Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Nejnovější zprávy

Další postup ohledně zápisu do prvních tříd pro rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, včera tj. 15. 4. 2024 jsem seznámil školskou radu s výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025. Zejména s počtem dětí, které naplnily první kritérium pro přijetí – trvalý pobyt, resp. u cizinců místo pobytu ve spádovém obvodu Základní školy, Praha 2, Londýnská 34, kterých je aktuálně 85 (podána ještě jedna dodatečná žádost o odklad povinné školní docházky). Situaci školská rada projednala a odhla...

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v matematice na str. 18 cv. 3. Připomínám, že zítra si vyzkoušíme zarecitovat naučenou básničku. Hezký den, Veronika

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes děti dostaly úkol z Příběhova na str. 39, kde se mají do středy naučit nazpaměť první sloku básničky. Přeji hezký den, Veronika.

AUTORSKÉ ČTENÍ ŽÁKŮ, PEDAGOGŮ A RODIČŮ

Ilustrační obrázek článku - AUTORSKÉ ČTENÍ ŽÁKŮ, PEDAGOGŮ A RODIČŮ
Vážení a milí. Srdečně Vás zveme, lid psavý i jen naslouchající, na již tradiční, letos jedenácté, autorské čtení. Všechny věkové kategorie, současní i absolventi, ... Info najdete v příloze. Datum konání je ve čtvrtek 25. dubna od 16:00 hod. opět v čajovně "Jedna báseň".  Zájemci ptejte se a přihlašujte se u mne. Pokojné dny Martin školník

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v Příběhově na str. 38. Pokud se na to cítí, přečtou celou stranu a odpoví na 3 otázky. Pokud ne, mají označeno 7 řádků, které přečtou a odpoví na 1. otázku. Hezký den, Veronika

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v Písance na str. 13, kde děti udělají dva řádky s písmenkem d. Prosím, aby netlačily na tužku. Děkuji a přeji hezký den, Veronika.

Zápis ze setkání školního parlamentu 9. 4. 2024

O čem jsme jednali: - rekapitulace soutěží Matematický klokan a Londýnská laťka, nebyly vzneseny žádné připomínky soutěže proběhly v pohodě, žádné náměty na změny také nebyly, - klapla možnost placení kartou u automatu, - při cvičném poplachu je opravdu nutné dodržet, že informace určené pro členy parlamentu jsou opravdu jen pro členy parlamentu, - další soutěže Loncupu: a 2. – 3. ročník štafety s míčem, – 5. ročník vybíjená – turnaje v...

1.B domácí úkol

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v Prvouce na str. 67 cv. 4 - přiřadit části lidského těla. Hezký den, Veronika

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

Jak to dopadlo? Podle předběžných výsledků přišlo 139 dětí, z toho 2 s žádostí o odklad. Budeme přijímat aktuálně pouze děti ze spádové oblasti, kterých se přihlásilo 86 a dle kapacity můžeme přijmout 60 dětí. Tudíž 26 dětí neumístíme, což se v historii stalo poprvé. Šance na přijetí ze spádové oblasti je tudíž cca 2:1, na dvě přijaté děti, bude jedno, které není z důvodu kapacity školy možno přijmout. To je tak velký počet, že s tím jako školy...

Zápis pro školní rok 2024/2025

Dobrý den, chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na bezproblémovém sobotním zápisu prvňáčků pro školní rok 2024/2025. Poděkování si zaslouží nejen Ti, kteří se podíleli na samotné přípravě aktivit pro děti, ale také děti provázeli, zpracovávali spisy, stěhovali, komunikovali s rodiči i ti, kteří zajistili pohoštění pro ostatní. Moc děkuji též žákům, kteří pomohli se stěhováním nebo s vlastním sobotním zápisem. Jak to dopadlo? Podle...

Velmi důležité zprávy

Další postup ohledně zápisu do prvních tříd pro rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, včera tj. 15. 4. 2024 jsem seznámil školskou radu s výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025. Zejména s počtem dětí, které naplnily první kritérium pro přijetí – trvalý pobyt, resp. u cizinců místo pobytu ve spádovém obvodu Základní školy, Praha 2, Londýnská 34, kterých je aktuálně 85 (podána ještě jedna dodatečná žádost o odklad povinné školní docházky). Situaci školská rada projednala a odhla...

ŠKOLNÍ TÁBOR - PLATBY

Vážení rodiče, všechny dnes ve škole přítomné děti dostaly prostřednictvím mým nebo třídních učitelů platební údaje pro úhradu školního tábora. Tak si je prosím od dětí vyzvedněte. Kdo dnes ve škole není, může si v následujících dnech platební údaje vyzvednout u svých třídních učitelů.

Banát 2024

Vážení rodiče, v tomto kalendářním roce 2024 se bude opět konat zájezd do českých vesnic v rumunském Banátu. Nově je určena zejména pro dospělé, ale v žádném případě není problém vzít i vaše děti (věkové omezení z důvodu náročnosti 12+). Pro uskutečnění je však nutné obsadit co nejvíce míst v autobusu, proto upřednostňujeme zájemce o kompletní „balíček“ nabídky. V příloze najdete veškeré potřebné informace (termíny, předběžná cena aj.). V pří...

Kapacita školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, kapacita školy je stále naplněna na 100% a my nesmíme přijímat další žáky. Prosím respektujte tento stav a nekontaktujte nás ohledně možného přestupu. Na jednu stranu nás těší velký zájem o systém vzdělávání, který s kolegy uplatňujeme v naší škole, na druhou stranu nás mrzí, že nejsme schopni pomoci. S prosbou o pochopení Martin Ševčík

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...