Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Článek

Poznávací zájezd do Švýcarska - ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY do 11.1.2023

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, zítra, tj. v pondělí 9.1. 2023 budou školním rozhlasem do kanceláře ekonoma zváni Ti žáci, kteří se přihlásili na poznávací zájezd do Švýcarska (zatím ne náhradníci) a bude jim předána závazná přihláška spolu s podrobným programem  tohoto zájezdu. Tuto přihlášku je bezpodmínečně nutné přinést řádně a hlavně prosím čitelně vyplněnou a podepsanou zpět do kanceláře ekonoma nejpozději ve středu 11.1.2023. Prosím o  navrácení podepsané přihlášky i v případě, že o účast dítěte na tomto zájezdu už nemáte zájem a tuto skutečnost na přihlášku prosím uveďte. Stačí napsat NESOUHLASÍM nebo NEMÁM ZÁJEM a podepsat se. Při  odevzdání přihlášky dostane každý žák, který svůj zájem potvrdí, platební údaje.

První záloha ve výši 4.500 Kč je splatná 26.1.2023, druhá ve výši 5.000 Kč 10.3.2023.

O vybírání 65 CHF vás budeme informovat, zatím je prosím nenoste ani po dětech neposílejte.

Každý žák musí mít na tuto cestu vydán buď platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Samozřejmostí je i platný Posudek o zdravotní způsobilosti.

 

Velmi důležité zprávy

Volný den vyhlášený ředitelem školy

Připomínáme, jak bylo projednáno na třídních schůzkách, že dne 22. 12. 2023 je volný den vyhlášený ředitelem školy. Je zrušen provoz školy, školní družiny, školního klubu i školního stravování. Na tento den navazují vánoční prázdniny a žáci půjdou znovu do školy ve středu 3. 1. 2024. Moc prosíme, aby 22. 12. byly vyklizeny šatny a odneseny všechny věci, například u žáků 1. - 4. ročníku i cvičební úbory. Martin Ševčík

Strom splněných přání - opět po roce

Na návrh pracovníků Diakonie Praha bychom moc rádi zpříjemnili v letošním roce vánoční svátky malými dárky obsahujícími čaj, kávu, něco sladkého a třeba vonnou svíčku klientům služby Dobroduš. Tato služba sídlí na Praze 2 v Korunní 60. Dle sdělení pracovníků Diakonie jsou klienti této služby na tom opravdu špatně, často jen s invalidním důchodem, který často vůbec nestačí. Předem děkujeme za finanční příspěvky, jenom stejně jako v minulém roce...

Kapacita školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, kapacita školy je stále naplněna na 100% a my nesmíme přijímat další žáky. Prosím respektujte tento stav a nekontaktujte nás ohledně možného přestupu. Na jednu stranu nás těší velký zájem o systém vzdělávání, který s kolegy uplatňujeme v naší škole, na druhou stranu nás mrzí, že nejsme schopni pomoci. S prosbou o pochopení Martin Ševčík

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...