 9. a 10. 11. 2021.  Dohodnuta pravidla pro Loncup, běhají všichni žáci, body za třídu se získávají od 10. místa výše, bude posunut t...

Jednání školního parlamentu

Dnes se sešl školní parlament a na svém jednání řešil: příprava Loncupu 21/22, volbu vedení školního parlamentu, Halloweenskou párty v režimu protiepidemických opatření nz zcela funkční interaktivky v učebně 12, 32, příští jednání bude ve čtvrteK 7. 10. 2021.

Zápis z 2. jednání parlamentu

30. 9. 2020 jsme si zvolili vedení pro školní rok 2020/2021 - Marianu a Jáchyma. Dohodli jsem jaké soutěže budou v jednotlivých kategoriích Loncupu (dořešit musíme kategorii 6. a 7. ročníku). Bylo odhlasováno, že za školní rok 2019/2021 budou uděleny ceny a poháry dle pořadí k 11. 3. 2020. Martin Ševčík

Zápis z 1. jednání školního parlamentu 20/21

První setkání proběhlo bez zástupců 6. ročníku, kteří jsou na zotavovacím pobytu a co jsme řešili:- ukončení Loncupu 2019/2020 - přípravu voleb vedení školního parlamentu- podobu Loncupu ve školním roce 2020/2021Příští setkání se uskuteční 30. 9. 2020 od 11:55.

Zápis z únorového jednání parlamentu

Na jednání 5. 2. 2020 jsme řešili náhradní způsob organizace turnaje ve florbale 8. - 9. ročník (za dnešní nepovedený). Budou řešit Vivi se Štěpánem. Tréninky na Londýnskou laťku začnou při hodinách tělesné výchovy od 2. 3. 2020 v aule. Pravidla zůstávají nezměněna (min. 3 dívky + 3 chlapci za třídu) a body do 10. místa. Laťku organizuje 9. ročník. Proběhne Matematický klokan podle dispozic pí uč. Vavřinové. Zástupci parlamentu se pokusí připom...

Zápis z dalšího jednání parlamentu

Byla hlasováním vybrána dvě školní PF 2020. Nutno dohodnout a stanovit termín turnaje ve fotbale 6.- 7. ročník a florbale 8.- 9. ročník. Došlo k úpravě pravidel na Londýnské schody, za překročení dohodnutého únosného časového limitu se sráží třídě 0,5 bodu, pokud žák nechce běžet (a může) sráží se třídě 1 bod ze součtu získaných umístění v klučičí a holčičí kategorii. Limit stanoví vedení školního parlamentu Vivi a Štěpán. Martin Ševčík

Další jednání školního parlamentu 8. 11. 2019

V pátek 8. 11. 2019 jsme probrali:- vyhlášení soutěže o nejlepší PF 2020 (nápis ZŠ Londýnská PF 2020), formát A6, A5 nebo A4, odevzdávat v ředitelně do 26.11.2019- 8. - 9. roč. Loncup florbal 3+1 (+ 3 náhradníci) a nemusí být zastoupena obě pohlaví;- 2. - 3. roč. Loncup fotbal 3 + 1 (+4 náhradníci) a musí být zastoupena obě pohlaví tzn. 2 dívky a 2 chlapci;- 4. - 5. roč. Loncup fotbal 3 + 1 (+4 náhradníci) a nemusí být zastoupena obě pohlaví;-...

Zápis ze 4. jednání školního parlamentu

Na 4. jednání školního parlamentu, které řídil Štěpán, jsme řešili:- pravidla Halloweenské párty 1.11. v aule, včetně složení poroty (porotci budou právě zástupci školního parlamentu, kteří projeví zájem do pátku 1.11.)- řešili jsme stížnosti na udržování pořádku při střídaní učeben a na WC- rozdělení dětí na projekt 15.11. 2.-3. třída rozdělují třídní učitelé, 4. - 9. třída si vybrala losování

Zápis z 3. jednání parlamentu

Zvládli jsme, že jednání parlamentu vedla Vivi se Štěpánem.Co jsme řešili:- tématem soutěže masek na Halloweenské párty 2019 bude RETRO,- LonCup 6.-7. roč. piškvorky 4 soutěžící za třídu 18.10. 9:00 -11:00, 8.- 9. roč. pexeso 6 soutěžících 22. 10. 10:00 - 11:00 (soupisky stačí v den konání v 8:00 dát do ředitelny),- nenašli jsme zatím žádné dobrovolníky na dohled nad pořádkem v jídelně na patře,- řešili jsme vyjasnění pravidel ohledně mobilů.

Zápis z druhého jednání školního parlamentu

Co jsme dnes řešili a i vyřešili:- zvolili jsem si vedení parlamentu Vivi a Štěpána- dohodli jsme si podobu Loncupu pro jednotlivé kategorie- začali jsme řešit Halloweenskou párty, která bude 1. 11. 2019- Vivi nás informovala o jednání Pražského dětského parlamentu - sekce Praha 2

Zápis z prvního jednání školního parlamentu

co jsme řešili na prvním jednání:podobu LonCupu 2019/2020, celoškolní projekt 15. 11. k 30. výročí "Sametové revoluce", Erasmus+ v době od 4. 11. do 8. 11. 2019, sbírku víček ve spolupráci s Městskou policií Praha 2, účast na setkání školních parlamentů Prahy 2, volbu vedení našeho parlamentu a opravu stolů v jídelně.Co si připravit na příští setkání:- se třídou dohodnout podobu Loncupu,- promyslet koho bychom chtěli ve vedení našeho parlamentu...

Poslední jednání školního parlamentu

Na posledním jednání jsme probrali soutěže v rámci Střeleckých dovedností Loncupu (kan-jam, florbal, šipky, hod míčkem na cíl, hod ringo kroužkem na cíl), závěrečné setkání školy 27.6. a přípravu podoby Loncupu 2019/2020. Všem členům parlamentu patří poděkování za práci ve školním roce 2018/2019.Martin Ševčík

zápis školní parlament

Předmětem jednání dne 20.2.2019 bylo:- pořízení mikrovlnné trouby do jídelny,- obnovení sbírky víček ve spolupráci s MČ Praha 2,- organizace 26.4.2019 Den Země a využití prostředků z dobrovolné vstupného na Staré purkrabství na Vyšehradě,- konečně zavedení služeb v jídelně.

Jednání parlamentu dne 17.12.2018

Na dnešní jednání zástupci jednotlivých tříd přinesli náměty, kam přispět finančními prostředky získanými z vánočních trhů, sešlo se celkem 9 námětů a nakonec zvítězilo, že podpoříme Dobrého anděla. Připomněli jsem si pravidla o zákazu energetických a kofeinových nápojů ve škole a na školních akcích. Na středu musí žáci 6.- 9. ročníku napsat soupisku na turnaj v PEXESu. Vylosované skupiny (VII.B, VIII.A, IX.A), (VI.A, VII.A, IX.C) a (VI.B, VIII...

Zápis z jednání dne 27.11.2018

Zápis z jednání parlamentu dne 27.11.2018- vybrána tři PF 2019 za Londýnskou- bramborový salát (pravidla tým 4 žáků, vlastní nádobí, vlastní suroviny - vařené, úklid pracovního místa, hygiena při výrobě)zájemci o dvě místa v porotě se mohou hlásit v ředitelně - zatím Albert V.C- Albert a Vivi z osmičky jsou členy Parlamentu Prahy 2 a Albert se účastnil i jednání národního parlamentu- jídelna dohledy na úklid začneme od příštího týdne- Pexeso a...

Zápis z jednání dne 7.11.

Zápis z jednání parlamentu dne 7.11.2018- soutěž o PF 2019 (text PF 2019 ZŠ Londýnská) ve formátu A5 a A6 odevzdává se do ředitelny nejpozději 3.12.2018, vítězná PF budou vybírat členové školního parlamentu- při florbale i fotbale musí být stále na hřišti zastoupena obě pohlaví- fotbal se hraje ve složení (3+1) a 3 náhradníci 2 x 4 minuty20.11. 4.- 5. roč. 9:00 - 11:45, 28.11. 6.- 7. roč. 8:00 - 10:00, 3.12. 2.- 3. roč. 10:00 -13:00- Londýnské...

První jednání ve školním roce 2018/2019

Na prvním jednání školního parlamentu ve školním roce 2018/2019 jsme řešili:podobu LonCupu, volby vedení parlamentu, OVOV na 2. stupni, obnova vysílání školního rozhlasu a obědy ve školní jídelně (výměny obědů, nemožnost kamarádů v jídelně, kteří nechodí na obědy). Příští setkání bude 24.9. v 11:00.

Zápis z jednání školního parlamentu 6.6.2018

Čemu jsme se věnovali:- nepovedlo se vysílání školního rádia - zůstává pro příští školní rok a začneme řešit hned v září,- připomenutí soutěží Loncupu (8. a 9. ročník soupisky) na basketbal, střelecké dovednosti všichni,- na základě návrhů tříd bylo následně odhlasováno, že 3.100,- Kč bude poukázáno Lékařům bez hranic,- využití školního dvora parlament navrhuje čtrnáctidenní cyklus,- příští rok musíme zlepšit přípravu vedení parlamentu na jedná...

Zápis z jednání školního parlamentu 23.4.2018

Řešené otázky:- zpětná vazba na projekt 125. výročí - vysvětlen důvod proč si tentokrát nemohli žáci volit témata. Dohodnuta roční střídání v rámci celoškolního projektu (jeden rok si volí témata žáci jeden rok si volí učitelé). Návrh na možnost výměny žáků ve skupinách v rámci ročníku.Loncup- vybíjená 3.- 5. roč. zástupci tříd dohodnou s třídními učiteli odehrání na zot. pobytech. 3.- 4. ročník turnajově každý s každým smíšené 10 členná družst...

Velmi důležité zprávy

Další postup ohledně zápisu do prvních tříd pro rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, včera tj. 15. 4. 2024 jsem seznámil školskou radu s výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025. Zejména s počtem dětí, které naplnily první kritérium pro přijetí – trvalý pobyt, resp. u cizinců místo pobytu ve spádovém obvodu Základní školy, Praha 2, Londýnská 34, kterých je aktuálně 85 (podána ještě jedna dodatečná žádost o odklad povinné školní docházky). Situaci školská rada projednala a odhla...

ŠKOLNÍ TÁBOR - PLATBY

Vážení rodiče, všechny dnes ve škole přítomné děti dostaly prostřednictvím mým nebo třídních učitelů platební údaje pro úhradu školního tábora. Tak si je prosím od dětí vyzvedněte. Kdo dnes ve škole není, může si v následujících dnech platební údaje vyzvednout u svých třídních učitelů.

Banát 2024

Vážení rodiče, v tomto kalendářním roce 2024 se bude opět konat zájezd do českých vesnic v rumunském Banátu. Nově je určena zejména pro dospělé, ale v žádném případě není problém vzít i vaše děti (věkové omezení z důvodu náročnosti 12+). Pro uskutečnění je však nutné obsadit co nejvíce míst v autobusu, proto upřednostňujeme zájemce o kompletní „balíček“ nabídky. V příloze najdete veškeré potřebné informace (termíny, předběžná cena aj.). V pří...

Kapacita školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, kapacita školy je stále naplněna na 100% a my nesmíme přijímat další žáky. Prosím respektujte tento stav a nekontaktujte nás ohledně možného přestupu. Na jednu stranu nás těší velký zájem o systém vzdělávání, který s kolegy uplatňujeme v naší škole, na druhou stranu nás mrzí, že nejsme schopni pomoci. S prosbou o pochopení Martin Ševčík

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...