Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Školní parlament

Zápis z jednání 16. 11. 2023

Připomněli jsme další soutěže Loncupu: 20. 11. Opičí dráha pro 1. - 3. ročník, 29. 11. fotbal pro 6. - 7. ročník, 12. 12. fotbal pro 4. - 5. ročník, florbal pro 8. - 9. ročník musí určit p. uč. Vorlíček. VII.A prosíme o kontakt na žáky, kteří pomohou s projektem Děti dětem a připomínáme nové téma. Stejně tak připomínáme soutěž o PF 2024 ZŠ Londýnská. Parlament probral užívání mobilních telefonů mimo vyučování a navrhuje možnost jejich užívání bez souhlasu před 7:50, při čekání ve frontě na oběd pouze na chodbě a po 13:45 (6. ročník v pátek po 12:50), pokud ten den žákovi končí vyučování. Ředitel školy zajistí projednání na setkání garantů. Byl přednesen návrh, že bychom přáli k narozeninám žákům a zaměstnancům. Oslovíme pana zástupce Nádvorníka, zda lze generovat týdenní přehledy. Zástupci tříd požádají spolužáky o dodržování hygienických pravidel na toaletách.

Velmi důležité zprávy

Vyjádření ke stávce

Dobrý den, vyjádření naší školy k výstražné stávce dne 27. 11. 2023 podepsalo 74 občanů. Toto vyjádření i s podpisovou listinou nyní zašleme k rukám ministra školství mládeže a tělovýchovi.  Všem kteří podpořili naše stanovisko upřímně děkujeme. Martin Ševčík

Podoba podávání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia

V příloze naleznete aktuálně dostupné informace k podobě přijímacího řízení a zejména k podávání přihlášek na střední školy a víceletágymnázia na jaře 2024. Stále probíhá legislativní proces, který popsané změny přináší, ale vzhledem k politické shodě na problematice přijímacého řízení je velká naděje na přijetí. Velkou výhodou bude zkrácení celého procesu a to, že druhé kolo bude mít své mantinely a nebude bezbřehé. zde je odkaz na zřízené we...

Zahraniční zájezd na Slovensko

ZŠ Londynská pořádá od 12. 5. do 17. 5. 2024 zahraniční zájezd na Slovensko, který je určen pro žáky 5 - 8. ročníku. Podrobnější program najdete v příloze. V případě Vašeho zájmu se můžete přihlásit ve 3. patře ve sborovně - č. 33 nebo na emailu hanusova@londynska.cz do 16.11.2023.

Kapacita školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, kapacita školy je stále naplněna na 100% a my nesmíme přijímat další žáky. Prosím respektujte tento stav a nekontaktujte nás ohledně možného přestupu. Na jednu stranu nás těší velký zájem o systém vzdělávání, který s kolegy uplatňujeme v naší škole, na druhou stranu nás mrzí, že nejsme schopni pomoci. S prosbou o pochopení Martin Ševčík

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...