Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Článek

Poznávací zájezd do Švýcarska - ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY do 11.1.2023

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, zítra, tj. v pondělí 9.1. 2023 budou školním rozhlasem do kanceláře ekonoma zváni Ti žáci, kteří se přihlásili na poznávací zájezd do Švýcarska (zatím ne náhradníci) a bude jim předána závazná přihláška spolu s podrobným programem  tohoto zájezdu. Tuto přihlášku je bezpodmínečně nutné přinést řádně a hlavně prosím čitelně vyplněnou a podepsanou zpět do kanceláře ekonoma nejpozději ve středu 11.1.2023. Prosím o  navrácení podepsané přihlášky i v případě, že o účast dítěte na tomto zájezdu už nemáte zájem a tuto skutečnost na přihlášku prosím uveďte. Stačí napsat NESOUHLASÍM nebo NEMÁM ZÁJEM a podepsat se. Při  odevzdání přihlášky dostane každý žák, který svůj zájem potvrdí, platební údaje.

První záloha ve výši 4.500 Kč je splatná 26.1.2023, druhá ve výši 5.000 Kč 10.3.2023.

O vybírání 65 CHF vás budeme informovat, zatím je prosím nenoste ani po dětech neposílejte.

Každý žák musí mít na tuto cestu vydán buď platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Samozřejmostí je i platný Posudek o zdravotní způsobilosti.

 

Velmi důležité zprávy

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd proběhne pro všechny děti v sobotu 1. 4. 2023. Věnujte, prosím, pozornost informacím v sekcích pro budoucí žáky a rezervace času zápisu do 1. tříd. Martin Ševčík 

ŠKOLNÍ TÁBOR - PLATEBNÍ ÚDAJE

Vážení rodiče, k dnešku byly rozdány resp. rodičům nepřítomných žáků přeposlány platební údaje týkající se úhrady školního tábora. Řekněte si o ně svým ratolestem, měly by je mít ve svých zavazadlech. Pokud se někam zatoulaly, napište mi prosím na sevcikova@londynska.cz, pošlu vám je na email znovu. Času na zaplacení máte dostatek, není třeba chvátat. Hezký den přeje Eva Ševčíková    

oslava 130. výročí založení naší školy

Ilustrační obrázek článku - oslava 130. výročí založení naší školy
Pokud jste v posledním týdnu prošli kolem naší školy, možná jste si všimli, že nad vchodem visí 130.Ano, je to skutečně tak - letos naše škola slaví 130. narozeniny! Rádi bychom vás (rodiče, bývalé či současné studenty) pozvali na společné odpoledne, kdy budeme moct být spolu. 13. května v čase 13:00 – 20:00 se budou konat různé tvořivé a akční dílny (např. balet, jojování, puzzle, tanec, výroba nejrůznějších produktů), výstava, stánky s občers...

Finanční úlevy ve školství MHMP

Ilustrační obrázek článku - Finanční úlevy ve školství MHMP
Dobrý den, nejen formou Puštíka, ale i z prostředků MHMP lze požádat o finanční pomoc, pokud je Vaše rodina v těžké finanční situaci, viz příloha. Lze žádat o příspěvek na úplatu za školní družinu nebo o příspěvek z fondu solidarity. Jediné co není možné, je požádat z prostředků MHMP o platbu stravného, to je nutno i nadále řešit přes Nadační fond Puštík. Důvodem je, že není řešeno poskytnutí pomoci přes právnické osoby, ale výhradně přes přís...

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...

Kapacita školy

Dobrý den, jak jsme již opakovaně uváděli, kapacita naší školy je pro školní rok 2022/ 2023 bohužel zcela naplněna. Tudíž nemůžeme a ani nesmíme aktuálně přijímat žádné další žáky, ani děti přicházející z Ukrajiny, což nás zcela upřímně mrzí. Kapacita školy je 584 žáků a máme zapsáno přesně 584 dětí. S prosbou o pochopení Martin Ševčík